หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ทรัพยากรมนุษย์คืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 31/1/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 3
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) คือ บุคคลที่มีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำให้องค์กรประสพความสำเร็จได้
30/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 3
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นบุคคลซึ่งมีความพร้อม มีความจริงใจ และสามารถที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลในองค์การที่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ดังนั้นองค์การจึงมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ซึ่งต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาช่วย
20/11/52 โพสต์โดย SS_1985
3 จาก 3
ความสำคัญทรัพยากรมนุษย์
18/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมีความสำคัญอย่างไร
บุคลากร เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการบริหารจริงหรือไม่ ?
real gdp คืออะไร
การออกกำลังการมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์อย่างไร
มนุษย์พึ่งพาอาศัยสังคมอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู