หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ต้นกำเนิดเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน หรือ เบนซิน คือใครคับ
อยากรู้ว่า ต้นกำเนิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หรือ เบนซิน ใครเป็นผู้สร้างครับ พอมีประวัติไหมครับ
พอดีจะทำรายงานส่ง อาจารย์  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ยานยนต์ 16/6/52 โพสต์โดย RESCUE
คำตอบ
1 จาก 2
ลอกมาจาก "วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี" ครับ...

ก่อนช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรม ยานพาหนะของผู้คนในสมัยนั้น ยังคงอาศัยแรงของสัตว์ เช่น รถม้า

หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้มีการประยุกต์ใช้แรงดันไอน้ำมาขับเคลื่อนเป็นยานพาหนะแบบใหม่

ที่ไม่ต้อง อาศัยแรงของสัตว์

ในปี ค.ศ. 1886 คาร์ล เบนซ์ (Karl Benz)

วิศวกรชาวเยอรมันได้สร้างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เพลิงเผาไหม้คันแรกของโลก ได้สำเร็จ (Benz Patent

Motorwagen) โดยใช้โครงสร้างแบบลูกสูบเหมือนของเครื่องจักรไอน้ำ

เพียงแต่ได้เพิ่มอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงในรูปของเหลวให้กลายเป็นก๊าซ

และเพิ่มวาล์วไอดีไอเสีย ในรูปแบบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

(ปัจจุบันรถยนต์ใช้ระบบเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน)

เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงในยุคแรกๆ นั้น ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง

ต่อมา ปี 1897 รูดอล์ฟ ดีเซล พยายามคิดค้นพลังงานอื่นมาใช้กับเครื่องยนต์ จนสำเร็จเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
16/6/52 โพสต์โดย winyu.444
2 จาก 2
..
ยาวนะครับเพราะมันเป็นวิวัฒนการน่ะครับ

ความเป็นมาของเครื่องยนต์
         การที่ปัจจุบันเราจะได้อาศัยยานพาหนะ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่างๆ มาอำนวยความสะดวกแก่
คนเราทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดจากแนวคิดจินตนาการ ความสามารถของมนุษยที่มีวิวัฒนาการความคิดในการ
ประดิษฐ์สิ่งที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นรูปธรรม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ บุคคลเหล่านั้นคือนักวิทยา
การ เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นรถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องจักรย่อมมีวิวัฒนาการประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ดังนี้

-  ค.ศ.1794(พ.ศ.2337) โรเบิร์ต สตรีท(Robert Street) ชาวอังกฤษสร้างเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
                                   เครื่องแรก
-  ค.ศ.1824(พ.ศ.2367) ซาดี คาร์โน(Sadi Carnot) ค้นคว้าเพิ่มเติมของสตรีทให้ดียิ่งขึ้น
-  ค.ศ.1862(พ.ศ.2405) โปเดอร์ โรชา(Beau De Rochas) ชาวฝรั่งเศส ได้พิมพ์เอกสารหลักการทำงาน
                                   ของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเป็นครั้งแรก โดยเน้นหลักการต่อไปนี้
         1.  การอัดตัวของส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศสูงสุดที่จุดเริ่มต้นของการขยายตัวเท่าที่จะเป็นไปได้
         2.  การขยายตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
         3.  การขยายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
         4.  ปริมาตรความจุของกระบอกสูบมากที่สุด โดยมีพื้นที่ระบายความร้อนน้อยที่สุด
-  ค.ศ.1872(พ.ศ.2415) เบรย์ตัน(Brayton) ชาวเยอรมันนี ได้พัฒนาเครื่องยนต์สามารถใช้พาราฟิน
                                   และน้ำมันปิโตเลียมหนักเป็นเชื้อเพลิง
-  ค.ศ.1876(พ.ศ.2419) ดร.ออตโต(Dr.N.A.Auto) ชาวเยอรมันนี สร้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะตามหลักการ
                                   ของโรชา และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

         ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของตัวเองมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ผลสำเร็จ
ของการประดิษฐ์ เกิดขึ้นในปี 1876 นี้เอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1880 (พ.ศ.2422) มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
เกิดขึ้นในเยอรมัน เมื่อ เดทเลอร์ (Gottlieb Daimler) และเบนซ์ (Carl Benz) ทำงานร่วมกับมายบัค(Maybach)
ได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์เครื่องแรก ปี ค.ศ. 1883(พ.ศ. 2425) โดยเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบ
มากกว่าของออตโต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที

-  ค.ศ.1883(พ.ศ.2425) ผลิตเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบมากกว่าของ ออตโต ถึง 4 เท่า
                                   คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที
-  ค.ศ.1884(พ.ศ.2426) เดมเลอร์ติดตั้งเครื่องยนต์ แรงม้าบนรถจักรยานยนต์
-  ค.ศ.1881(พ.ศ.2423) เซอร์ดูกาล์ดเคลิก(Sir Dugalald Clerk) ชาวอังกฤษประดิษฐ์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
                                   2 จังหวะ
-  ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) ดร.รูดอร์ฟ ดีเซล(Dr.Rudolf Diesel) ชาวเยอรมันนีสร้างเครื่องยนต์ดีเซล โดยมี
                                   การนำเอาอัดอากาศร้อนแล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเผาไหม้แล้วเกิดความร้อน และ
                                   ความดัน ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่
-  ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโต และหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
-  ค.ศ.1892(พ.ศ.2435) มีการนำเอาระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโต และหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
-  ค.ศ.1893(พ.ศ.2436) มายบัค ประดิษฐ์คาร์บูเรเตอร์ที่ใช้ระบบนมหนู
-  ค.ศ.1894(พ.ศ.2437) เบนซ์ประดิษฐ์เครื่องยนต์ 2 แรงม้า
-  ค.ศ.1895(พ.ศ.2438) พันนาร์ด (Pannard) ได้สร้างรถแบบปิดขึ้น และพี่น้องมิชลิน ได้ผลิตยางแบบ
                                   เติมลมสำเร็จ
-  ค.ศ.1897(พ.ศ.2440) มอร์ (Mors) ชาวฝรั่งเศสได้ผลิตเครื่องยนต์ 8 สูบ (V- แกรฟ และสตีฟ แห่ง
                                   ออสเตรียได้ผลิตรถยนต์แก๊สโซลีนขับเคลื่อนล้อหน้า
-  ค.ศ.1898(พ.ศ.2441) เดมเลอร์ผลิตเครื่องยนต์ 4 สูบเรียง
-  ค.ศ.1899(พ.ศ.2442) เดมเลอร์ผลิตหม้อน้ำ เกียร์ และการเร่งด้วยเท้าเรโนลท์ แห่งฝรั่งเศส ได้ผลิตเพลา
                                   โดยมีข้อต่ออ่อนได้
-  ค.ศ.1901(พ.ศ.2444) เดมเลอร์ ผลิตรถเบนซ์ขึ้น จัดได้ว่าเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่เครื่องแรก
-  ค.ศ.1902(พ.ศ.2445) สำปเดอร์ แห่งฮอลแลนด์ ได้ผลิตรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้เครื่องยนต์ 6 สูบเรียง
-  ค.ศ.1903(พ.ศ.2446) แอดเลอร์แห่งเยอรมันได้จดทะเบียนเพลาท้ายอิสระซึ่งออกแบบโดย ดร.อี รัมเพลอร์
                                   และบอร์ ขายรถที่ติดตั้งโช็คอัพ เมาสเลย์ แห่งอังกฤษ ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่อง
                                   ยนต์ O.H.C. และแอดเลอร์ แห่งฝรั่งเศส ผลิตเครื่องยนต์ V 8
-  ค.ศ.1907(พ.ศ.2447) อัศวิด แห่งอเมริกา ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ซูเปอร์ชาร์ด
-  ค.ศ.1908(พ.ศ.2448) ฟอร์ด ผลิตรถยนต์แบบโมเดล-ที และได้ผลิตระบบขุดระเบิดที่ใช้คอยล์ และจาน
                                   จ่าย ส่วนเอร์เบอร์ต ฟรูด ชาวอังกฤษ ใช้ใยหินทำผ่าเบรก และผ้าคลัทช์
-  ค.ศ.1909(พ.ศ.2449) คลิสตี้ ชาวอเมริกันติดตั้งเครื่องยนต์ 4 สูบ และเกียร์กับรถยนต์ขับล้อหน้า
-  ค.ศ.1911(พ.ศ.2451) คาลิแลค แนะนำการสตาร์ด้วยไฟฟ้า และระบบไฟแสงสว่างกับไดนาโม
-  ค.ศ.1912(พ.ศ.2452) เปอร์โย แนะนำเครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยวคู่
-  ค.ศ.1913(พ.ศ.2452) อังกฤษ ใช้คาร์บูเรเตอร์ แบบสุญญากาศคงที่ (S.U.)
-  ค.ศ.1919(พ.ศ.2458) อิสปาโน ซุบซา แห่งสเปนใช้เบรกแบบช่วยเพิ่มพลัง

         หลักจากนั้นก็ได้มีนักประดิษฐ์อื่นๆ ที่คิดประดิษฐ์ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์อีกมากมายจนทำให้
เป็น รถยนต์ที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าของรถยนต์ ก็ยังไม่มีหยุดยั้ง ยัง
ต้องมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ กับรถยนต์ต่อไปอีก
16/6/52 โพสต์โดย Nai Surathai
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เครื่องยนต์ดีเซลติดตั้งแก๊สได้หรือไม่
ดีเซลกับเบนซิน ติดแก๊สlpgอันไหนดีกว่ากัน
แก๊สโซฮอล์91กับเบนซิน91ต่างกันอย่างไร
น้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ ใช้แล้วเป็นยังไง
เบนซิน 91 กับ แก๊สโซฮอล์ 91 ต่างกันอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู