หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ยุคโลหะแบ่งออกเป็น 2 ยุคคือยุคอะไร
ประวัติศาสตร์ | วัฒนธรรม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
ยุคโลหะ แบ่งออกเป็น 2 ยุด คือ
1.ยุคโลหะตอนต้น คือ ยุคสำริด นำเอาทองแดงและดีบุกมาหลอมรวมกันจนเป็นสำริด นำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ
2.ยุคโลหะตอนปลาย คือ ยุคเหล็ก นำเอาเหล็ก มาถลุง แล้วทำเป็นเครื่องมือ อาวุธ ต่างๆ เช่น มีด ซึ่งเหล็กมีความแข็งแกร่งกว่าสำริดมาก
25/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 4
ยุคสำริด และ ยุคเหล้ก
4/6/53 โพสต์โดย เวณิกา
3 จาก 4
ยุค โลหะ   เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักวิธีการหลอมโลหะ และสามารถนำโลหะมาหลอมใช้ทำเครื่องมือเครื่อง
ใช้ต่าง ๆ หลายชนิดโดยในช่วงแรกโลหะที่ ใช้คือ   สำริด   ต่อมาจะมีการผสมผสานโลหในการ ทำเครื่องมือ  ยุคนี้มีอายุประมาณ  3,000  ปี ลงมาถึง พ.ศ.1000ทั้งยุคหินและ ยุคโลหะนี้มนุษย์ยัง ไม่รู้จักประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นมา  สำหรับบันทึกเรื่องราว ต่างๆ เราจึงรวมเรียกยุคหินและ ยุคโลหะว่าเป็น  ยุคก่อน ประวัติศาสตร์
               ในตอนปลายของยุคโลหะ ชุมชนมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วจนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ขนาดใหญ่มีผลผลิตที่เหลือกินเหลือใช้ จึงเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงชุมชนเติบโตจากหมู่บ้าน ขึ้นเป็นเมือง การติดต่อค้าขายขยายวงกว้างออกไปค้าขายทางทะเลกับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปโดย เฉพาะ อินเดีย ซึ่งเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมเจริญรุ่งเรือง ที่ได้เข้ามาทำการค้าโดยทางเรือแลได้นำเอาศิลปวิทยาการตลอดจนความเชื่อ ทางศาสนาเข้ามาด้วย มีผลให้เกิดการพัฒนาของบ้านเมืองในดินแดนแถบนี้ต่อมา
10/6/53 โพสต์โดย nur
4 จาก 4
1.) ยุคสำริด = เริ่มต้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลกไม่พร้อมกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้วแหล่งถิ่นฐานส่วนใหญ่สามารถถลุงสำริดได้เมื่อประมาณ 5,000 ปี มาแล้ว สำริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก กรรมวิธีการทำสำริดค่อนข้างยุ่งยาก ตั้งแต่การหาแหล่งแร่ การเตรียม การถลุงแร่ และการผสมแร่ในเบ้าหลอม จากนั้นจึงเป็นการขึ้นรูปทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยดารตีหรือการหล่อในแม่พิมพ์หินทราย หรือแม่พิมพ์ดินเผา
เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคสำริดที่พบตามแหล่งต่าง ๆ ในภูมิภาคต่างๆของโลก นอกจากทำด้วยสำริดแล้วยังพบเครื่องมือเครื่องใช้ทำจากดินเผา หิน และแร่ ในบางแหล่งมีการใช้สำริดต่อเนื่องมาจนถึงยุคเหล็กเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากสำริดมีขวาน หอก ภาชนะ กำไล ตุ้มหู ลูกปัด เป็นต้น
ในยุคนี้ความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไปมากทั้งด้านการเมืองและสังคม ชุมชนเกษตรกรรมขยายตัวจนกลายเป็นชุมชนเมือง จึงมีการจัดแบ่งความสัมพันธ์ตามความสามารถ เช่น กลุ่มอาชีพ มีการจัดระเบียบสังคมเป็นกลุ่มชนชั้นต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการผลิตอันนำไปสู่ความมั่นคงด้านปัจจัยพื้นฐานและความมั่งคั่งแก่สังคม มนุษย์จึงมีความมั่นคงปลอดภัยกว่าเดิมและมีความสะดวกสบายมากขึ้น นำไปสู่พัฒนาการทางสังคมสู่ความเป็นรัฐในเวลาต่อมา
แหล่งอารยธรรมที่สำคัญๆ ของโลกล้วนมีการพัฒนาการสังคมจากช่วงเวลาสมัยหินใหม่และสมัยสำริด แหล่งอารยธรรมของโลกที่สำคัญและแหล่งวัฒนธรรมบางแห่ง เช่น แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชียตะวันตก แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ในอียิปต์ แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดีย แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหของจีน และแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงในประเทศไทย

2.) ยุคเหล็ก = ช่วงเวลานี้เริ่มต้นจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการผลิตโลหะของมนุษย์สามารถหลอมโลหะประเภทเหล็กขึ้นมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้ ซึ่งการผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงมีกรรมวิธีที่ยุ่งยาก แต่ถึงอย่างไรเหล็กก็มีความแข็งแกร่งคงทนกว่าโลหะสำริดมาก
สังคมที่สามารถพัฒนาการผลิตเหล็ก จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นรัฐ เพราะการผลิตเหล็กทำให้สังคมสามารถผลิตอาวุธได้ง่ายและแข็งแกร่งขึ้น จนสามารถขยายกองทัพได้ และมีเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการทำเกษตรที่มีความคงทนกว่า
แหล่งอารยธรรมแห่งแรกที่สามารถผลิตเหล็กได้คือ แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียหรือก็คืออาณาจักรฮิตไทต์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 3,200 ปีมาแล้ว
โดยสรุปแล้ว ยุคเหล็กมีความแตกต่างจากยุคสำริดหลายประการ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเหล็กทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิต การผลิตเหล็กทำให้กองทัพมีอาวุธที่แข็งแกร่ง นำไปสู่พัฒนาการทางสังคมจนกลายเป็นรัฐที่มีกำลังทหารที่แข็งแกร่งเข้ายึดครองสังคมอื่นๆ ขยายเป็นอาณาจักรในเวลาต่อมา
1/7/56 โพสต์โดย Nont43
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สมัยประวัติศาสตร์ หมายถึงอะไรค่ะ?
ยุคมิคสัญญีคืออะไรครับ
ยุคสมัยประวัติศาตร์ของไทยแบ่งออกได้
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก?
หลักการยุคใหม่ คือ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู