หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยาเค คืออะไร
ยาเสพติด 15/5/51 โพสต์โดย โอโซน
คำตอบ
1 จาก 2
ยาเคหรือKetamine คือยาสลบชนิดหนึ่ง แพทย์ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในการผ่าตัดขนาดเล็ก บุกคลบางกลุ่มนำมาสูดดมเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา ออกฤทธิ์หลอนประสาน ทำให้รู้สึกเคลิบเคลิ้ม และตอบสนองไวต่อภาพ แสง สี เสียง หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เป็นโรคจิต
15/5/51 โพสต์โดย kansinee
2 จาก 2
Ketamine (เคตามีน) หรือ Ketamine Hydrochloride มีชื่อเรียก ในหมู่ผู้เสพยาเสพติดว่า "ยา เค" เป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อ ใช้เป็นยาสลบ หรือยานำสลบ โดยใช้ในรูปยาฉีด ในปัจจุบันได้มีผู้ นำ เคตามีน ไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท ของ เคตามีน โดยนำ เคตามีน ชนิดฉีดมาทำให้แห้งเหลือแต่ ตะกอนสีขาวแล้วเสพโดยการสูดดม (snort) หรือสูดควันของ เคตา มีน (smoke)
อันตรายจากการเสพยาเค ก็คือการที่ ยาเค ทำให้ผู้ใช้เกิดอาการ ประสาทหลอน การรับรู้บกพร่อง และการที่เป็นยาสลบที่แยกความ รู้สึกต่างๆออกจากร่างกายและจิตใจ (dissociative anesthetic) ซึ่ง ออกฤทธิ์ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด อาจทำให้ผู้ที่เสพยา กระทำอันตรายต่อร่างกายของตัวเองโดยไม่รู้สึกเจ็บได้ นอกจากนี้ ยังกดการหายใจ และอาจเกิดอาการหมดสติได้ (coma) การเสพยาเคเป็นเวลานานจะทำให้ผู้เสพทนต่อฤทธิ์ของยาต้องใช้ยา ในปริมาณมากขึ้นถึงจะออกฤทธิ์เท่าเดิม ทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะการใช้ ยาเค ในขนาดที่สูงจะทำให้เกิด อาการอาเจียน อาการชัก ทำให้สมองและกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนได้ การใช้ ยาเค ในขนาดที่สูงถึง 1 กรัมจะทำให้ตายได้ นอกจากนี้การใช้ยาเคติดต่อ กันเป็นเวลานานทำให้เกิดการติดยาทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ เคตามีน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 2 ตาม พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2541 เป็นต้นไป ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย นำเข้าหรือส่งออก ยกเว้น กระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณ สุข ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาทถ้วน

ชื่อเรียกอื่นของ เคตามีนยาเค, K, Super-K, Special K, Ketalar, Ketaject, Ket, Vit K, Kit Kat, Keller, Vitamin K, new Ecstasy, Cat-Valium การเสพยาเค โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท
15/5/51 โพสต์โดย Khun Awe
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เกี่ยวกับยา Imodium
หลังคลอดลูกการกินยาขับน้ำคาวปลาดีหรือเปล่า
เด็กเล็กไม่สบายบ่อย กินยาลดไข้บ่อยๆ จะเป็นไรมั้ย
หลักการใช้ยาอย่างถูกวิธี
กินยาคุมแผงแรกแล้วเมนส์ยังไม่มา
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู