หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กระทรวง ทบวง กรม มีความแตกต่างกันอย่างไร?
ข้อมูล 1/10/52 โพสต์โดย ต.อ.พ.ร.
คำตอบ
1 จาก 3
กระทรวง คือหน่วยงานของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการจัดการและบริหารประเทศ ส่วนราชการหนึ่งในราชการบริหารส่วนกลางในภาครัฐ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นหัวหน้า

ทบวง   มีฐานะเทียบเท่ากระทบวง  ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยไม่มี ทบวง

กรม คือหน่วยงานของราชการ ที่ เป็นการแบ่งส่วนการทำงาน ซึ่งมีภาะหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมี อธิบดี เป็นหัวหน้า
1/10/52 โพสต์โดย BABORCLUB
2 จาก 3
เสริมต่อคุณ  BARBARCLUB เพื่อความเข้าใจของผู้ถามยิ่งขึ้น
การบริหารราชการของประเทศเรา ในราชการส่วนกลางแบ่งหน่วยงานตามภาระหน้าที่ออกเป็นกระทรวงๆ
มีข้าราชการ 2 กลุ่มมาบริหารกระทรวงคือ
1.   ข้าราชการ การเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยฯ ดูแลให้การบริหารกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาล(คณะรัฐมนตรี)  อยู่ในตำแหน่งตามวาระของรัฐบาล นั่งทำงานที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ
2.   ข้าราชการพลเรือนประจำกระทรวง   มีปลัดกระทรวง   +  รองปลัดกระทรวง ดูแลการบริหารงานประจำของกระทรวงนั้น ๆ นั่งทำงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงนั้น ๆ

ภายในแต่ละกระทรวง (และทบวง)ก็จะมีการแบ่งงานออกเป็นส่วนราชการย่อย ๆ บริหารลดหลั่นกันจากหน่วยงานใหญ่ลงไปหาหน่วยงานเล็ก ๆ ดังนี้  1. สำนักงาน / กรม   2.  กอง   3. แผนก (เล็กสุด)

คือในกระทรวงจะมีหลายๆสำนักงาน/หลายๆกรม  มีอธิบดีกรม..../ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ในแต่ละกรม ก็มีหลายๆกอง  มีผู้อำนวยการกอง.......เป็นหัวหน้า

ในแต่ละกอง  ก็มีหลายๆ แผนก    .มีหัวหน้าแผนก.....เป็นหัวหน้า
1/10/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
3 จาก 3
กระทรวงทบวงคือ
5/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทบวง กระทรวง กรมมีหน้าที่อะไร
ทบวงมีกี่ทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงอะไร
กรมกระทรวงพาณิชย์ จับอะไร
การศึกษาระบบราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู