หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอคำศัพท์ที่พระสงฆ์ใช้ เช่น กิน = ฉัน
ขอ 15 คำ
ศาสนา | ฝึกสมอง 23/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ป่วย = อาพาธ
ตาย = มรณะภาพ
23/1/54 โพสต์โดย Ishihara
2 จาก 3
อาตมา = ฉัน ผม
สบง เท่ากับ ผ้านุ่ง
โยม เท่ากับ คำใช้แทนผู้อื่นที่ไม่ได้พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ เท่ากับ สวดมนต์
สาธุ เท่ากับ ดีแล้ว ถูกแล้ว ไช่แล้ว ถูกต้องแล้ว
จำวัด เท่ากับ นอน
ทำวัตร เท่ากับ การสวดมนต์เช้า - เย็น
ละสังขาร เท่ากับ ตาย มรณะ
24/1/54 โพสต์โดย เต๋อ
3 จาก 3
แทนตนเอง       .... อาตมา
1 เรียกคน          ......โยม
2 กิน           .............ฉัน
3 อาหารเช้า         .....จังหัน
4 อาหารก่อนเที่ยง ......เพล
5 คน                  .......ฆร  (ออกเสียง คะ-ระ)
6 ที่พักสงฆ์           ....กุฏิ
7 เขตสงฆ์       .........สังฆาวาส
8 ทำธุระ           .........ทำกิจ
9 นอน            ...........จำวัด
10 ยา               ...........เภสัช
11 ข้อปฏอบัติ   ............วินัย
12 ป่วย            .............อาพาธ
13 สวัสดี          ...........เจริญพร
14 ยินดีด้วย      ...........สาธุ
15 ตาย             ..........มรณะ มรณา มรณภาพ
16 เชิญ            ..........นิมนต์
17 มอบให้         .........ประเคน
18 อาหาร          .........ภัตตาหาร
19 ร่มใหญ่          .......กลด
20 ยา                 .......โอสถ
27/1/54 โพสต์โดย สโลโมชั่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมประเทศไทยไม่มี ภิกษุณี
พระสงฆ์รับเงิน
ทำบุญแบบไหนมีอานิสงฆ์แรงกว่ากัน
อยากรู้เรื่อง...สังฆทาน...อีกแล้วค่ะ?
ใส่บาตรด้วยของแห้งให้พระตอนเช้า จะถือว่าเป็นสังฆทานได้หรือเปล่าค่ะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู