หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระโอรสพระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์
พระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์กับสมเด็จพระศรีสุริโยทัยพระองค์ได้ดำรงค์พระชนชีพได้ยืนยาวที่สุดครับ
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา | ประวัติศาสตร์ 19/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 8
ยากจังแฮะ ^U^
19/1/54 โพสต์โดย ขี้หลงลืม
2 จาก 8
พระราชโอรสและพระราชธิดา

           สมเด็จพระสุริโยทัย มีพระราชโอรส-พระราชธิดา ๕ พระองค์ ซึ่งน่าจะเรียงลำดับดังนี้


           พระราเมศวร พระราชโอรสองค์โต เป็นพระมหาอุปราช ถูกจับเป็นองค์ประกันแก่พม่า และสิ้นพระชนม์ระหว่างไปหงสาวดี

           พระบรมดิลก พระราชธิดา เสียพระชนม์ชีพพร้อมพระมารดาในสงครามคราวเสียพระสุริโยทัย

           พระสวัสดิราช พระราชธิดา ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระวิสุทธิกษัตรีย์ อัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและเป็นพระชนนีของพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ

           พระมหินทร์ พระราชโอรสองค์รอง ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระมหินทราธิราช กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ใน ปี พ.ศ.๒๑๑๒

           พระเทพกษัตรี พระราชธิดา ภายหลังถูกส่งตัวถวายแด่พระไชยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งระหว่างการเดินทางถึงชายแดนสยามประเทศพระนางถูกพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าทำการชิงตัวไปยังกรุงหงสาวดี สาเหตุที่พระเจ้าบุเรงนองชิงตัวไปก็เพราะพระเทพกษัตรีเป็นหน่อเนื้อของพระสุริโยทัย

           ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการก่อสร้าง พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัยอ้างอิง

           พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ
19/1/54 โพสต์โดย สติง
3 จาก 8
ขอตอบว่าพระสวัสดิราชเป็นคำตอบสุดท้ายครับ
19/1/54 โพสต์โดย สติง
4 จาก 8
น่าจะเป็นพระวิสุทธิกษัตรีมั้งครับ  เพราะทรงเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงมีประวัติหลังจากประกาศอิสรภาพอยู่ ส่วนเชื้อพระวงศ์องค์อื่นก็มีอันเป็นไปบ้าง ไปเป็นสนมต่างแดนบ้าง
19/1/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
5 จาก 8
พระสวัสดิราช ( สมเด็จพระวิสุทธิ์กษัตรี )ค่ะ
22/1/54 โพสต์โดย ภีชนิกา
6 จาก 8
พระราเมศวร พระราชโอรสองค์โต ถูกจับเป็นองค์ประกันแก่พม่า และสิ้นพระชนม์ระหว่างไปหงสาวดีสิ้นพระชนม์ พ.ศ.2112

พระมหินทร์ พระราชโอรสองค์รอง ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระมหินทราธิราช กษัตริย์องค์สุดท้ายก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ในสิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม  พ.ศ. 2112

พระสวัสดิราช พระราชธิดา ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น พระวิสุทธิกษัตรีย์ อัครมเหสีในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและเป็นพระชนนีของพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2135  เนื่องจากทรงตรอมพระทัยในการสูญเสียพระสุพรรณกัลยา

พระบรมดิลก พระราชธิดา เสียพระชนม์ชีพพร้อมพระมารดาในสงครามคราวเสียพระสุริโยไท
สิ้นพระชนม์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2092

พระเทพกษัตรี พระราชธิดา ภายหลังถูกส่งตัวถวายแด่พระไชยเชษฐาแห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งระหว่างการเดินทางถึงชายแดนสยามประเทศพระนางถูกพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าทำการชิงตัวไปยังกรุงหงสาวดี
ไม่ปรากฏว่าพระเทพกษัตรีนั้นสิ้นพระชนม์เมื่อใด เพราะไม่บันทึกในพระราชพงศาวดารหรือคำให้การฉบับไหนกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระนาง หลังจากที่ทรงถูกพาตัวไปอยู่ที่กรุงหงสาวดีแล้ว แต่คาดว่าคงจะทรงกลายเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนอง

แน่ชัดว่าพระวิสุทธิกษัตรี(พระสวัสดิราช)เป็นพระธิดาที่ทรงพระชนม์ชีพยืนนานที่สุด
12/3/54 โพสต์โดย ม้านิลมังกร
7 จาก 8
พระราเมศวร  - พระโอรส
พระมหินทร์  - พระโอรส
พระสวัสดิราช (พระวิสุทธิกษัตรี)- พระธิดา
พระบรมดิลก - พระธิดา
พระเทพกษัตรี - พระธิดา
พระสวัสดิราชทรงมีพระชนม์ชีพยานานที่สุด
13/10/54 โพสต์โดย วิชญาดา เล้าสุบินประเสริฐ
8 จาก 8
ขอบคุณสำหรับข้อมูลคะ
13/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระนางเรือล่ม เป็นชื่อเรียกของใคร
อยากทราบเกี่ยวกับตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
"พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท" (๒)
พงศาวดารคือ
พระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู