หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วัฒนธรรมหมายถึงอะไร
วัฒนธรรม 12/12/52 โพสต์โดย ต้นหลิว
คำตอบ
1 จาก 2
วัฒนธรรม  น. สิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา.

จากเว็บราชบัณฑิตยสถานค่ะ
12/12/52 โพสต์โดย étoile
2 จาก 2
สิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า ซึ่งคนในสังคมได้ใช้ประพฤติ ปฏิบัติ และแสดงออกมาช้านาน ในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ อันมีทั้งรูปธรรม และ นามธรรม ซึ่งใช้กันมาแพร่หลายในอดีต และปัจจุบัน
12/12/52 โพสต์โดย PANDA10
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมถึงไม่เหมือนกัน
หากไม่มีวัฒนธรรมจะเกิดอะไร
ขนบธรรมเนียบและวัฒนธรรมของกัมพูชา
วัฒนธรรมลาวโซ่งมีอะไรบ้าง
หากโลกนี้มีเพียงประเทศไทย คุณจะ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู