หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีกดอักษรพิเศษ
Alt – 1 = ☺
Alt – 2 = ☻
Alt – 3 = ♥
Alt – 4 = ♦
Alt – 5 = ♣
Alt – 6 = ♠
Alt – 7 = •
Alt – 8 = ◘
Alt – 9 = ○
Alt – 10 = ◙
Alt – 11 = ♂
Alt – 12 = ♀
Alt – 13 = ♪
Alt – 14 = ♫
Alt – 15 = ☼
Alt – 16 = ►
Alt – 17 = ◄
Alt – 18 = ↕
Alt – 19 = ‼
Alt – 20 = ¶
Alt – 21 = §
Alt – 22 = ▬
Alt – 23 = ↨
Alt – 24 = ↑
Alt – 25 = ↓
Alt – 26 = →
Alt – 27 = ←
Alt – 28 = ∟
Alt – 29 = ↔
Alt – 30 = ▲
Alt – 31 = ▼
Alt – 33 = !
Alt – 34 = "
Alt – 35 = #
Alt – 36 = $
Alt – 37 = %
Alt – 38 = &
Alt – 39 = '
Alt – 40 = (
Alt – 41 = )
Alt – 42 = *
Alt – 43 = +
Alt – 44 = ,
Alt – 45 = -
Alt – 46 = .
Alt – 47 = /
Alt – 48 = 0
Alt – 49 = 1
Alt – 50 = 2
Alt – 51 = 3
Alt – 52 = 4
Alt – 53 = 5
Alt – 54 = 6
Alt – 55 = 7
Alt – 56 = 8
Alt – 57 = 9
Alt – 58 = :
Alt – 59 = ;
Alt – 60 = <
Alt – 61 = =
Alt – 62 = >
Alt – 63 = ?
Alt – 64 = @
Alt – 65,90 = A - Z
Alt – 91 = [
Alt - 92 = \
Alt - 93 = ]
Alt – 94 = ^
Alt – 95 = _
Alt – 96 = `
Alt – 97,122 = a - z
Alt – 123 = {
Alt – 124 = |
Alt – 125 = }
Alt – 126 = ~
Alt – 127 = ⌂
Alt – 128 = €
Alt – 145 = ‘
Alt – 146 = ’
Alt – 147 = “
Alt – 148 = ”
Alt – 149 = •
Alt – 150 = –
Alt – 151 = —
Alt – 152 = ˜
Alt – 153 = ™
Alt – 154 = š
Alt – 155 = ›
Alt – 156 = œ
Alt – 157 = 
Alt – 158 = ž
Alt – 159 = Ÿ
Alt – 160 =  
Alt – 161,206 = ก - ฮ
Alt – 223 = ฿
Alt – 239 = ๏ถ้าซ้ำขออภัยคะ
คอมพิวเตอร์ | แชทออนไลน์ 24/7/54 โพสต์โดย B_B
คำตอบ
1 จาก 4
ขอบคุณค่ะ ♥
24/7/54 โพสต์โดย shamanaom
2 จาก 4
ขอบคุณครับ..
25/7/54 โพสต์โดย 9DeSiGNThAi
3 จาก 4
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆที่นำมาฝาก จ้า
25/7/54 โพสต์โดย Lextoyo
4 จาก 4
ขอบคุณนะคะ ♥
4/8/54 โพสต์โดย อกหักตลอด
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวอักษรเล็กเกิน
คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นตัวอักษรพิเศษ
เรียงอักษรตามพจนานุกรม
พิมภาษาไทย ไม่ได้ พอกดเปลี่ยนภาษาแล้ว มันเป็น ` แบบนี้ ใครมีวิธีแก้บอกหน่อยนะครับ
เราควรลดตัวอักษรภาษาไทยลงไหม เช่น ตัว ด กับ ฏ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู