หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าคุณเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านคุณจะทำโครงการอะไรบ้าง?
ประเด็นร้อน | ข้อมูล | หัวข้อกระแสสังคม 7/12/53 โพสต์โดย นายกระบือลือไทย
คำตอบ
1 จาก 4
ปลดหนี้  โดยการจัดตั้งธนาคารกลางของหมุ่บ้าน  ร่วมหุ้น (คล้ายเล่นแชร์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากสมาชิกหมู่บ้าน  และนำเงินเหล่านั้นเป็นเงินหมุนเวียนของสมาชิก  โดยมีระยะเวลาคืนทุนให้กองทุนเร็ว  ดอกเบี้ยต่ำ  จุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีเงินออมและรู้จักใช้จ่ายเงิน  แก้ปัญหาสมาชิกกู้เงินนอกระบบที่ดอกเบี้ยสูง  และเน้นสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15/12/53 โพสต์โดย MD_Sarnsiri
2 จาก 4
ทำแผนรับเหตุด้านความปลอดภัย
16/12/53 โพสต์โดย ก๋วยเตี๋ยว
3 จาก 4
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เน้นให้คนชุมชนมีจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วในการพัฒนา
10/6/56 โพสต์โดย ชมรม เพื่อน เพี่อ พัฒน์
4 จาก 4
จัดตั้งกลุ่มจิต อาสา เช่น ชมรม องค์กร ตัวอย่าง ศูนย์ส่งเสริมและสร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงบูรณาการจิตอาสา  ชมรมเพื่อน เพื่อ พัฒน์
10/6/56 โพสต์โดย ชมรม เพื่อน เพี่อ พัฒน์
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปัญหาที่พบจากการพักอาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร เบ่งแสดงอำนาจกับลูกบ้านได้หรือไม่
ช่วยบอกวิธีการทำโครงการที่จะเสนอ อบต. โครงการชื่อการติดตั้ง wirless ในหมู่บ้านหน่อยครับ
ท่านผู้รู้..
ใครเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู