หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทความ : เอ็นไซม์บางชนิดของพืช ช่วยป้องกันการติดเชื้อโดยสั่งให้เชื้อโรคทำลายตัวเอง
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย California, Riverside ได้ศึกษาเอ็นไซม์สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้น การควบคุมขบวนการตายของเซลล์ หรือ “programmed cell death” หรือ apoptosis ซึ่งเป็นกระบวนที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย รา และไวรัสของพืช และสัตว์ โดยการติดเชื้อเหล่านี้จะมีผลต่อผลผลิตของพืชอย่างมากและเป็นอันตรายต่อสัตว์บางชนิดได้

ในปี 1999 ที่ WEST LAFAYETTE, Ind. -- A Purdue University เคยมีรายงานก่อนหน้าเช่น พืชสามารถสร้างสารพิษ ประเภท Osmotin โดยโปรตีนดังกล่าวจะไปสั่งให้ เซลล์ของเชื้อรา ให้เกิดการทำลายตัวเองหรือ ฆ่าตัวเอง เพื่อ ช่วยหยุดการเข้าทำลายของเชื้อรา และ เป็นระบบกันป้องกันของ พืชอีกด้วย
(www.sciencedaily.com/releases/1999/09/990903070829.htm)

การค้นพบเอนไซม์ดังกล่าวได้ถูกรายงานเบื้องต้นอย่างคร่าวๆ ในรายงานที่มีหัวข้อว่า “VPEg Exhibits a Caspase-like Activity that Contributes to Defense Against Pathogens” โดยรายงานไปเมื่อวันที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา ใน Online issue of Current Biology และรายงานได้วิจัยเกี่ยวกับโปรตีนที่สำคัญของพืชคือ Vacudar Processing Enzyme หรือ VPEg ใน ต้น Arabidopsis thaliana หรือ Thale cress

ขบวนการตายของเซลล์ / Programmed cell death (PCD) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ เช่นในสัตว์ และ พืช ซึ่งจะทำการกำจัดเซลล์แปลกปลอม โดยจะเกิดในช่วงการพัฒนาของเซลล์ในช่วงการพัฒนาการเจริญเติบโต (development) ซึ่งจะมีการตอบสนองต่อการติดเชื้อจากแบคทีเรีย รา และไวรัส จากภายนอก โดยจะสร้างสารบางชนิดเข้าไปใน เชื้อโรคต่าง ๆ สั่งให้ เซลล์เชื้อโรค เหล่านั้น ทำลายตัวเอง

ตัวอย่าง Capase เป็นเอ็นไซม์กลุ่ม protease หรือเอ็นไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีน โดยจะทำหน้าที่ในการเริ่มต้นและดำเนิน programmed cell death ในสัตว์

Activity ของเอ็นไซม์ในพืช ที่ถูกค้นพบ โดย ทีมงาน นักวิจัย จะมีความ เหมือน คล้ายกับ เอนไซม์ capase ในสัตว์ โดย มีการค้นพบในช่วงขั้นตอนเริ่มแรกของ programmed cell death แต่ในขณะที่ ยีนที่ควบคุม activity ของเอ็นไซม์ เหล่านั้นยังไม่มีรายงานสามารถตรวจพบได้

ดร. Natasha Raikhel หัวหน้าที่ UCR Center for Plant Cell Biology และหัวหน้านักวิจัย หลังปริญา เอก post-doctor คือ Enrique Rojo ได้แสดงให้เห็นว่าโปรตีนที่สำคัญของพืชนี้ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรีย รา และไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรคในพืช โดยจะไปกระตุ้นระบบ programmed cell death ของเชื้อโรค

พวกเขาได้ทำการเปรียบเทียบกับ พืชกลายพันธุ์ที่ไม่มีโปรตีนที่สำคัญนี้จะเป็นโรคที่เกิดจากการเชื้อจากเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้พวกเขายังพบว่าโปรตีนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในหลายกระบวนการที่มีผลกระทบเมื่อพืชมีความเครียดเกิดขึ้น และพืชจะมีการป้องกันการพัฒนาเมื่ออยู่ในช่วง Aging (แก่)

การค้นพบนี้ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันจะช่วยอธิบายถึงกระบวนการที่ก่อนหน้านี้ที่เราไม่เข้าใจได้อย่างชัดเจน นั้นคือกระบวนการที่พืชควบคุมการตายของเซลล์ “Programmed cell death เป็นกระบวนการที่พบได้ทั่วๆ ไปในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ ที่ต้องควบคุมการเจริญเติบโตตลอดเวลา

Raikhel กล่าวว่า การ ควบคุมขบวนการตายของเซลล์ หรือ “programmed cell death (PCD) ทำหน้าที่เป็นตัวหลักในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสรีระมากมาย โดยมีกระบวนการ VPE เป็นตัวควบคุม PCD จึงมีผลกระทบต่อกระบวนการนี้ในพืชเป็นอย่างมาก”

งานวิจัยนี้ได้รับทุนจาก National Science Foundation ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2002 – 2004 ในภาควิชา Botany and Plant Science และ the Center for Plant Cell Biology (CEPCEB) ที่ UC Riverside และที่ Universidad Autnoma de Madrid
บทความชีววิทยา 3/6/53 โพสต์โดย เลปตอน
คำตอบ
1 จาก 2
ขอบคุณค่ะ ถึงเราจะอ่านไม่จบ

แต่เราขออนุญาติ ก็อปไว้อ่านนะค่ะ
3/6/53 โพสต์โดย panda 59
2 จาก 2
ขอบคุณครับ
3/6/53 โพสต์โดย ไวท์ฟาร์มรีสอร์ท
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำให้เซลล์พืชคงรูปร่างอยู่ได้
ขอข้อมูลเกี่ยวกะเซลล์ต้นไม้ด้วย
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทำไมต้องหยดสารละลายไอโอดีน
เซลล์สัตว์คืออะไร
บทความ : ยีนตัวใหม่ ช่วยพืชเอาชนะความร้อน!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู