หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พัฒนาการ หมายถึงอะไร
อีคิว | การบัญชี 18/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
พัฒนาการ (Development)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน
โครงสร้าง   (Structure) และแบบแผน (Pattern) ของอินทรีย์ทุกส่วน

ที่มา : socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=8995
18/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 4
พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน  อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามลำดับขั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้าทางด้านคุณภาพ(Qualitative Change)

ที่มา : mooping.net46.net/image/work/webpage/lessontree.html
18/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
3 จาก 4
พัฒนาการ หมายถึง การเปรียนแปลงไม่ว่าจะทางกายและทางใจ บ้างอย่างพัฒนาอย่างเดียว บ้างอย่างพัฒนาทั้งสองอย่าง
ถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วแน่นอนต้องเป็นสิ่งดีโดยเน้นชื่อคำพูด
ฉะนั้น การพัฒนา จึงเป็นการเจรีญไปในทางบวกมากกว่าทางลบ
(แต่ก่อนเขาชั่วมากแต่ตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเลย ส่วนเขาไม่พัฒนาเลยน่ะ)
19/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
พัฒนา หมายถึง
6/11/55 โพสต์โดย sun_Krabi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เด็กที่เดินได้เร็ว แสดงว่าจะพัฒนาการทุกด้านเร็วด้วยใช่ไหม ?
ใครเรียนจิตวิทยาพัฒนาการ ป.โท บ้างคะ
ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 1 ปี 11 เดือน มีอะไรบ้างครับ
การวิจัยในชั้นเรียนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างไร
การปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาหมายถึงอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู