หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
UNESCOคืออะไร ย่อมาจากอะไร
ขอให้ครบนะค่ะ คืออะไรและย่อมาจากอะไร
การศึกษา | หนังสือ 30/10/53 โพสต์โดย icezy
คำตอบ
1 จาก 1
UNESCO ย่อมาจาก United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ชื่อในภาษาไทย คือ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

จุดประสงค์ คือ สงครามเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ดังนั้นจึงต้องสร้างความหวงแหนสันติภาพ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ด้วย...

เพิ่มเติม : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
30/10/53 โพสต์โดย AT7
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อะไรคือความเป็นไทย
เอเชีย มาจากคำว่าอะไร
ทำอะไรอยู่ ภาษามลายู
องค์การพิทักษ์สยาม คืออะไรครับ
ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู