หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีเลิกยาเสพติด ด้วยตัวเองทำไง
ผู้ชาย | เรื่องเซ็กซ์ 10/3/54 โพสต์โดย dingasang
คำตอบ
1 จาก 28
แนะนำให้ไปวัดถ้ำกระบอก ได้ผลกว่า
10/3/54 โพสต์โดย N_J
2 จาก 28
ย้ายที่อยู่คับ เปลี่ยนใหม่เลย
10/3/54 โพสต์โดย แมววว
3 จาก 28
เข้าสถานบำบัดครับผม เอ่อถ้ากลัวพวกตามมาเก็บขอแนะนำให้คุณย้ายที่อยู่ไปให้ไกลเลย มือถืออย่าใช้ ใช้โทรศัพท์สาธารณะเท่านั้น อย่าติดต่อใครถ้าไม่จำเป็นนอกจาก แม่หรือพ่อ
10/3/54 โพสต์โดย LeeRay
4 จาก 28
ก่อนอื่นต้องขอ ชื่อนชม กับบุคคลที่มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ที่จะขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปครับ ขอ ยกย่อง และแสดงความนับถือมากมาย
ที่เหลือลองอ่านดูจากนี้นะครับ
--------------------------------------------------

ใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตน “เลิกยาเสพติด”

โดย ทีมวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ใครเคยเสพยาเสพติดบ้าง?

เชื่อว่าถ้าคุณถามคำถามนี้กับใครหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คงไม่มีใครกล้าพอที่จะบอกความจริง โดยเฉพาะกับคนที่ไม่สนิทสนมด้วยแล้ว อย่าหวังว่าคุณจะได้คำตอบที่เป็นจริง
น่าคิด! ทำไมคนในสังคมที่ติดยาเสพติด กระทั่งกำลังเสพอยู่หรือเลิกได้แล้วก็ตามถึงไม่กล้ายอมรับความจริง

เป็นเพราะสังคมกำหนดว่าการเสพยาเสพติดเป็นความผิด ถือเป็นความผิด 3 ประการ 1 ความผิดในฐานะหน้าที่มนุษย์ 2. ผิดกฎหมาย 3.ผิดศีลธรรม สังคมได้กำหนดความผิดไว้ล่วงหน้า และนี่กระมัง ที่ทำให้ทุกคนต้องปกปิดความจริง

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนบทความเรื่องหนึ่งมีชื่อว่า ตัวประกันที่ชื่อยาเสพติด ระบุว่าผู้ติดยาเสพติดร้อยละ 95 ที่เป็นเยาวชน มีอายุตั้งแต่ 14 – 20 ปีเกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนนักศึกษาในระบบ ตั้งแต่ ม.3 เทคนิค อาชีวะ พาณิชย์ ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ค.49 นพ.ประเสริฐ ได้ตรวจ “ผู้ป่วย” ที่ถูกตำรวจจับกุมด้วยข้อหาเสพยาจำนวน 50 คน เป็นเยาวชน 49 คน ผู้ใหญ่ 1 คน สถานการณ์เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่ปี 2549 นี่คือข้อมูลที่นพ.ประเสริฐ ระบุไว้ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ค.49

จะเห็นว่าจำนวนเยาวชนติดยาเสพติดมีจำนวนสูงขึ้น บางคนติดแล้วยังเลิกไม่ได้ บำบัด รักษากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ต้องกลับไปเสพใหม่ “เสพซ้ำ”อยู่เรื่อยไป
ทำให้นึกถึงงานวิจัยของ “ปฤษณา ชนะวรรษ” นิสิตปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าของปริญญานิพนธ์ เรื่อง “เทคโนโลยีแห่งตัวตนในการยุติการพึ่งพายาเสพติด” งานวิจัยชิ้นนี้น่าสนใจตรงที่ กล้าโต้แย้งกับแบบแผนการบำบัดรักษาในปัจจุบัน และเชื่อว่า คนติดยามีหลายแบบ หลายกลุ่ม หลายประเภท การใช้รูปแบบรักษาบำบัดเพียงแนวทางเดียว คงใช้ไม่ได้ผลกับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยที่มีความแตกต่างและข้อจำกัดมากมาย

ผู้วิจัยซึ่งมีอาชีพ “ครู” รับราชการครูอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลุกคลีและเข้าถึงเด็ก พบว่าปัญหายาเสพติดแพร่เข้าสู่โรงเรียนตั้งแต่ปี 2540 เด็กเริ่มสูบบุหรี่ จากนั้นก็เริ่มลองยาเสพติดชนิดอื่นๆ จนมาสิ้นสุดที่ยาบ้า จำนวนเด็กเยาวชนติดยาในเขตจ. พระนครศรีอยุธยามีเพิ่มขึ้น ซึ่งเด็กที่ติดยาส่วนเป็นลูกหลานครู ผู้นำท้องถิ่น ลูกคนมีชื่อเสียง ลูกคนมีเงิน

ครูถ้าผมติดยาจะทำยังไงดี ! นี่คือคำถามที่เด็กถามครูปฤษณา หลายต่อหลายครั้ง ในฐานะที่เป็นครู ต้องเข้าไปช่วยเด็กพาเด็กไปเลิกยา ดูแลระหว่างที่เด็กติดยา สังเกตการณ์รวมกลุ่มของเด็กที่ติดยา จนเธอตัดสินใจมาเรียนต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาพัฒนาศึกษาศาสตร์ มศว จึงได้นำปัญหาของเด็กที่ติดยามาศึกษาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์

“เพราะอะไรเด็กจำนวนไม่น้อยไปบำบัดรักษาในสถานบำบัด ก็มิอาจเลิกยาเสพติดได้ ขณะที่เด็กจำนวนไม่น้อยเช่นกันเลิกยาได้ด้วยตัวเอง เด็กสองกลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาเลิกยาไม่สำเร็จ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเลิกยาสำเร็จ และไม่กลับไปเสพอีก” ครูปฤษณา พูดถึงแนวคิดในการทำงานวิจัยของเธอ

สิ่งที่พบก็คือ...วิธีการบำบัดรักษาผู้ติดยาของสถานบำบัดในปัจจุบันไม่สามารถบำบัดรักษา ทำให้ผู้เสพยายุติการพึ่งพายาได้ ไม่ช่วยลดปัญหาจำนวนผู้ติดยาที่เพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มทำให้ผู้ติดยากลับไปเสพยาซ้ำอีก เพราะแบบแผนการบำบัดรักษาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีรูปแบบการทำงานในลักษณะลดทอน แยกส่วน แยกแยะสาเหตุการติดยาออกเป็นส่วนๆ ย่อยๆ และมีการแบ่งแยกศาสตร์ความรู้เข้าไปจัดการแก้ปัญหาในในการบำบัดผู้ติดยา ขณะที่ปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อน การก้าวมาสู่การติดยาของเยาวชนมีความซับซ้อน โยงใยกันเป็นกระบวนการมิได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วนและเป็นขั้นตอนตามวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์

เด็กและเยาวชนจำนวนมากที่ติดยาแล้วไม่ต้องการบำบัดรักษา จากสถานบำบัดรักษาซึ่งเป็นทางเลือกเดียวที่สังคมหยิบยื่นให้ เพียงเพราะรู้สึกว่าแบบแผนการรักษาก่อให้เกิดภาพลักษณ์ทางลบ การบำบัดรักษาเป็นกระบวนการที่มิได้เข้าใจผู้ติดยา เหมือนดังที่ผู้ติดยาเข้าใจตัวเองในการนิยามการติดยา และเส้นทางการเข้าสู่การติดยา แบบแผนการบำบัดรักษาได้จัดระเบียบและหลักการของการบำบัดรักษา โดยทำให้ผู้เสพยา รู้สึกไร้อำนาจ (Powerlessness) ขาดอำนาจเหนือชีวิตตัวเอง สูญเสียความเป็นตัวเอง ผู้เสพยาจึงปฏิเสธการรักษาด้วยการบังคับที่ใช้อำนาจเหนือพวกเขา

งานวิจัยเรื่องเทคโนโลยีแห่งตัวตนในการยุติการพึ่งพายาเสพติด ใช้เทคโนโลยีแห่งตัวตน เป็นฐานคิดในกรศึกษา เพราะผู้วิจัยเชื่อว่า...ผู้เสพยาทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่มีตัวตน มีเหตุผล มีอารมณ์ มีศักดิ์ศรีในการคิด การตัดสินใจ และมีความสามารถในการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนการกระทำตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความสามารถที่จะฝึกฝนทำให้ตนเองระลึกรู้และตั้งกฏเกณฑ์การกระทำ ปฏิบัติต่อตัวเองซึ่งเป็นวิถีที่เปลี่ยนแปลงตนเองตามความต้องการได้

ครูปฤษณา ฝากไว้ว่าบทบาทของพ่อแม่ ครู เมื่อเด็กเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆ ก็ตาม พ่อแม่ ครู ไม่ควรจะตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเด็กและเยาวชน เราควรจะยืนอยู่เคียงข้างเด็ก โดยเฉพาะครู สิ่งที่เด็กต้องการคือ อภัย และเข้าใจและต้องยืนเคียงข้างเขา การยืนเคียงข้างเด็กเป็นสิ่งที่แรกที่พ่อแม่ ครูควรกระทำไม่ว่าเขาจะประสบปัญหาอะไร ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายืนตรงข้ามและมีหน้าที่เข้าไปจัดการปัญหา จะทำให้ความสัมพันธ์อันดีไม่เกิด เมื่อไม่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อย่าหวังว่าการแก้ปัญหาร่วมกันจะเกิดขึ้น”
10/3/54 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
5 จาก 28
อดทน เอาชนะใจตัวเอง
การหักดิบ ใจสู้พอ ให้ดูสภาพร่างกาย ความพร้อม ระวังร่างกายจะช็อค
10/3/54 โพสต์โดย Oinari
6 จาก 28
ใจสู้หรือเปล่า
10/3/54 โพสต์โดย 0me
7 จาก 28
คิดถึงตัวเองว่าเสพแล้วได้อะไรคิดถึงผลเสียที่ตามมา
และสังคมยอมรับหริดเปล่าครับ
ถ้าคิดได้แล้วคงไม่ไปเสพต่อหอรกครับ(พูดง่ายๆว่ารักตัวเองจะดีกว่าครับ)
ผมเกิดมาในสังคมที่เกียวข้องกับยาเสพติดครับผมยังไม่เสพเลยอย่างมากลอง บุหรี่ ได้ 1เดือนก็เลิก
***เชื่อผมอันดับอยู่ที่ใจ อันดับสองอยู่ที่สังคม***(คงไม่มีใครเอาย้าบ้ามายัดปากเราได้หรอกครับเชื่อผม)
15/3/54 โพสต์โดย The Best Lala
8 จาก 28
ทำใจให้เข้มแข็งนะคะบอกตัวเองว่าสิ่งนี้มันไม่ดีต้องหนีจากมันให้ได้ เป็นกำลังใจให้นะคะ
16/3/54 โพสต์โดย วรรณรดา
9 จาก 28
คนไม่ติดมันก็พูดได้  ว่าอย่างงั้นอย่างงี้ แต่คนติดแล้วอยากเลิก มันไม่ใช่เรื่องง่าย ใจอยากเลิก แต่ร่างกายมันต้องการให้ทำไงละ เครียด!!
27/7/54 โพสต์โดย Demonata
10 จาก 28
ผมเองก็อยากเลิกเหมือนกันครับ แต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใกล้มากเท่านั้น อันที่จริงแล้ว(เปรียบจากประสบการณ์ส่วนตัว)ตัวผมเองพยายามด้วยตัวเองมาแล้วหลายครั้งครับ ผมใช้ยาบ้า เริ่มมาตั้งแต่ปี48 ปัจจุบันนี้ ก็ปี 55 แล้วชีวิตก็ยังวนเวียนอยู่กับมัน ผมมีครอบครัวแล้ว มีลูกชาย 1คน ถ้าถามผมว่าผมรักลูกไม๊ 100%เลยครับ ผมรักมากให้ตายแทนก็ได้ แต่ดูเหมือนว่าความรักความห่วงใยที่ผมมีให้ลูกกับอนาคตของลูก มันไม่ได้มีส่วนช่วยให้ผมมีกำลังใจที่จะเลิกเลย ผมติดหนักมากๆครับ วันนึงๆก็เล่น 1อัน ถึง 2อัน เป็นแบบนี้มานานแล้วครับ มีบ้างครับที่เว้นระยะคงเป็นเพราะร่างกายรับไม่ไหว แต่ผมก็ไม่เคยลงแดงสักที มีแต่ปวดท้อง น้ำหนักตัวลดลงจากเดิมที่ 68กก. ตอนนี้เหลือ 53กก. หน้าตอก ดำ ซีด...ยิ่งเวลาญาติๆมาเยี่ยมก็มักจะทักอยู่เสมอ เงินที่มีเก็บก็หมด รถสุดรักก็ขายแล้วนำเงินส่วนหนึ่งมาซื้อยา อีกส่วนหนึ่งให้ทางบ้าน ผมเริ่มครั้งแรกก็เพราะเพื่อนเอามาให้ครับ แต่ตอนนั้นผมอายุ18เอง ไม่ได้อะไรมากมายกับอนาคต ผมไม่ได้โทษเพื่อนน่ะครับ ถ้าผมเอาไม่เสพ เพื่อนมันก็ไม่ได้ว่าอะำไรก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม แต่ทำไมตอนนั้นผมถึงไม่ปฏิเสธ ก็เพราะว่าผมอยากรู้อยากลองซ่ะมากกว่า
ยาบ้า มันไม่ได้ทำลายแค่คุณคนเดียวน่ะครับ ผมกับแฟนเลิกกันก็เพราะเรามีปากเสียงเรื่องเงินๆทองๆ ที่ผมลักเล็กขโมยน้อยในกระเป๋าของแฟน บางทีเงินค่านมลูกที่แฟนเก็บแอบไว้(แต่ผมรู้)ผมก็ขโมยหยิบออกมา โคตรเลวเลย.... กับแม่ ผมจะโกหกทุกวิธีเพื่อที่จะเอาเงินว่า ซื้อนมให้ลูกบ้าง ค่าโน้นค่านี้บ้าง ฯลฯ บ้างครั้งก็มีปากเสียงทะเลาะกับแม่ ตอนนั้นอารมณ์ล้วนๆครับ พอสักพักเค้าที่จะจ่ายเงินมา ผมก็ไปซื้อมาเสพอารมณ์มันก็ดีขึ้น "ใจมันสั่งแล้วว่าไม่ต้องการเสพมัน เพราะรู้ตัวเองว่ายาบ้ามันทำลายชีวิตทุกคนในครอบครัวทั้งหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ แต่ทำไมร่างกายมันยังโหยหาอยากได้มันมาเพียงแค่ความต้องการชั่วครู่ เล่นแล้วนอนไม่หลับ ตื่นไม่ไหวก็ไม่ไปทำงาน ที่สำคัญเงินที่ได้มาหมด แต่ลืมนึกถึงวันพรุ้งนี้ จะต้องกินก็เลยไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ทรมานกับการมีชีวิตวนเวียนแบบนี้ครับ...ผมอยากเลิก"
28/2/55 โพสต์โดย อารายก็กู
11 จาก 28
ร่างกายโหยหาทนได้แต่ใจมัน คิด ถึงตอนที่เสพ ความรูสึกตอนที่ได้เสพมากกว่า ที่ทำให้อยากจะเสพ วิธีแก้ของผมคือเปลียนจากกิจกรรมเดิมๆมุมเดิมๆ(ที่ใช้เสพ) ไม่ยุ่งกับเพื่อนที่ติดยาด้วยกัน(ไม่ได้หมายถึงเลิกคบแค่หลิกเลี้ยงการทำกิจกรรมร่วมกันไปไหนด้วยกันเพราะมันจะหนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆ) หากิจกรรมใหม่ทำหรืออะไรก็ได้ทีไม่ให้ว่าง ที่ทำให้เหนื่อยมากๆก็จะดีไม่น้อย ถ้างานมีโอทีก็ทำโอมันเข้าไป เล่นกีฬาเตะบอลไรเงี้ยให้มันเหนื่อยๆหน่อยจะได้อยากหลับอยากนอนไม่ต้องมานั่งคิดฟ้งซ่าน พาลูกไปเตะบอลด้วยก็ได้สร้างเกราะบ้องกันให้ลูกไปในตัวใกล้ชิดลูกมากๆอาจจะเพลินจนลืมยาไปเลยก็ได้ผมมีลูกชายเล่นด้วยกันทุกวันเหมื่อนเพื่อนกันเลยก็ประมาณเนี้ยวิธีผม จากคนเคยเสพ
17/5/55 โพสต์โดย iงง
12 จาก 28
ขอบคุณครับ
23/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
13 จาก 28
อยากให้คนที่มาโพสต์ใช้ชื่อ อารายก็กู น่ะ เลิกได้จัง ทำไงดี คืนนี้ต้องนอนไม่หลับแน่เลย นี่ถ้าเปลี่ยนให้เราไปเป็นคนที่ติดยาได้นะ จะเป็นแทนเลย จะพยามทำให้ดูว่าเราทำได้ ศรัทธา คุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้ ฉันเชื่อว่าคุณจะทำได้ ถ้าทำได้เมื่อไหร่มาโพสต์ให้ดูด้วยนะ ฉันมีลูกน้องติดยาเยอะแยะ กำลังหาวิธีช่วยอยู่เหมือนกันถ้าใครมีความคิดดีๆ บอกมั่งนะคะ ฉันลองให้คนงานเลิกและให้เขานอนพักกัน เขาก็นอน5-6วันเขาลุกกันไม่ขึ้น พอลุกขึ้นก็ไปเซ็นต์เขามากันอีกแล้ว แล้วก็ทำงานได้1วัน หมดฤทธิ์ยา ก็ นอนอีกละ แต่ฉันจะหาวิธีทำให้เขาเลิกกันให้จงได้ ถ้าได้แล้วจะมาบอกนะคะ
24/12/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 28
พี่ชาย   อารายก็กู...

ผม ก่อนหน้านี้ ผมก็ยังติดมันอยู่นะคับ ผมพยายามแบบพี่ มาหลายครั้งแล้ว ... มันก็ ยาก ที่จะหยุด หยุดได้พักนึง นึกถึง พยายาม อด ทนกับมัน ผลสุดท้ายก็ แพ้ให้กับ มัน แต่ ผม ว่าถ้าคิดจะหยุดมัน เราน่าจะทำได้ พี่ชาย รู้ไม๊คับ  
ผม เกือบจะหยุดมันได้ หลายๆครั้ง เป็น เพราะ ผมมองและนึกถึง จิตใจคนรอบข้างเสมอ พ่อแม่ พี่น้อง คน รัก และสังคม ที่ เขา สนับสนุนให้เราเลิกมัน แต่พอความคิดเราห่างจากตัวเขาพวกนั้นเมื่อไหร่ พอเราหันกลับไปทางเดิมที่เราเคยทำ คือที่ๆเราเคยเสพ ความสุขที่เราได้จากการเสพมัน ผมก็ เผลอตัวไปยุ่งกับมันอีกจนได้ ... ผมเคยคิดจะไปบำบัด แต่ พี่รู้ไหม สิ่งที่ผมคิดคือ ผมเริ่มกับมันด้วยตัวผมเอง ผมจะไม่โทษเพื่อน แบบที่พี่ชายว่ามา ... และ ตอนนี้ ผม กำลังทำมันได้ดี เป็นเพราะ ผมคิดถึงมันเมื่อไหร่ ผมจะ มองข้าม มัน และ บริเวณที่ผม เคยสูบ บริเวณ ที่ผม เคยยุ่ง ผมจะเดินหนีออก แล้ว วิ่งไปหา พ่อแม่ แฟน หรือ คนที่เรารัก พยายาม มองหน้าเขา แล้วก็นั่งพูดคุยกับเขา พูดถึง สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว พอผมได้พูดกับ ครอบครัว มันทำให้ผม รู้สึกตัว ว่าจริงๆแล้ว ผมควรที่จะทำอะไร ต่อไป และไม่ ควรที่จะทำอะไร สิ่งที่ผมได้รับ จากครอบครัว คือ ความรักความห่วงใย พี่ต้องเปิดใจให้กว้างขึ้น นะคับ ยอมรับ ในสิ่งที่เราได้ทำผิด แล้วเอา สิ่งพวกนั้น มาเป็น ข้อเตือนใจ ถ้าวันใด เราถ้อหรือหมดกำลังใจ ขอให้ หยุดคิดในทุกๆเรื่อง แล้ว เปิดใจให้กว้างขึ้น มองหา คนรอบข้างกายเรา แล้ว ไปพูดคุยกับเขา... ผมว่า ถ้าผมเป็นพี่นะคับ วันใดที่ ใจผม ทนไม่ไหวต้องการจะ เสพมันอีก ผมจะวิ่งไปกอด ภรรยา กอด ลูก กอด พ่อ กอด แม่  แล้วบอก ว่า ผม รักพวกเขามากๆ แต่ก่อน ที่พี่จะกอด พี่ต้องดับความคิด ในตอนนั้น ในหัวของพี่ต้องว่างเปล่า แล้วรีบวิ่งไปกอด คนที่รัก บอกรัก เขา  พี่เชื่อไหม ครับ วิธีนี้ผม ทำมันได้แล้ว แล้วสิ่งที่ผมได้รับคือ ทุกๆคนรักผม ทุกๆคนยังเห็นผมเป็นตัวผม ไม่ใช่ ไอคนขี้ยา พี่รู้ไหมครับ พี่ต้อง ลืมทุกๆเรื่อง ที่พี่ ทำอะไรกับครอบครัวและตัวพี่ไว้ ขอให้ พี่ ลืมเรื่องต่างๆนั้น แล้ว คิดไว้ในใจว่า เราต้องเดินไปข้างหน้า เราต้องเป็นคนที่ ทำให้คนรอบข้างภูมิใจ เราต้องทำให้คนรอบข้างเราหัวเราะได้ยิ้มได้
เราจะไม่ใช่คนเดิมที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมามันไม่ใช่ตัวของเรา พี่ลองนึกถึงตอนที่ พี่เกิด ตอนเด็กๆ ก่อนจะ สูบบุหรี่ ก่อนจะเสพยา พี่เคยอยู่อย่างไร นั้นแหละคับ คือตัวจนที่แท้จริงของพี่ แต่เมื่อใดที่เสพมันเข้าไป มันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันก็พร้อมจะทำลายคนรอบข้าง ที่พี่รัก ถ้าพี่ไม่อยากให้คนพวกนั้นถูกทำร้าย พี่ก็ต้องเป็นตัวตนของพี่เอง ผมอายุ 20 แล้ว ผมทำมันได้ และ ผมก็อยากให้ พี่ ทำมันได้เหมือนกัน เรา หัวอกเดียวกัน เราผ่าน มันมาเหมือนกัน ผมทำได้ทำไม พี่ จะทำไม่ได้ หละ คับ ผมเชื่อนะ ว่า พี่ชาย ต้องทำได้ คับ เพราะ สิ่งที่พี่ได้มาโพสในกระทู้นี้ มันทำให้ รู้ว่า พี่ได้ สติกลับ คืนมา พี่ต้องการ ที่จะ เป็น คนดีของสังคม พี่ต้องการที่จะเป็น คนที่รักของครอบครัว เรามาทำให้ คนที่ หลงผิด ได้รู้ว่า จริงๆแล้ว สิ่งพวกนั้น มัน ไม่ได้ดีเลย เรามาทำให้ สังคมรู้ว่า จิงๆแล้ว ความเป็นมนุษย์ของเรา มันมีอยู่ในตัวเราเสมอ สำหรับ ผู้ที่ เคยเสพมัน... เรามาเป้น แบบอย่าง ให้สังคม กันเถอะ ครับ พี่ชาย ^ ^ สู้ๆครับ พี่ อารายก็กู

         ^ ___^ v ♥
2/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
15 จาก 28
เวลาอยาก
ผมจะไปกินเหล้ากับเพื่อนหรือกินคนเดียวก็ได้ครับ กินทุกวันๆเราก็จะห่างมันไปเรื่อยๆ แต่มันอาจยังเลิกไม่ได้ถาวร แต่ก็ช่วยให้เราเสพมันน้อยลงไปทุกวันๆ
ลองทำดูครับ แค่คิดที่จะเลิกก็มีโอกาสเลิกได้50%
ตอนนี้ผมไม่ได้เล่นมาเกื่อบเดือน1แนะ แต่ก็มีอยากๆอยู่บางเวลา
พวกเราต้องเลิกได้ !!!!
4/2/56 โพสต์โดย ธีร จันทรคง
16 จาก 28
วิธีการลดละเลิกสารเสพติด

1. ตระหนักถึงอนาคตเมื่อเสพสารเสพติด
2. นำใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อที่จะได้จะเข้าใจผู้คนรอบข้างเมื่อตนเองเสพสารเสพติดและจะเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ้นบ้าง
3. การนึกถึงโทษของสารเสพติด ก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆ ฯลฯ
4. การศึกษาหาข้อมูลของการเสพสารเสพติด
5. ทำกิจกรรมงานอดิเรก เพื่อเบี่ยงเบนการเสพสารเสพติด
6. นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์ คิดดีทำดี
7. ไปศูนย์บำบัดสารเสพติด หากเลิกใช้สารเสพติดด้วยตัวเองไม่ได้
12/2/56 โพสต์โดย Yeuen
17 จาก 28
ย้ายบ้าน หนี ไม่งั้น ก็ต้องแจ้งจับ ไอพวกทีขาย จบเลย เราก็จะได้หาซื้อไม่ได้ ถ้าไม่มีคนขาย เราก็ไม่หิวหรอก
1/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
18 จาก 28
นี่เลยครับ ทางเลือก
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94/205379052945464
12/6/56 โพสต์โดย DJPHUPA
19 จาก 28
ใจเเข็ง มากๆ เพราะผมเลิกหลายที่เเล้ว เเต่ก็กลับมาเสพ เหมือนเดิม เลิกช่วงเเรกๆก็ดีครับ เเต่เหนือย เหมือนเป็นไข้ ง่วง ไว   เเต่สุดท้ายเพื่อนก็มาหาอีกละ  ทางที่ดี ย้ายที่ เปลี่ยน เบอ บล็อก เฟส หาเเฟน พาเเฟนไปเที่ยว ไปดินเนอร์ มันจะกลายเป็น ว่าจากสิ่งที่เรา รอ เสพเเล้วก็เพ้อเจ้อเที่ยว ตีกัน ลืมไป  เราก็จะได้ชีวิตใหม่เพราะเเฟนเราพาเราไปหาความสุขได้มากกว่าเสพยา  ครั้งเเรกไม่มีใครอยากเสพหรอก อาจเป็นเพราะ เครียด อยากลอง หรือหมดหนทางทำให้อยากระบาย
14/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
20 จาก 28
http://lerkya.blogspot.com/
14/6/56 โพสต์โดย DJPHUPA
21 จาก 28
เลิกยามันไม่อยากหรอกคับ ผมเองก็เป็นคนติดเหมือนกัน มันอยู่ที่ใจเราคับ ถ้าเราคิดจะไม่เสพ และผมก็อยู่ที่สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยพวกยาเสพติด ครั้งแรกที่ผมเสพ เพื่อนผมมันเอามาให้ลอวคับบ เพื่อนบอกว่าอยากลองป่าวว ผมบอกว่าดูดครั้งเดียวคงไม่ติดหรอกมั้ง เพื่อนผมไมได้บังคับน่ะ ผมต่างหากที่คิดจะลองเอง ผมคิดว่าเดียวค่อยเลิกก็ได้ คิดอยากงี้มาหลายครั้งแล้วคับ แต่มันก็เลื่อยยๆ จนมาถึงปัจจุบัน แม่ผมบอกว่าลูกติดยาหร๋อ ตังเก็บหายไปไหนหมด ตอนนั้นผมพูดอ่ะไรไม่ถูกเลยคับ แล้วผมก้อตอบเค้าไป ตรงๆ ใช้คับผมติดยา แต่ไม่ต้องเป่นห่วงหรอกคับผมเชื่อว่าผมเลิกได้ ๆ จากนั้นมา 1 อาทิตย์ ผมเลิกได้นิหน่าไม่ได้เสพไม่เห็นจะเป็นใลเลยมันก็ไม่ตายนิ ไม่ลงแดงน่ะ ๆ เฉย ๆ เหมือนคนปกติ ผมอยากบอกว่าเลิกยาเลิกไม่อยากหรอกคับ มันอยู่ที่ใจเรา พยายามข่มใจตัวเองเราจะต้องไม่ไปยุ่งอีก ๆ จากนั้นมา 1 เดือนผมเลิกยาได้แล้วคับ โดยไม่ต้องบำบัดอ่ะไรเลย ๆแค่ใจเราใม่คิดจะเสพสะอย่าง :)
15/6/56 โพสต์โดย เต๋า 'สเปเซียวล์'
22 จาก 28
http://lerkya.blogspot.com
18/6/56 โพสต์โดย DJPHUPA
23 จาก 28
พี่หนูขอปรึกษาเรื่องแฟนหนู ติดยาเสพยาวันละ 3 เม็ด ใช้เงินวันละ 1000 บาท หนูไมไวแล้ว  เค้ามั้ยยอมเลิก  โทรมาเอาเงินบ่อยมาก  หนูหาให้ไม่ทันแล้ว  หนูอยากให้เค้าเลิก เพราะเค้าเสพ บ่อยมาก แต่เค้าไม่ผอมนะ เค้าอ้วน แต่ขอบตาดำ เค้าบอกจะเลิก แต่หนูก้อเห็น กระดาษเสพยา เค้าไม่ได้กิน แต่เค้าเสย วันละ 3 เม็ด คือ 3 เวลาหนูจะทำอย่างไรดี อนาคตหนู ต้องจบหมดเนื้อหมดตัวเพราะมัน  เงินทองหามาก้อหมด ใช้เงินละ 2-3พัน  ช่วยหาวิธีแก้ไขหน่อยค่ะ
2/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
24 จาก 28
http://lerkya.blogspot.com ลองดูเว็บนี้นะครับ เป็นยาตัวใหม่เอาไว้เลิกยาเสพติดทุกชนิด ยาปลี่ยนชีวิตใหม่, ยาเลิกยาเสพติด

หากลูกหลานของท่านติดยาเสพติด และต้องการเลิกยา

ต้องการที่ปรึกษา

โทรมาที่เบอร์

084-909-0077 หรือ 089-344-1286 รับประกันผลลัพธ์

ภายใน 7 วัน หากไม่เห็นผล ยินดีคืนเงิน โทรมาก่อนนะครับ เราไม่ใช่สายตำรวจหรืออะไรที่ไปจับกุมนะครับ
2/7/56 โพสต์โดย DJPHUPA
25 จาก 28
เลิกกับเค้าสิ ง่ายดี อิอิ เปลี่ยนผู้อื่นน่ะ เปลี่ยนยาก เปลี่ยนตัวเองสิ ง่ายกว่าเยอะ  เอาเป็นว่าถ้าเค้ารักเราจริง เค้าต้องเลือกเรามากกว่ายานั่น รู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วย จิตใจต้องฝักใฝ่ แต่ว่า ถ้าเขามีความคิดสักนิดว่าอยากเลิก เราค่อยช่วยเค้าดีกว่านะ ลองถอยออกมาก้าวนึง เค้้าพร้อมจะก้าวไปกับเราไหม ถ้าพร้อมเราค่อยยื่นมือช่วย แต่ถ้าไม่พร้อม ทรมานนะครับท่าน นรกตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ท่าน มารดาแห่งท่าน บิดาแห่งท่าน และบุตรแห่งท่านที่จะเกิดมาอีกในอนาคต เราตกนรกทั้งเป็นยังทนได้ แต่คนที่เรารักอีกหลายคนล่ะ ชีวิตของเราไม่ได้มีไว้รักเค้าคนเดียวนะจ๊ะ  อิอิ
2/7/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
26 จาก 28
ผมก้อยากเลิกครับ เคยลองเลิกด้วยตัวเองมาหลายปี แต่ทำอย่างไรก้ไม่ขาดครับ ก่อนหน้านี้เสพไอซ์ เสพกันชา เลิกไอซ์ได้ครับ แต่กัญชาเลิกไม่ได้ บุหรี่เลิกไม่ได้ แต่ผมเปนคนไม่ชอบกินเหล้าครับ เจอเพื้อนถึงกิน เลยไม่มีปันหากะเหล้าเท่าไรผมมานั่งถามตัวเองว่าทำไมเลิกกัญชาไม่ได้ เพราะก่อนฟน้านี้ที่ผมเลิกยาไอซ์ได้ เพราะโทษมันหนัก ราคาสูง อีกอย่างผม ถูกจับ เลยตัดสินใจเลิก เพราะฉี่ม่วง มันไปไหนลำบากครับ เหมือนมีตราบาปติตดตัว ไปไหนก้ต้องมานั่งระแวง ผมไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เพียงแต่ผมอยากเสพเพราะความสนุก ผมกลัวถูกจับอีกเลยเลิกได้ครับ แต่กัญชามันไมีมีฉี่เป็นสีม่วง ส่วนใหญ่ ตร จะตรวจแต่แอมเฟตตามีนครับ ตรวจกันชาไม่ค่อยมีนอกจากแจ้กพอตจริงๆ ผมเลนคิดว่ามันชิวๆ โทษก้ชิวๆ งานการผมก้ไม่ได้เสียอะไร ผมตั้งหลักได้ มันไม่มีผลกระทบกับชีวิตผมในทางลบ นอกจากเรื่องสุขภาพ ซึ่งแน่นอน มันไม่เดือดร้อนใคร แต่ผมออกกำลังสม่ำเสมอครับ ดูดเป็นเวลา คือเย็น กับก่อนนอน ตรงกันข้าม ผมกลับคิดว่ามันคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุด เพราะไม่ว่าผมจะเหนื่อย จะเครียด หรือมีปัญหา ผมจะต้องการมันมา เวลาเสพเข้าไปแล้วมันเหมือนยกเรื่องเครียดออกจากหัวได้ ถึงแม้จะไม่นาน แต่ก้ขณะหนึ่ง มันทำให้ผมใจเย็นลงได้แบบฉับพลันที่สุดครับ มันมีความสุขล่ะครับ แต่ผมจะไม่เสพตอนกลางวันเพราะจะทำให้ผมเบลอๆ และขี้เกียจครับ รอเลิกงานไม่ไปไหนตรงกลับบ้าน ซัดก่อนหนึ่งที แล้วจะทำไรค่อยว่ากัน ตั้งหลักที่บ้องก่อน เหมือนเป็นการเรียกสติ ผมใช้ชีวิตแบบนี้มาประมานห้า หกปีครับ ระหว่างนี้ก้มีแบบพยายามเลิก ไม่ไปซื้อ ออกกำลัง หากิจกรรมทำใไ้เหนื่อย แต่ก้อย่างว่าครับ ใจมันยังต้องการเสมอ เหมือนสิ่งที่ทำเรากำลังพยายามหลอกตัวเองครับ ใจนึกถึงมันเสมอ เวลาที่ผมไม่ดูด ผมรุ้ตุวเรยครับ ว่าอารมณ์ เรากำลัง/ม่ปกติ แต่ผมควบคุมอารมได้ดีครับ แต่ในใจมันกระสับกระส่าย อาการนี้ไม่มีทางแก้อย่างอื่นครับ คือต้องเสพ เพื่อให้ได้อารมณ์ดีๆกลับมา ตรงนี้แหละครับ คือปัญหาที่ผมแก้ไม่ตก ถ้าผมต้องพึ่งมันไปตลอดคงไม่ดีแน่ๆครับ สักวันยังไงก้ต้องเลิก ผมต้อยงหาวิธีเลิก แต่นี่แหละครับ เวรกรรม ถ้าเลือกได้ผมขอไม่รุ้จักมันจะดีกว่าครับ ตอนนี้ก้ยังเลิกไม่ได้ครับที่เขียนมานี่ ดีชั่วรุ้หมดแต่อดไม่ได้ครับ ผมก้หวังว่าสักวันผมจะเบื่อมันแล้วลืมมันได้ สิ่งที่มันทำให้ผมลืมมันไม่ได้ที่สำคัญเลย ผมคิดว่ามันซื่อสัตย์ กับผมที่สุด คำนี้ตามตรรกกะคนดีของสังคมคงไม่มีใครยอมรับ แต่หากคนเคยได้ลองติดมันจะเข้าใจผมได้ดี
26/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
27 จาก 28
https://www.facebook.com/YaLerkYaSephTid ยาเลิกยาเสพติดครับ
4/1/57 โพสต์โดย DJPHUPA
28 จาก 28
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เลิกคบเพื่อนที่เสพ ขาย ย้ายที่อยู่ยิ่งดี เพราะช่วงแรกเราจะไม่เข้มแข็ง พยายามอยู่กับน้ำ แช่น้ำ อาบน้ำ หลายๆรอบ เข้มแข็งตั้งใจ ต้องหักดิบยาทุกชนิด แม้กระทั่ง สุรา เบียรื บุหรี่ สำคัญที่ใจ หากทำได้ให้นั่งสมาธิ เดินจงกรม เพราะเป็นการฝึกสติรู้ทัน...ได้ผลจริงเพราะคนที่เคยติดยาแทบทุกชนิดที่มีในประเทศเลิกด้วยวิธีนี้ เขาทั้ง ดูด ดม ฉีด กิน ....ขอให้สู้นะคะทุกท่าน
10/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิธีการชักชวนให้ผู้อื่นลด ละ เลิกยาเสพติด
สอบเกี่ยวกับยาเสพติด
กระบวนการสอนเด็กเกี่ยวกับยาเสพติด
เลิกยาเสพติดแล้วทำไมบวม
ทำไมปัจจุบันนี้มีแต่คนติด ยาเสพติด ขายยาเสพติดให้เกลื่อนกลาด กฎหมายทำอะไรไม่ได้เลยหรอ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู