หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"ฎีกา" ในทางกฎหมาย คืออะไรครับ?
ช่วยอธิบายให้หน่อยคับ ^ ^
กฏหมาย | การศึกษา | นิติศาสตร์ | สังคม | แผนกเรียน 27/9/54 โพสต์โดย เด็กศรีราชา
คำตอบ
1 จาก 3
ฎีกา petition
ฎีกา น. คําอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง; ชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรือ อธิบายคัมภีร์อรรถกถา;หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์;ใบแจ้ง การขอเบิกเงินจากคลัง; ใบบอกบุญเรี่ยไร; (กฎ) คําร้องทุกข์ที่ ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์; ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุด ของประเทศไทย ซึ่งเรียกว่าศาลฎีกา; การคัดค้านคําพิพากษาหรือ คําสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกา พิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด; (โบ) ใบเรียกเก็บเงิน. (ปาก) ก. ยื่นคําร้องขอหรือคําคัดค้านต่อศาลฎีกา เช่น คดีนี้จะฎีกาหรือไม่. (ป. ฏีกา)
ฎีกา คืออะไร เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีแล้ว หากคู่ความฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายไม่พอใจ คู่ความนั้นย่อมมีสิทธิฎีกาต่อศาลฎีกาได้
หลักเกณฑ์การฎีกานั้น ส่วนใหญ่มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการอุทธรณ์
1. คดีซึ่งฎีกาได้นั้น คือ คือที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าคดีถึงที่สุดหรือกฎหมายห้ามฎีกา
2. คดีที่ต้องห้ามฎีกา มีดังนี้
2.1 สองศาลพิพากษายืนหรือแก้ไขน้อย คือ คดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น หรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี หรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ คู่ความจะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้
2.2 สองศาลลงโทษน้อย คือ คดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ ถ้าศาลอุทธรณ์ยังลงโทษไม่เกินกว่านี้ คู่ความจะฎีกาข้อเท็จจริงไม่ได้ เว้นแต่ศาลอุทธรณ์แก้ไขมาก และเพิ่มเติมโทษจำเลย
2.3 สองศาลยกฟ้อง คือ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คู่ความจะฎีกาไม่ได้
คดีที่ต้องห้ามฎีกานั้น อาจยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีหรือที่ลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์อนุญาตให้อุทธรณ์หรือขอให้อัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาก็ได้ แต่ต้องเป็นปัญหาสำคัญที่สมควรที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย
เมื่อคดีถึงที่สุดจำเลยได้รับโทษอย่างใด จำเลยมีสิทธิที่จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอรับพระราชทานอภัยโทษ
โดยจำเลยหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องต้องยื่นเรื่องราวต่อรัฐมนตรีว่า การกระทรวงมหาดไทย ถ้าหากจำเลยต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่นต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือน จำก็ได้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถวายความเห็นหรือคำแนะนำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จำเลยต้องโทษประหารชีวิต จะทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวได้เพียงครั้งเดียว ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันฟังคำพิพากษา ส่วนโทษอื่น จะยื่นทูลเกล้าฯ เมื่อไรก็ได้ แต่ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น 2 ปี นับแต่วันที่ถูกยกครั้งก่อน
แหล่งข้อมูล http://www.oknation.net

สำหรับความหมายที่ผู้ตั้งคำถามถามมานั้น ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความหมายที่ว่า "การคัดค้านคําพิพากษาหรือ คําสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกา พิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด" ครับ

ผมไปเอามาจาก http://www.thethailaw.com/law11/law11.html อีกทีนึงนะครับ
29/9/54 โพสต์โดย Sennin
2 จาก 3
ฎีกา ในความหมายของคุณที่ถามมา น่าจะหมายถึง คำพิพาษาศาลฎีกา
ซึ่งเป็นคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งคู่ความได้ดำเนินคดีมาถึงศาลฎีกา และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกานี้สามารถนำมาอ้างได้หากมีคดีทำนองนี้เกิดขึ้น ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าอย่างไรเป็นบรรทัดฐาน
สามารถอ้างอิงได้ในทางกฎหมาย ซึ่งเราจะพบเห็นได้เ่ช่น ฎีกาที่ หรือคำพิพากษาฎีกาที่ ฯลฯ
คำว่าฎีกา มีความหมายหลายนัยตามที่มีผู้ตอบไปแล้ว
1/10/54 โพสต์โดย Mayk
3 จาก 3
การยื่นอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาคดีของเราอีกครั้ง
3/10/54 โพสต์โดย อิศรา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิยามรักโดยศาลฎีกา
ถ้าอัยการยื่นฎีกาต้องใช้ทนายแก้ต่างหรือไม่
อยากทราบข้อมูล ของสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีค่ะ
อยากทราบข้อมูลการขอเป็นผู้จัดการมรดกและเบอร์สอบถามข้อมูลทางกฎหมาย
ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย แต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้าม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู