หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บริหารรัฐกิจคืออะไร
บริหารธุรกิจ | ธุรกิจ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 2
บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) คือ การดำเนินการทั้งปวงของฝ่ายบริหาร ยกเว้นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นโยบายของรัฐที่วางไว้บรรลุผล อาจมองได้ทั้งเป็นการปฏิบัติการและการเป็นสาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจัดการภาครัฐ จะไม่เหมือนการบริหารธุรกิจที่เน้นกำไรสูงสุด (profit maximize) แต่เป็นการเน้นการให้บริการที่ให้ลูกค้าพึงพอใจ โดยลูกค้าก็คือ ประชาชนที่มาใช้บริการ และต้องเป็นการให้บริการต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม
29/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 2
hanai แล้วเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย เข้ามาโฆษณาแบบนี้แล้วก็ไป
17/8/53 โพสต์โดย รติ
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การบริหารภาครัฐ กับ การบริหารธุรกิจ เหมือนกันอย่างไร
ระบบเศรษฐกิจคืออะไร
การบริหารประเทศ คือการบริโภคทรัพยากร
รายได้ของรัฐได้แก่อะไรบ้าง
คณะบริหารต้องเรียนอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู