หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับสังคมอย่างไร
การศึกษา 23/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ทุกครอบครัว ทุกสังคม

ครับผม
23/6/55 โพสต์โดย Incorrigible
2 จาก 2
จากการที่สังคมของคนไทยจะเป็นแบบเกษตรกรรม เกิดและอยู่กับการเพาะปลูก
ถ้าจะมีการจำกัดพื้นที่ โดยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อได้ผลผลิตพอยัง
ชีพ และนำส่วนที่เกิดไปขายแบบพึ่งพาตนเอง ก็น่าจะดีครับ แต่ว่าต้องมีคนที่ลงพื้น
ที่เพื่อไปให้ความรู้ ในแนวทางทฤษฎีเศรษกิจแบบพอเพียงครับ
23/6/55 โพสต์โดย super_hero
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างไร
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
การเจริญขึ้นและการตกต่ำทางเศรษฐกิจ-สังคม ทำไมจึงเป็นความจริงหรือเป็นสัจธรรม
ประชาธิปไตยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอย่างไร
ระบบเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้อย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู