หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
แรงดันอากาศคืออะไร
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
แรงดันอากาศ คือ แรงที่โมเลกุลอากาศกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ และแรงที่โมเลกุลกระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย
30/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 6
คือแรงดันอากาศ
28/9/52 โพสต์โดย 050
3 จาก 6
แรงดันอากาศ คือ แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุทุกทิศทาง
ถ้าเป็นความดันอากาศ คือ เเรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุเป็นแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ต่างหาก
22/12/52 โพสต์โดย แฟนฮิบาริ เคียวยะ
4 จาก 6
คือ แรงที่มันมาดันอากาศ
10/2/53 โพสต์โดย เต้30086
5 จาก 6
แรงดันอากาศก็คือ แรงที่กระทำบนพื้นผิวของวัตถุนั้น ๆ
14/5/53 โพสต์โดย poiiz
6 จาก 6
อากาศเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้ น้ำหนักของอากาศมีแรงกดหรือแรงดัน  อนุภาคของอากาศ

เคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ และตลอดเวลาในทุกทิศทาง โดยจะเคลื่อนที่ชนกันเองและชนกับวัตถุต่าง ๆ ที่ล้อมรอบ ทำให้เกิดแรงดัน

รอบทิศทาง เรียก แรงดันอากาศ เช่น ถ้าเป่าลูกโป่ง อากาศที่เข้าไปด้านในจะดันลูกโป่งให้พองออกและมีขนาดใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน

อากาศที่อยู่ภายนอกก็ออกแรงดันลูกโป่งทุกทิศทางด้วยเช่นกัน เป็นต้น

 

             แรงดันอากาศ หมายถึง แรงที่อากาศกดลงบนผิวของวัตถุในทุกทิศทาง

             ความดันอากาศ หมายถึง แรงที่อากาศกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน
28/12/53 โพสต์โดย honey pie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมมติฐานเกี่ยวกับแรงดันอากาศ
แรงดันน้ำจากมากหรือน้อยเกิดขึ้นจากอะไร
หน้าร้อน แต่อากาศหนาว นี้โลกเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
อากาศร้อนแบบนี้ คุณมีวิธีคลายร้อนกันยังไงบ้าง
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มกราคม 2553
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู