หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สูตรสารไทยภาค2 ใครรู้มั้ง
อยากรู้ สูตรสารไทย2 มี ม่ะ ถ้ามี ตอบที นะ อยากรุ้ อ่ะ
เกมส์ | เกมส์เล่นคนเดียว 17/4/54 โพสต์โดย ปั่นครับ
คำตอบ
1 จาก 14
ไปที่บ้านพออยู่หน้าบ้านกดปู่ม Tab จนกลายเป็นแบบนี้
http://image.free.in.th/show.php?id=d2ed97a5df965a57fb669e645e4795cb
แล้วกด Enter ค้างจะได้ผู้ช่วยครบเงินเพิ่ม
ได้กุญแจครบ8ดอกเลย
26/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
2 จาก 14
สูตรที่1 กด  Tab  หัยมันไปอยู่ที่ด้านบนมุมขวา (ที่ว่างๆ) กด Enter 9 ครั้ง อย่าช่องสี่เหลี่ยมๆสีเหลืองหายไป
แล้วมันก็จะขึ้นช่องให้เราปรับเอาของ ช่องบนหมายเลขสิ่งของ ช่องล่างใส่จำนวนสิ่งของ
...............................................................................................................................................
สูตรที่2 กด  Tab  หัยมันไปอยู่ที่ด้านบนมุมซ้าย(ที่ว่างๆ) กด Enter 9 ครั้ง  จะครบทุกอย่าง
10/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 14
สูตรเอาของ

คลิกตรงมุมด้านขวาของจอ9ครั้ง แล้วมันจะมีกรอบ4เหลียมขึ้นมี2ช่องไห้เติม ช่องแรกเป็นรหัสไอเท็ม ช่อง2เป็นจำนาน

รหัสไอเท็มมี+ m) F6 L; [: Z: `( T
No.1.ท่อนไม้  ----ราคา 4 บาท
No.2.ไม้แผ่น  ----ราคา 10 บาท
No.3.ต้นกล้วย  ----ราคา 2 บาท
No.4.ใบตอง  ----ราคา 2 บาท
No.5.หิน  ----ราคา 2 บาท ( F& Q: m6 W' g# e  |" g# B
No.6.หนังสัตว์  ----ราคา 40 บาท $ U4 M7 c% i6 r5 \" L. s% R
No.7.น้ำมันกาด  ----ราคา 30 บาท - ?7 u$ I& }& b6 h
No.8.ผ้าเหลือง  ----ราคา 70 บาท
No.9.ไม้ขีด  ----ราคา 2 บาท / w' L) {& R/ u* l9 _
No.10.ผ้าไหม  ----ราคา 200 บาท
No.11.พระ  ----ราคา 900 บาท
No.12.ตะกัว  ----ราคา 100 บาท
No.13.   ----ราคา 6 บาท
No.14.น้ำตาล  ----ราคา 20 บาท
No.15.ปุ๋ย  ----ราคา 26 บาท ' W+ O: w/ S! u
No.16.กระดูก  ----ราคา 2 บาท 1 \6 g8 @" {& Z
No.17.เทียน  ----ราคา 4 บาท
No.18.ยันต์  ----ราคา 8 บาท # C8 b/ ^4 M' x( O( N3 l( a
No.19.ธูป  ----ราคา 2 บาท
No.20.บัว  ----ราคา 2 บาท
No.21.ดอกกุหลาบ  ----ราคา 30 บาท ' ?& \6 z- w( Y
No.22.หัวกระโหลก  ----ราคา 6 บาท
No.23.เศษผ้า  ----ราคา 2 บาท 5 e, y$ J) m  _; `
No.24.ถ่าน  ----ราคา 2 บาท 4 E0 q# I+ j: [2 e7 S3 Z* S
No.25.กะลา  ----ราคา 2 บาท
No.26.หนังสือ  ----ราคา 150 บาท   `) `/ Z& x: |: ]/ g
No.27.คำสอน  ----ราคา 1000 บาท
No.28.เปลือกหอย  ----ราคา 2 บาท
No.29.ดอก blue star  ----ราคา 200 บาท # j( l1 o% S2 o# F9 ^# p2 h; y
No.30.ยางไม้  ----ราคา 30 บาท 4 x/ k/ h7 c5 G
No.31.ขวาน  ----ราคา 100 บาท
No.32.มีดสั้น  ----ราคา 50 บาท & _( J: S' O. T% Z
No.33.มีดสับหมู  ----ราคา 70 บาท
No.34.เคียว  ----ราคา 80 บาท 0 N& b( V/ S7 j1 R8 c
No.35.ปังตอ  ----ราคา 90 บาท & _6 |2 Y! T( I& i1 i
No.36.ครก  ----ราคา 50 บาท
No.37.จอบ  ----ราคา 100 บาท
No.38.ค้อน  ----ราคา 100 บาท
No.39.ตะปู  ----ราคา 20 บาท 2 H5 ]* F4 B! [) F
No.40.ไม้ท่อน  ----ราคา 20 บาท
No.41.ตาข่าย  ----ราคา 126 บาท , Y; U5 K" p( Y8 q( I6 H
No.42.สาก  ----ราคา 30 บาท 8 K4 G- N# \4 `/ h; s. y
No.43.ตะกร้า  ----ราคา 25 บาท 5 [# C( `1 S9 D  A8 g% A
No.44.เลื่อย  ----ราคา 40 บาท 2 Q0 s+ f! C: E+ g9 Y* X2 C
No.45.ไม้ไผ่  ----ราคา 125 บาท 7 U6 I" O' `3 O) X& g& u/ x
No.46.เขียง  ----ราคา 24 บาท
No.47.ถัง  ----ราคา 150 บาท ) w7 m' C  C: A$ S+ D$ Z
No.48.หน้าไม้  ----ราคา 300 บาท
No.49.ขัน  ----ราคา 50 บาท
No.50.กิ่งไม้  ----ราคา 6 บาท
No.51.ดาบ  ----ราคา 200 บาท 0 ^$ B7 Y, e& G9 O" |+ C
No.52.ตะเกียง  ----ราคา 10 บาท 2 Y) [+ u# d; A) v- @, b/ m
No.53.ช้อน  ----ราคา 20 บาท
No.54.ลูกธนู  ----ราคา 10 บาท
No.55.หม้อ  ----ราคา 50 บาท * F! v3 P2 W. ?
No.56.จาน  ----ราคา 30 บาท   n2 v5 J* @4 d$ g2 B+ R
No.57.กระทะ  ----ราคา 60 บาท + O$ C3 \& U) R$ _9 z5 o
No.58.ตะหลิว  ----ราคา 26 บาท
No.59.หวด  ----ราคา 36 บาท
No.60.ปืน  ----ราคา 1000 บาท
No.61.ยาแดง  ----ราคา 16 บาท ) ~$ V5 ~# [( M# J0 ?9 l2 L& b( T7 s
No.62.ยาเขียว  ----ราคา 20 บาท
No.63.มะพร้าว  ----ราคา 16 บาท & X3 B* g$ [8 J) t2 ~
No.64.กระทิ  ----ราคา 20 บาท $ }" u: _, O9 I$ u* ?" U2 t
No.65.มะเขือเทศ  ----ราคา 4 บาท
No.66.มะละกอ  ----ราคา 6 บาท
No.67.มะนาว  ----ราคา 6 บาท
No.68.ทุเรียน  ----ราคา 30 บาท
No.69.กล้วย  ----ราคา 20 บาท 8 K. j, |8 @, k4 g8 E  E
No.70.มะเฟือง  ----ราคา 10 บาท
No.71.สับปะรด  ----ราคา 16 บาท 8 J0 a* O2 p' w4 r3 V2 |  [# M
No.72.แตงไทย  ----ราคา 14 บาท 5 D8 j1 e% R) _- I0 d
No.73.ใบมะกรูด  ----ราคา 4 บาท ! d" E- W$ D4 V
No.74.พริก  ----ราคา 2 บาท
No.75.หอมแดง  ----ราคา 2 บาท 0 R+ M1 _6 P5 ~4 S' ]( e1 @
No.76.กระเทียม  ----ราคา 2 บาท 9 F' L/ e* U  D( f
No.77.ผักกาด  ----ราคา 6 บาท
No.78.เห็ด  ----ราคา 2 บาท
No.79.ขิง  ----ราคา 6 บาท + U: f) ]/ }# @7 M" z4 ^
No.80.เนื้อ  ----ราคา 20 บาท
No.81.ปลา  ----ราคา 10 บาท
No.82.ข้าว  ----ราคา 2 บาท ) Z- k$ }; {  d* e3 ~3 X9 e2 h6 [
No.83.แป้ง  ----ราคา 4 บาท
No.84.ใบตำลึก  ----ราคา 100 บาท 2 j, l+ {9 l0 N& o- M
No.85.ปลาร้า  ----ราคา 20 บาท
No.86.ข้าวเหนียว  ----ราคา 20 บาท
No.87.ปิ่นโต  ----ราคา 36 บาท 6 m, J- v9 z# a2 K3 ^
No.88.ขนมจีน  ----ราคา 30 บาท 0 b. i! S. S# C& K4 u9 _
No.89.น้ำ  ----ราคา 6 บาท 1 H. j  X) _+ {" o* L# S
No.90.ข้าวต้มมัด  ----ราคา 6 บาท
No.91.หมวกฟาง  ----ราคา 86 บาท ( R$ p3 B4 e& i/ P( n/ C8 L' z
No.92.ผ้าโพกหัว  ----ราคา 120 บาท
No.93.หมวกคาวบอย  ----ราคา 300 บาท ) O7 i% ?: r& g
No.94.ผ้าคลุม  ----ราคา 120 บาท 3 k4 b# f& F, K" s8 o# i. b
No.95.โม้งดำ  ----ราคา 400 บาท
No.96.หมวกทหารเสือ  ----ราคา 2000 บาท , T- K" g7 s4 x8 n
No.97.ผ้าคาดหัวนักมวย  ----ราคา 500 บาท " w2 h# t. g: l; q7 [* E
No.98.ผ้าโพกหัวแดง  ----ราคา 550 บาท
No.99.หมวกทหาร  ----ราคา 1200 บาท ! j7 O7 w9 Q7 ]( R
No.100.หมวกพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 1400 บาท ' K4 ^- F3 q$ [9 F" E3 Y! d, ~
No.101.แว่นตา  ----ราคา 2000 บาท $ H8 |9 \4 Q, r5 U1 M1 }
No.102.หมวกเหล็กทหารโบราณ  ----ราคา 246 บาท
No.103.เสื้อหนังวัว  ----ราคา 120 บาท
No.104.เสื้อขาว  ----ราคา 150 บาท # g' N! u+ d& B8 z, ?
No.105.ชุดพรางพลแม่นปืน  ----ราคา 4000 บาท
No.106.เสื้อเกราะกันกระสุน  ----ราคา 300 บาท
No.107.ชุดชาวนา  ----ราคา 50 บาท ( ~0 w' N4 G" }. z5 T
No.108.เกราะดีสอีสสปาร์ต้า  ----ราคา 5000 บาท * S( \3 R6 C' n
No.109.เสื้อโจรสลัด  ----ราคา 340 บาท & ]* i9 A7 v9 V
No.110.จีวร  ----ราคา 100 บาท 4 Q! Z( }" X: N9 N7 n; e
No.111.ชุดทหาร  ----ราคา 1000 บาท # X& t& G1 m- \5 C* |/ Q2 T
No.112.เกราะไม้ไผ่  ----ราคา 450 บาท
No.113.ชุดคลุมสีดำ  ----ราคา 600 บาท * F7 ]% X* r. M+ |* [
No.114.ถุงมือ  ----ราคา 1000 บาท 2 i: r, m/ _$ N7 X1 @
No.115.รองเท้าแตะ  ----ราคา 20 บาท
No.116.รองเท้าบูต  ----ราคา 200 บาท
No.117.รองเท้าเกี้ย  ----ราคา 100 บาท
No.118.รองเท้าหนังสีดำ  ----ราคา 150 บาท   j/ N+ u) y( i4 W/ M
No.119.สร้อย  ----ราคา 3000 บาท 6 b0 d8 y/ @8 `# ?- _6 l' y, O+ {
No.120.กำไล  ----ราคา 4500 บาท   G  H  n$ u* f# l
No.121.เมล็ดข้าว  ----ราคา 20 บาท
No.122.เมล็ดมะนาว  ----ราคา 20 บาท
No.123.เมล็ดผักกาด  ----ราคา 20 บาท & S' G3 _4 @( Q* Q+ h! w+ w( ?
No.124.เมล็ดพริก  ----ราคา 20 บาท ( F3 W2 s" O) n0 j9 O7 U  J
No.125.เมล็ดต้นหอม  ----ราคา 20 บาท 8 W: w/ E% q. X. N6 Q5 i
No.126.เมล็ดขิง  ----ราคา 20 บาท 1 A$ ~# t2 Q6 u  h/ H* l/ i
No.127.กระสุนปืน  ----ราคา 16 บาท   Y$ g$ I, S3 g+ P& o0 E9 W7 n: w
No.128.เครื่องมือพัง  ----ราคา 2 บาท / a6 S, L, k/ g9 x4 D/ r
No.129.ทอง  ----ราคา 5000 บาท ; V2 }: J; s4 g0 h. E* {5 K7 }
No.130.แร่เหล็ก  ----ราคา 300 บาท 3 W. [) O) a( r6 G4 T" J  h
No.131.แร่เหล็กไหล  ----ราคา 1000 บาท
No.132.กล่อง  ----ราคา 20 บาท
No.133.หน้า***  ----ราคา 30 บาท & p0 ]9 J5 ~8 v+ Y" Q
No.134.อัญมณีแดงเพลิง  ----ราคา 1200 บาท . Z! W5 ]2 X9 [- o- r1 _
No.135.ใบรับรอง  ----ราคา 2 บาท
No.136.กาว  ----ราคา 20 บาท
No.137.สายสิน  ----ราคา 6 บาท
No.138.เขี้ยวเสือ  ----ราคา 5000 บาท + k0 u$ Y+ r; `
No.139.ไข่  ----ราคา 2 บาท / g" B% o4 B7 w" A5 q+ _4 d
No.140.หูโจร  ----ราคา 4 บาท ' I: o( G8 b3 O1 ]( J
No.141.ขนมชั้น  ----ราคา 6 บาท
No.142.ตูดหมู  ----ราคา 20 บาท
No.143.ขวดน้ำมนต์  ----ราคา 50 บาท
No.144.ขนมทองหยอด  ----ราคา 15 บาท 1 ~; L( q1 o& T" `5 u8 V# ~
No.145.กำไลหยก  ----ราคา 30 บาท 4 q1 \2 p: z3 }+ j, H( ~. @
No.146.รังผึ้ง  ----ราคา 1000 บาท
No.147.ตำราทำอาวุธ1  ----ราคา 200 บาท
No.148.ตำราทำอาวุธ2  ----ราคา 200 บาท
No.149.ตำราทำอาวุธ3  ----ราคา 200 บาท   U3 }# l; J4 h9 x3 ?4 \
No.150.ตำราอาหาร  ----ราคา 200 บาท
No.151.Desert Eagle  ----ราคา 2400 บาท
No.152.DoubleShot  ----ราคา 3200 บาท
No.153.M3  ----ราคา 5600 บาท
No.154.Shotsword  ----ราคา 1200 บาท
No.155.Ringsaber  ----ราคา 2000 บาท
No.156.Stainwing  ----ราคา 2400 บาท
No.157.Acanalong  ----ราคา 3000 บาท
No.158.Kantana  ----ราคา 3200 บาท
No.159.Heavysword  ----ราคา 3500 บาท
No.160.Cryknift  ----ราคา 350 บาท
No.161.Steelknift  ----ราคา 550 บาท
No.162.Shotbow  ----ราคา 2500 บาท
No.163.Bow  ----ราคา 3400 บาท
No.164.Spear  ----ราคา 1000 บาท
No.165.Threestep  ----ราคา 5400 บาท
No.166.longspear  ----ราคา 4000 บาท
No.167.bomasix  ----ราคา 2340 บาท
No.168.Heavyaxe  ----ราคา 4500 บาท
No.169.Smallaxe  ----ราคา 3000 บาท
No.170.firemanaxe  ----ราคา 4000 บาท
No.171.AWP rifle  ----ราคา 15000 บาท
No.172.Bunker  ----ราคา 300 บาท
No.173.Circleshield  ----ราคา 1000 บาท
No.174.Crossguard  ----ราคา 4000 บาท
No.175.Wood  ----ราคา 150 บาท
No.176.Shield  ----ราคา 5000 บาท
No.177.Ironshield  ----ราคา 6000 บาท
No.178.Crosshand  ----ราคา 6530 บาท
No.179.Guard  ----ราคา 3400 บาท
No.180.Policeguard  ----ราคา 7000 บาท
No.181.นมสด  ----ราคา 20 บาท
No.182.ก้อนเนย  ----ราคา 20 บาท
No.183.ขนมปัง  ----ราคา 20 บาท  
No.184.ไข่ต้ม  ----ราคา 10 บาท
No.185.ไข่เค็ม  ----ราคา 15 บาท
No.186.ไข่ทอด  ----ราคา 15 บาท
No.187.ผักบุ้ง  ----ราคา 4 บาท  
No.188.ข้าวเปล่า  ----ราคา 4 บาท
No.189.น้ำมันพืช  ----ราคา 30 บาท
No.190.เกลือ  ----ราคา 30 บาท
No.191.ผัดผัก  ----ราคา 30 บาท
No.192.ข้าวผัด  ----ราคา 30 บาท
No.193.เนื้อทอด  ----ราคา 60 บาท
No.194.เซนวิช  ----ราคา 50 บาท
No.195.ส้มตำ  ----ราคา 30 บาท
No.196.น้ำพริกผัก  ----ราคา 30 บาท
No.197.ปลาทอด  ----ราคา 40 บาท
No.198.ข้าวราดแกง  ----ราคา 30 บาท
No.199.ข้าวโพด  ----ราคา 10 บาท
No.200.เมล็ดข้าวโพด  ----ราคา 50 บาท

อยากได้อะไรพิมเลขลงไปตามที่บอกแล้วใส่จำนวนที่ต้องการ
25/12/55 โพสต์โดย MuKoRo
4 จาก 14
กำไลทองเลขอะไร
10/5/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 14
น้ำในร่ายกานหมด ใช้ขันแล้วไปที่บ่อน้ำ กดโจมตี แล้วน้ำจะเพิ่ม
2/7/56 โพสต์โดย MuKoRo
6 จาก 14
กำไลทอง หมายเลข 120 คับ
2/7/56 โพสต์โดย MuKoRo
7 จาก 14
มีบังรดน้ำมั้ย
16/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 14
รดน้ำ ใช้ขัด หรือถังน้ำก่ได้คับ
16/10/56 โพสต์โดย MuKoRo
9 จาก 14
เเล้วมันจะปิดช่องที่เสกของยังไงครับ
17/10/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 14
ดอกบลู
6/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 14
เนยอยู่ใหน
5/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
12 จาก 14
หาซื้อได้จาก อิ๋ววี่ หรือ ทำเอง หรือไม่ก็โกงเอาเลยครับ
6/1/57 โพสต์โดย MuKoRo
13 จาก 14
ทำไม ใชไม่ได้อ่ะ ใส่รหัสไม่เป็นอ่าค่ะ ลองยกตัวอย่างการใส่ให้ดูได้ไหมมค่ะงง - ลองทำแล้วมันเป็น ช่องว่างๆแล้วเขียนมีของสิบแต่ไม่มีรูป ของ
11/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
14 จาก 14
คริกเเล้วเเต่มันไม่ขึ้น
12/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สูตรทางเคมีของสารต่าง ด่วนนนน
คุณอยากให้สังคมไทยดีขึ้น คุณจึงคิดสูตรให้ ส.ส. ทำหน้าที่ต่อไปนี้ และไม่ควรทำหน้าที่อะไรต่อไปนี้
ทำไมแยม ที่ทำในไทย ถึงไม่ทำแบบไม่ใส่สีและสารกันบูด หนอ
กรดในผลไม้มีอะไรบ้าและสูตรทางเคมีว่าอะไร
อยากสูตรน้ำหนังที่ได้ผลอ่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู