หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วินัยคืออะไร
คงไม่มีใครตอบว่า วินัย คือชื่อคนนะครับ
การจัดการ | แชท 21/5/54 โพสต์โดย รักชาติ ยิ่งชีพ
คำตอบ
1 จาก 3
วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังบับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะได้อยู่ร่วมกัน ด้วยความสุขสบาย ไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ให้ห่างไกลจากความชั่วทั้งหลาย
การอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า ถ้าขาดระเบียบวินัย ต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ ความขัดแย้งและลักลั่นก็จะเกิดขึ้น ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่อง ไม่มีความสงบสุข การงานที่ทำก็จะเสียผล
ถ้าประชาชนแต่ละคนเป็นเสมือนดอกไม้แต่ละดอก ดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้จะด้อยค่าลง หากวางอยู่ระเกะระกะกระจัดกระจาย ทั้งยังทำให้รกรุงรังอีกด้วย แต่เมื่อเรานำดอกไม้เหล่านี้มาร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นด้ายดอกไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันงดงามเหมาะที่จะนำไปใช้ประดับตกแต่งให้ เจริญตาเจิรญใจ เส้นด้ายที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นเปรียบเสมือนวินัย
วินัยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคมคน ให้คนเราใช้ความรู้ ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควร คือทำให้เป็นคน “ฉลาดใช้” นั่นเอง
21/5/54 โพสต์โดย jadai
2 จาก 3
คือ "กฎ" แล้ว กฎคืออะไร คือ แนวทาง ไม่ใช่ข้อบังคับ!! ^ ^
21/5/54 โพสต์โดย Faiyen 'zjk
3 จาก 3
เรื่องแบบนี้ควรใส่ใจกันให้มากๆนะครับ เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว คือมีหลายคนชอบพูดว่า คนไทยขาดวินัย โดยเฉพาะขาดความเคารพผู้อื่น ด้านนี้มากที่สุด จึงไม่ค่อยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ชอบชิงดีชิงเด่น อวดดีในทางที่ผิด ไม่รู้ได้รับอารยธรรมมาจากไหน
31/1/55 โพสต์โดย แกละใหญ่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พระภิกษุขับรถ ท่านเห็นว่าอย่างไร ? อยากฟังความเห็น ทำงานวิจัยหน่อยครับ
ใครเป็นคนคิดพระไตรปิฎก
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ
มนุษย์คืออะไร?
มุมมองของคุณกับคนเกาหลี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู