หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เจ้าบ้านต้องการย้ายชื่อผู้อาศัยจากที่อื่นมาอยู่ทะเบียนบ้านตน(แบบแจ้งย้ายปลายทาง)ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ?
เจ้าบ้านหลังที่อนุญาตให้เอาชื่อเข้าต้องดำเนินการเองหรือเปล่าคะ?
และผู้มีชื่อย้ายต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบมอบอำนาจด้วยมั๊ยคะ์?
พอดีต้องการเตรียมเอกสารไว้ก่อนแต่รอถามอำเภอพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้คำตอบรึเปล่า(งานเค้ายุ่งค๊า)
รบกวนผู้รู้ด้วยนะค๊า.....
ทะเบียนบ้าน | บัตรประชาชน 8/5/54 โพสต์โดย dennis
คำตอบ
1 จาก 4
เอาทะเบียนบ้านตัวจริงไป  ถ้าเจ้าบ้านไม่ได้ไปด้วย  ก็เอาใบมอบอำนาจไปแทน  

และเอกสารของผู้ย้ายค่ะ

ไปอำเภอ  ถามเค้าได้  เค้าตอบไม่ดี เรามีสิทธ์ร้องเรียนค่ะ
8/5/54 โพสต์โดย nam_becute
2 จาก 4
อำเภอส่วนใหญ่พัฒนาการบริการแล้ว สงสัยอะไรไปถามได้ ไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะหงุดหงิดใส่นะค่ะ
ตอนดิฉันไป เค้ามีเจ้าหน้าที่ช่วยกรอกข้อมูลให้ด้วยซ้ำ บริการดีมากๆ

พ่อแม่ทำแทนลูกที่ยังไม่บรรลุได้ทุกอย่าง โดยตัวลูกไม่ต้องไปเลย ไม่ต้องมีใบมอบอำนาจใดๆด้วย

เจ้าบ้าน และตัวคนย้ายเข้า ต้องไปเซ็น ในเอกสารแจ้งย้ายด้วยค่ะ

ถ้าเจ้าบ้านไม่ว่าง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำแทนได้ค่ะ
ดูตัวอย่างใบมอบอำนาจที่
www.dola.go.th/formreg/givs.htm

หลักฐานที่ต้องนำไป
1.ทะเบียนบ้านหลังที่จะย้ายเข้า ตัวจริง
2.บัตรประชาชนของผู้แจ้งย้าย และ ของเจ้าบ้าน
3.หากมีการมอบอำนาจต้องมีใบมอบอำนาจ
8/5/54 โพสต์โดย เนสท์ลันล้า
3 จาก 4
โห..คำถามยากอ่ะ..เอาเป็นว่าเข้ามาขอบคุณนะครับ ที่แวะเยี่ยมที่บ้าน  สวัสดีครับ
9/5/54 โพสต์โดย คนที่....ถูกลืม
4 จาก 4
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของบ้านที่จะย้ายเข้า
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้าย หรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่นพร้อมสำเนา บัตรที่ลงชื่อเจ้าของบัตร กำกับไว้
3. เจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
4. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้าอยู่ใหม่
5. หนังสือยินยอมให้แจ้งย้ายเข้าของเจ้าบ้านที่จะเข้าอยู่ใหม่ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถไป ดำเนินการแจ้งย้ายได้)
6. หนังสือมอบหมายจากผู้ย้ายที่อยู่ บัตร ฯ พร้อมด้วยสำเนาบัตร ฯ ที่ลงชื่อเจ้าของบัตรกำกับไว้ ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ (กรณีผู้แจ้งย้ายที่อยู่มอบผู้อื่นมาดำเนินการแทน ผู้รับมอบหมาย 1 คน ควรดำเนินการแทนผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางได้ไม่เกิน 3 คน และทั้ง 2 ฝ่ายควรเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันไม่ว่าจะเป็นญาติ คนรู้จัก ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่มีนิติสัมพันธ์)

ขั้นตอนการติดต่อ
1. ยื่นหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่จะย้ายเข้า
2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน และลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ทั้ง 3 ตอน โดยให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อในช่องผู้แจ้งย้ายออก และช่องผู้แจ้งย้ายเข้าแล้วคืนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตร ฯ แก่ผู้แจ้ง
3. * เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท *
4. เมื่อได้รับใบตอบรับ (ท.ร.6 ตอน 2) จากสำนักทะเบียนต้นทางให้แจ้งผู้ย้ายที่อยู่นำสำเนา ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านมาดำเนินการเพิ่มชื่อให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
- ผู้ย้ายที่อยู่สามารถติดต่อขอแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถ้าเป็นการย้ายที่อยู่ระหว่างสำนักทะเบียน ON - LINE 1,082 แห่ง ที่จัดทำทะเบียนบ้านแบบสมุดพก ได้แก่ สำนักทะเบียนในจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครปฐม พิษณุโลก เชียงใหม่ นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา อำเภอเมืองปทุมธานี และสำนักทะเบียนในจังหวัดอื่น ๆอีก 67 จังหวัด จะสามารถแจ้งย้ายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสร็จภายใน 15 นาที

* เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท *
16/5/54 โพสต์โดย Lextoyo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามเรื่องการย้ายทะเบียนบ้านค่ะ ขอด่วนนะค่ะ
บุคคลล้มละลายย้ายที่อยู่มาเป็นเจ้าบ้านได้หรือไม่
การที่ จะย้าย ไปอยู่จังหวัดอื่น ต้องทำเรื่อง อะไรไหม
อายุ16ปียังไม่เคยทำบัตรประชาชนจะย้ายทะเบียนบ้านปลายทางได้หรือเปล่า
ทะเบียนบ้านหาย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู