หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระวสา หมายถึงอะไร
วัฒนธรรม | ข้อมูล | การสอบ | ปัญหาคาใจ | ประวัติศาสตร์ 25/5/54 โพสต์โดย sln
คำตอบ
1 จาก 1
พระวสา หรือวัสสา แปลว่าหน้าฝน

เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
รับกฐินภิญโญโมทนา
25/5/54 โพสต์โดย Babyface
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทางสู่การบรรลุพระอรหันต์โดยพระสารีบุตร ปล:พระสารีบุตรทรงบรรลุอรหันต์ช้ากว่าพระโมคคัลลานะ เพราะทรงมีปัญญามากจึงทรงคิดเยอะ
พระสารีบุตรเป็นพระเถระรูปแรกเพราะอะไร
จิตสาธาณะ คืออะไร
ประวัติวัด พระ โพธิสัตย์
พระ ความหมาย ของท่านผู้อ่านครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู