หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การจะย้ายคณะจะต้องทำอย่างไร (ม.ราม) แล้วต้องเสียอะไรบ้าง
คือผมพึ่งจะอยู่ปี 1 ครับ แต่พอกลับมาคิดๆไปแล้วกลัวจะเรียนคณะที่สมัครไปแล้วไม่ไหว เลยอยากจะย้ายคณะอ่ะครับ จะต้องทำยังไง ช่วยบอกทีครับ
ย้ายคณะ | การศึกษา | ข้อมูล | มหาวิทยาลัย | ปัญหาคาใจ 9/6/56 โพสต์โดย Locks
คำตอบ
1 จาก 1
การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มีการย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชา ปีการศึกษาละ 2  ครั้ง คือ ภาค 1 และ ภาค 2 โดยจะดำเนินการก่อนลงทะเบียนภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีประกาศมหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดวันที่แน่นอน ( ภาค 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม  ภาค 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน)

           
หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

2. นักศึกษาจะต้องดำเนินการย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า1 ภาคการศึกษาปกติ

3. นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้ ตามคณะและสาขาวิชา  ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เปิดสอนในส่วนภูมิภาคเท่านั้น

           
วิธีดำเนินการย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา (ม.ร.41) ได้ที่สาขาวิทยบริการทุกแห่ง หรือจดหมายถึง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา  อาคาร สวป. ชั้น 2   มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จ่าหน้าชื่อ ที่อยู่ตนเองมาด้วย

2.กรอกข้อความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ให้ครบถ้วน และชัดเจน แล้วส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้

2.1  บัตรประจำตัวนักศึกษา

2.2  สำเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนในภาคปัจจุบัน

2.3  ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะเป็นธนาณัติ จำนวน 100.- บาท สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปท.รามคำแหง (กรณีขอย้ายคณะ นอกเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นการย้ายคณะกรณีพิเศษ ต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 150.- บาท)

2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จ่าหน้าชื่อที่อยู่ของตนเอง


การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการย้ายคณะ
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายไปก่อนได้ แล้วจึงมาดำเนินการย้ายคณะให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในภายหลัง


ที่มา http://www.iregis.ru.ac.th/rb_prog/rb_Index/recom/1_49/chang_49.htm
9/6/56 โพสต์โดย นันทวิชัย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากเรียน ม.ราม แต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีบอกทีคับ
น้องลงเรียนที่ม.รามไปแล้วค่ะ คณะศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษาค๊าๆ
เรียนรามเหรอค่ะแล้วคณะอะไรค่ะ ยังไงช่วยน้องด้วยนะ
ย้ายสาขาวิชาเอก คณะวิทยาศาสตร์ศิลปากร คือเก็บเอกที่จะย้ายอย่างเดียวได้ไหมค่ะ ไม่ลงของเอกตัวเองเลย
วิศวคอม ม.ราม น่าเรียนไหมครับ คือตอนนี้เรียน วศ.คอม ที่ ม.ศรีปทุม ปี1 อยู่แล้ว คิดถูกไหมถ้าจะย้ายไปเรียนรามตอนปี 2
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู