หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
อินทรียสารคือ
สภาพแวดล้อม | ชีววิทยา | ชีวะ 9/1/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
สารที่มีธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลัก และมีธาตุอื่น ๆเป็นองค์ประกอบร่วม เช่น ธาตุ O, N, P, S, Cl, และ Br เป็นต้น ดังนั้นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ทุกชนิดจะต้องมีธาตุ C อยู่ด้วยเสมอ จึงกล่าวได้ว่าสารอินทรีย์ก็คือสารประกอบของคาร์บอน ( ยกเว้นสารประกอบของคาร์บอนบางชนิด) เดิมนักเคมีเชื่อกันว่าสารอินทรีย์จะต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น   อาจจะเกิดอยู่ในธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นจากสารอินทรีย์ด้วยกัน  แต่จะสังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ไม่ได้  จนกระทั่งประมาณปี  ค.ศ.  1776  Carl  Wilhelm  Scheele  นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนจึงสามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์ได้  โดยการเตรียมกรดออกซาลิกจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไนตริกเข้มข้นกับน้ำตาลอ้อย  แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันนัก
น้ำตาลอ้อย   +   กรดไนตริก (เข้มข้น)     กรดออกซาลิก

(สารอนินทรีย์)                                      (สารอินทรีย์)
           ต่อมาในปี ค.ศ.  1828  ฟรีดริช   เวอเลอร์    ( Friedrich  WÖhler )  นักเคมีชาวเยอรมันจึงสามารถเตรียมยูเรียซึ่งเป็นสารอินทรีย์  จากการเผาแอมโมเนียมไซยาเนต  ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ได้ดังนี้
NH4CNO         NH2  -  CO  -  NH2
(แอมโมเนียมไซยาเนต)                      (ยูเรีย)
ยูเรียเป็นสารอินทรีย์ซึ่งส่วนใหญ่พบในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ส่วนแอมโมเนียมไซยาเนตเป็นสารอนินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
           จากการที่เวอเลอร์ สามารถเตรียมยูเรียจากสารอนินทรีย์ได้  ทำให้เริ่มยอมรับกันว่าสารอินทรีย์สามารถยังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ได้  ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการสังเคราะห์สารอินทรีย์ในห้องปฏิบัติการได้เป็นจำนวนมาก  นักเคมีจึงเชื่อว่าสารอินทรีย์นอกจากจะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วยังสามารถสังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ซึ่งได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย  สารอินทรีย์ทุกชนิดจะต้องมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบและถึงแม้ว่าสารอินทรีย์ไม่จำเป็นที่จะต้องได้จากสิ่งมีชีวิต  แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงได้จากสิ่งมีชีวิต  ปัจจุบันได้ค้นพบสารอินทรีย์แล้วมากกว่า 2 ล้านชนิด  และในแต่ละวันก็ยังมีการค้นพบสารใหม่อีกอย่างสม่ำเสมอ
           สารอนินทรีย์  หมายถึง  สารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารอินทรีย์  สารอนินทรีย์ประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น  S , O , Cl , Na , Mg , Al , และ C เป็นต้น

เอาไปอ่าน.....คิคิ
9/1/54 โพสต์โดย KaMiLia
2 จาก 3
...โอโห....ท่านผู้รู้...^~^
9/1/54 โพสต์โดย ikari kung
3 จาก 3
ไม่เข้าใจ
23/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ดินชั้นกลาง คืออะไร
นี่คือคำตอบของสารแขวนลอยครับ
สารที่ควรเก็บไว้ในน้ำมันคือ
ความหมายของสารอนินทรีย์
เหล็กเกิดสนิมเนื่องจากทำปฏิกิริยากับสารอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู