หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กรรมพันธ์และพันธุกรรม
คือผมอยาจะทราบความหมาย ของกรรมพันธ์ และพันธุกรรมอ่ะครับ ว่าเป็นยังไง
ผู้รู้ครับช่วยบอกทีครับ  ทั้งสองอย่างเลยนะครับ ขอแบบละเอียด
แบบจดรายงาน 1 หน้าสมุด ไปส่งครูได้อ่ะครับ  
ทั้ง 2 หัวข้อเลยนะครับ ขอบคุนไว้ล่วงหน้านะครับ
การบ้านอ่ะครับ 19/5/53 โพสต์โดย คุรุริมPA
คำตอบ
1 จาก 1
กรรมพันธุ์
กรรมพันธุ์
ความหมาย

[กำมะพัน] ว. มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง. น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่, พันธุกรรม ก็ว่า. (ส. กรฺม + พนฺธุ; ป. กมฺมพนฺธุ = มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง).


พันธุกรรม
ความหมาย

น. ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอย่างที่ลูกหลานสืบมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย หรือพ่อแม่, กรรมพันธุ์ ก็ว่า.


เขียนตัวใหญ่ๆครับ  จะได้ 1 หน้า
19/5/53 โพสต์โดย RIDER V3
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พันธุกรรมคืออะไร
โรคพันธุ์กรรมมีสาเหตุมาจากอะไร
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่งผลอย่างไรต่อมนุษย์
การตัดต่อยีนคืออะไร
ลักษณะที่ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ มีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู