หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน และวิธีแก้ไข
บอกทีค่ะ
ภาษาแอสเซมบลี | ไวยากรณ์ 6/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ทำไมไม่ไปหาเอาเองล่ะคะ
จะทำรายงาน ล่ะสิ   : )
17/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 3
สาเหตุของการใช้ภาษาบกพร่องมี  4 ประการ คือ
1. การใช้ภาษาผิด ประกอบด้วย การใช้สำนวนผิดความหมาย การเรียงคำหรือกลุ่มคำผิด การใช้ประโยคไม่สมบูรณ์
2. การใช้ภาษาไม่กระจ่าง ประกอบด้วย การใช้ไม่ชัดเจน การแสดงความคิดไม่สอดคล้องกัน การใช้ประโยคกำกวม
3.  การใช้ภาษาไม่เหมาะสม ประกอบด้วย การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน การใช้คำต่างระดับ การใช้คำไม่เหมาะสมแก่ความรู้สึก การใช้คำไม่เหมาะสมแก่โวหาร
4.  การใช้ภาษาไม่สละสลวย ประกอบด้วย การใช้ภาษาฟุ่มเฟือย การเรียงลำดับความไม่เหมาะสม การใช้ประโยคที่มีลักษณะไม่เป็นภาษาไทย
17/11/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 3
แล้วคำต่างระดับคืออะไรคะ
26/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
แก้ไขgmailให้เป็นภาษาไทย
ปัญหาน้ำเสียในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างไร กับวิถีชีวิตคนไทย
พนักงานโรงแรมมีปัญหาในการฟังสำเนียงชาติไหมมากที่สุด
บริการช่วยเหลือการแปลภาษา เฉพาะ ไทยและอังกฤษ
อยากได้ข่าวปัภาษาอังกฤษปัจจุบัน พร้อมแปลไทยอ่ะครัฟ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู