หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไรคะ(ป.5ค่ะ)
ช่วยหน่อยนะคะอยู่ปราโมชทำรายงานอยู่ค่ะ
ห้องนอน | ห้องรับแขก 14/2/54 โพสต์โดย ชมพู่ค่ะ เดกโมช
คำตอบ
1 จาก 1
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variable or Manipulated Variable) คือปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลการทดลองหรือตัวแปรที่ต้องศึกษาทำการตรวจสอบดูว่าเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นกัน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ผลที่เกิดจากการทดลอง ซึ่งต้องใช้วิธีการสังเกตหรือวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ และจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอิสระ
ตัวแปรที่ต้องควบคุม (Control Variable) คือปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลอง และต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผลการทดลองเกิดความคลาดเคลื่อนค่ะ
14/2/54 โพสต์โดย Xiao baozi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
cยกกำลัง2คูณอะไรได้200
ช่วยหน่อยคับ โจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ตัวแปรต้นคือ อะไรครับ
แก้โจทย์ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรให้หน่อย
อยากได้โจทย์ปัญหากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู