หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การอาราธนาศีล จุดประสงค์อะไร
การบัญชี | แชท | การตลาด 23/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
อาราธนาศีล คือการขอศีล เพื่อแสดงตนว่าเป็นพุทธมามกะ
23/12/53 โพสต์โดย E22IWS
2 จาก 2
การอาราธนาศีลการอาราธนาศีล เป็นการกล่าวขอศีลแก่พระภิกษุ เพื่อตั้งจิตรักษาศีลของตนให้มีความบริสุทธิ์ งดเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง คำอาราธนาศีลและความหมายมีดังต่อไปนี้คำอาราธนาศีล

คำแปล

มะยัง* ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สอง

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณณะ สะหะ,ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ๕ ประการ พร้อมด้วยไตรสรณคมณ์ เพื่อประโยชน์แก่การรักษา แม้ครั้งที่สาม

* ถ้ารับศีลคนเดียวให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ
23/12/53 โพสต์โดย หอยลายอบเนย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าหากว่า เราไปไหว้พระแล้วขออะไรซักอย่างหนึ่ง
ธรรม Every Times 463
ศาสนพิธีแบบใด
จุดประสงค์ของการดำรงชีวิตคือ อะไรครับ
ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเป็นแบบไหนเหรอครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู