หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แหล่งข้อมูลมีกี่ประเภท
การตลาด | ธุรกิจ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ    
1. ข้อมูลจากภายนอกธุรกิจ ได้แก่ ผลการวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ การคาดคะเนทิศทาง
และการเจริญเติบโตของธุรกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนสถาบันการเงินอื่น ๆ
    2. ข้อมูลภายในธุรกิจ เป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำเพราะ
สามารถเก็บรวบรวมได้จากฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด เป็นต้น
    3. ผลการวิจัยตลาด
31/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 2
3    ประเภท
2/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สไตล์การออตกแต่งภายในมีกี่ประเภทครับ
กระจกมีกี่ประเภท
การเพิ่มผลผลิต มีกี่ประเภท
แหล่งเรียนรู้มีอะไรบ้าง
แหล่งน้ำจืด และ แหล่งน้ำเค็ม ต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู