หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล 3/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
IT ต่างกับ IS อย่างไร
สารสนเทศคืออะไร
''คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากสงครามสารสนเทศ มีอะไรบ้าง''การประยุกต์ใช้สงครามสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
ทําไมองค์การสารสนเทศต้องมีการกําหนดนโยบายและแผน ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู