หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประโยชน์ของการวิจัยย ช่วยตอบทีน๊
อีคิว | สภาพแวดล้อม | โรงเรียน | จิตวิทยา | วิทยาศาสตร์ 5/11/53 โพสต์โดย LoVeTaeYang
คำตอบ
1 จาก 2
ประโยชน์ของการวิจัย


-          ช่วยให้เข้าใจทฤษฎี  แนวความคิด  ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย


-          ช่วยป้องกันการทำวิจัยซ้ำซ้อนกับคนอื่น ๆ  ที่วิจัยไปแล้ว


-          ช่วยให้ทราบผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย  ว่ามีการศึกษาค้นคว้ากว้างขวางมากน้อยแค่ไหน  ในแง่มุมใด  ผลการวิจัยเป็นเช่นไร  ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำมาประกอบเหตุผลในการตั้งสมมติฐานของผู้วิจัย  และนำมาประกอบเหตุผลในการอภิปรายผลการวิจัย


-          เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย  เลือกตัวแปรที่จะศึกษา  ออกแบบการวิจัย  สร้างเครื่องมือ  วิเคราะห์ข้อมูล  แปรผล  สรุปผล  และเขียนรายงานการวิจัย


-          เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเรื่องที่จะวิจัย  เพราะในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างกว้างขวางจริงจัง  จะช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่จะศึกษาอย่างลุ่มลึก  ในการศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ  ทำการพิจารณาถึงจุดอ่อนและจุดดีของแต่ละเรื่อง  แล้วหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดดีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในการวิจัยของตน

ที่มา : www.oknation.net/blog/samja/2009/.../entry-3
5/11/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่วิจัยได้สำเร็จ สามารถนำมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ ต่อสังคม องค์กร และประเทศชาติ วิจัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแทบทุกองค์กร เป็นที่รู้ได้ว่า หากผลงานวิจัยเยอะ การพัฒนาก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นด้วย
6/11/53 โพสต์โดย ซีซากิ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
==ช่วยด้วยคะ
เปิดหน้าข้อความไม่ได้เลยครับ เป็นอะไรน๊อ
คิดยังไงกับการบังคับให้ใส่หมวกกันน๊อค แบบไปตลาดนิดเดียวก็ต้องใส่
อาการแบบนี้ เค้าแอบชอบเรารึเปล่าน๊
ขอให้ทุกคนมีความสุขน๊คร๊
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู