หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สรุปแนวคิดทฤาฎีเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิต
สรุปแนวคิดทฤาฎีเกี่ยวกับกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและทฤาฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิทยาศาสตร์ 4/8/51 โพสต์โดย lovekittyshop
คำตอบ
1 จาก 4
กำเนิดสิ่งมีชีวิต
    o   กำเนิดเซลล์
    o   ขึ้นบก
   

     การพบซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่สนับสนุน ทฤษฎีวิวัฒนาการ ของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกน่าจะมีกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ถ้าเป็นดังนั้น สิ่งมีชีวิตแรกสุดที่เกิดขึ้นในโลกคืออะไร และเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งๆที่โลกก่อกำเนิดจาก
การระเบิดของจักรวาล และมีสภาพที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิง

    o   โลกมีน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่เมื่อใด (ย้อนกลับไป โลกแรกเกิด )
    o   เมื่อแรกเกิดโลกมีธาตุใดบ้างในบรรยากาศ

    ในปัจจุบันมีความเชื่อเรื่องกำเนิดสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ๒ ขั้วหลัก ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองจากธาตุที่มีอยู่บนโลกนี้ และอีก
ฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตแรกบนโลกตกมากับอุกกาบาตที่มาจากนอกโลก

    เมื่อราว ๕๐ ปีมาแล้ว แสตนลีย์ มิลเลอร์ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ซึ่งเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเองเมื่อหลาย
พันล้านปีมาแล้ว จากการรวมตัวของธาตุต่างๆในรูปแก๊ส ซึ่งมาจากการระเบิดของภูเขาไฟในบรรยากาศที่ไร้ออกซิเจน และมีกระแส
ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา


Stanley Miller กับอุปกรณ์การทดลองที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐานของเขา

มิลเลอร์ต้องใส่ธาตุอะไรลงไปในลูกแก้วของเขาบ้าง จึงน่าจะเกิดชีวโมเลกุลขึ้นมาได้?

    ที่จริงแล้ว มิลเลอร์ทำการทดลองหลายครั้ง และทดลองเปลี่ยนอัตราส่วนของธาตุหลายชนิด เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ มีเธน
แอมโมเนีย ฯลฯ ในลูกแก้วปิดปราศจากออกซิเจน จากนั้นทำให้เกิดประกายไฟเพื่อเลียนแบบฟ้าผ่า
    มิลเลอร์รายงานว่าสารที่พบในน้ำ ภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลซับซ้อน เช่น กรดอะมิโน และเบส ซึ่งพบได้เฉพาะ
ในสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

กรดอะมิโนและเบสเป็นองค์ประกอบของสารประกอบใดที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต?

    ใน อีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งมีผู้เชื่อถือมาก และพยายามพิสูจน์ด้วยวิธีต่างๆ มีสมมติฐานว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา มาจากนอกโลก มีภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ขยายให้เห็นสิ่งที่มีรูปร่างคล้ายแบคทีเรีย ซึ่งพบในหินจากอุกกาบาต

ท่านจะพิสูจน์ทฤษฎีนี้ได้อย่างไร?

    ทฤษฎีนี้คงได้รับการยอมรับ หากเราพบสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่น (สักวันหนึ่งเราอาจจะพบ)
ทฤษฎีของมิลเลอร์ได้ผ่านการทดลองซ้ำว่าเป็นไปได้จริง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสารชีวโมเลกุล เช่น RNA ซึ่งเป็นต้นกำเนิดชีวิต จากธาตุในบรรยากาศของโลก ถ้าเป็นดังนั้นแล้ว จากนั้น....เซลล์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

    บ้าง ก็ว่า RNA เกิดขึ้นก่อน จากนั้นก็มีเยื่อหุ้ม (membrane) มาล้อมรอบ แต่ก็มีผู้ตั้งสมมติฐานว่าเยื่อหุ้มน่าจะเกิดขึ้นก่อน ดังเช่นเมื่อมีหยดน้ำมันในน้ำ มักจะมีสารประกอบต่างๆเข้าไปสะสมภายในได้โดยง่าย ในที่สุดก็กลายเป็นเซลล์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตเป็นระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาวะภายในได้โดยการควบคุม การผ่านเข้าออกของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์


    สิ่งมีชีวิตพวกแรกๆน่าจะเป็นแบคทีเรียที่ใช้ธาตุต่างๆ เช่น ซัลเฟอร์ และมีเธน เป็นแหล่งอาหาร แต่เมื่อมันเจริญเติบโต แพร่ขยาย
พันธุ์มาก และธาตุที่เป็นอาหารเริ่มลดน้อยลง แบคทีเรียพวกนี้ก็เริ่มลดน้อยลงไปด้วย เปิดทางให้แบคทีเรียพวกที่สามารถสร้างอาหารเองได้เข้ามาแทนที่ ด้วยกระบวนการสังเคราะห์อาหารด้วยแสงอาทิตย์ ทำให้เกิดออกซิเจนในบรรยากาศ สันนิษฐานกันว่าแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้เกิดขึ้นมาเมื่อราว ๒,๕๐๐ ล้านปีที่แล้วและปริมาณออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจนถึงระดับ ๒๑% ในปัจจุบัน ธาตุพวกโลหะต่างๆเริ่มเกิดสนิมเมื่อทำปฏิกิริยา
กับออกซิเจน และทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจนเริ่มสูญพันธุ์ไป และสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่ถือกำเนิด
ขึ้นแทนที่
5/8/51 โพสต์โดย Maymaykung
2 จาก 4
นักสอนศาสนา นักปราญ์ และนักวิทยาศาสตร์ ต่างก็อธิบายกำเนิดสิ่งมีชีวิต แตกต่างกันไปตามแนวคิด และความเชื่อของแต่ละยุคสมัยและวัฒนธรรม
๑. ทฤษฏีการเกิดขึ้นเอง นักปราชญ์กรีกหลายท่าน  เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตบ้างอย่างที่ กำลังเน่าเปื่อยกลายเป็นสิ่งมีชีวิต ไ้ด้โดยกระบวนการเกิดขึ้นเอง  เช่น กบเกิดจากน้ำค้างในเดือนพฤษภาคม นกและแมลงเกิดจากกิ่งไม้ หรือหนอนเกิดจากเนื้อเน่า นักวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาเช่น ฟรานเชสโค เรดี(Spontaneous Red) และหลุยปาสเตอร์ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตไม่สามารภเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต จึงไม่เป็็นที่ยอมรับ
   นอกจากนี้เกือบทุกศาสนามักมีความเชื่อ เกี่ยวกับกำเนิดสิ่งมีชีวิต โดยมีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สร้างขึ้นจากพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ จึงไม่เป็นที่ยอมรับ
 ๒. ทฤษฏีสิ่งมีชีวิตมาจากนอกโลก  พ.ศ. 2450 อาร์รีเนียส (Arrhenius) นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนได้เสนอซึ่งกล่าวว่า  สิ่งมีชีวิตนั้นมาจากนอกโลก โดยเกิดจากจุลินทรีเล็กๆ ที่ล่องลอยไปมาระหว่างดาวเคราะห์จากแสงของดวงดาว  นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่า อันตรายในการเดินทางไปในอวกาศ อันตรายจากรังสีสามารถ ทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้  จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นที่ยอมรับ
  ๓. ทฤษฏีวิวัฒนาการทางเคมี  เชื่อกันว่าชีวิตบนโลกอุบัติขึ้น ครั้งแรกบนโลกนี้เอง หลังจากเกิดวิฒนาการทางเคมี ในระยะแรกโลกยังไม่มีออกซิเจน สารอนินทรีย์ ที่มีโมเลกุลไม่ซับซ้อน ได้ทำปฏิกิริยากับสารอนินทรีย์ ที่เกิดจากวิวัฒนาการทางเคมี มารวมตัวกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ต่ามาสารอนินทรีย์เหล่านี้ จึงรวมตัวกันเป็นเกิดเป็นเชลล์ชีวิตแรกขึ้น จนกระทั่งมีคุณสมบัติสองประการ คือ กระบวนการเมเทบอลิซึมและกระบวนการสืบพันธุ์
8/8/51 โพสต์โดย Ju
3 จาก 4
เรื่องการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและทฤษฏฏีเหรอ ไปดูอัคคัญสูตร ดูอารยธรรม ส่วนเรื่องเรื่องทฤษฏีก็ ไปดูเองแล้วกันชีววิทยาม.4มั้ง
16/11/52 โพสต์โดย sophy
4 จาก 4
http://sites.google.com/site/mooooo999/
เว๊บนี้มีคำตอบที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
21/1/53 โพสต์โดย สมาชิกบ้าน อ.ภัทร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครมีวิธีลดราคะในจิตใจบ้าง(เอารูปธรรมนะไม่เอาทิษฎี)
ทฎษฎีเกี่ยวกับไข่ไก่ไม่เห็นมีเลย
ด่วน!!!โจทย์ทฏษฎีบทพีทาโกรัส
ระบบสุริยะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดจากอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู