หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แบบฟอร์ม ทวิ50 คืออะไรครับ
การบัญชี | การเงิน | เศรษฐกิจ 3/2/53 โพสต์โดย princetwin
คำตอบ
1 จาก 2
มาตรา 50 ทวิ ให้ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้หักไว้แล้วในปีภาษีให้แก่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสองฉบับ มีข้อความตรงกันในกรณีและตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
  (1) ในกรณีตามมาตรา 3 เตรส ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  (2) ในกรณีตามมาตรา 50(1) ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี
  (3) ในกรณีตามมาตรา 50(2) (3) หรือ (4) ให้ออกในทันทีทุกครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
  อธิบดีมีอำนาจยกเว้นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ในกรณีที่เห็นสมควร
3/2/53 โพสต์โดย wan7743
2 จาก 2
ขอแบบเข้าใจได้ง่ายๆได้ป่าวอะครับ? อยากรู้เหมือนกัน
22/2/54 โพสต์โดย ผู้ไม่รู้แต่มีเหตุผล
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คนที่เล่นทวิตเตอร์ เข้ามาตอบคำถามหน่อยนะคะ
ทักษิณทวิสเตอร์ เมื่อวันที่ 4-06
ชาวกูรูคิดว่า ทวิภพ สนุกไหม
สมัครtwitter( ทวิตเตอร์ ) เสียเงิน เปล่าครับ ใครรู้ ช่วย บอกที
เบื่อ พวกเกรียนในทวิตเตอร์อ่ะ..เลยหนีมาที่นี่ -_-"
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู