หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เครื่องมือเกษตรมีอะไรบ้าง
ช่วยหน่อยนะคะ

ว่ามีอะไรบ้างจะทำงานส่งครู
เครื่องมิอเกษตร 21/7/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
...................
...................
...................หำ เหี่ยว ๆ ฮับ
21/7/53 โพสต์โดย ทำอย่างนี้นะ คลิ๊ก
2 จาก 3
เครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องมือเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับพืช และเครื่องมือเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับดิน

1.  เครื่องมือเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับพืช

         เป็นเครื่องมือที่ใช้กับพืชตั้งแต่การปลูก บำรุงรักษา และขยายพันธุ์ ซึ่งได้แก่

1.1   มีดเล็ก  มีขนาดเล็กลักษณะบางและคม  มีด้ามสำหรับถือ ใช้สำหรับควั่นกิ่ง หรือโน้มกิ่ง หรือตัดกิ่งที่มีขนาดเล็กมีดติดตา  มีลักษณะหนากว่ามีดเล็ก ปลายแหลมคม ใช้ในการติดตา ต่อกิ่งและทาบกิ่ง

1.2   มีดตอนกิ่ง  มีลักษณะเหมือนมีดเล็ก  แต่ปลายมีดจะโค้งแหลมใช้สำหรับควั่นกิ่งตอน

1.3   มีดดายหญ้า  มีลักษณะยาว คม มีด้ามถือ ใช้สำหรับดายหญ้าหรือถางหญ้า

การใช้ การทำความสะอาด  การเก็บรักษา

  ใช้มีดให้เหมาะสมกับงาน  เช่น  มีดดายหญ้า  ใช้สำหรับดายหรือถางหญ้า  และใช้มีดเล็กสำหรับเก็บเกี่ยวใบ ดอก หรือตัดกิ่งขนาดเล็ก  เป็นต้น

   1.  ใช้มีดเสร็จต้องล้าง เช็ดให้แห้ง และทาน้ำมันกันสนิมก่อนเก็บเข้าที่ทุกครั้ง

   2.  ใช้มีดอย่างระมัดระวัง อย่าล้อเล่นกัน เพราะอาจพลาดพลั้งเกิดอันตรายได้

   3.  ต้องตรวจตราและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งานได้เสมอ

  4.  ต้องรักษาความคม โดยการลับมีดอยู่เสมอเพื่อใช้งานได้ดีไม่ต้องออกแรงจนเหนื่อย

การลับมีด มีขั้นตอนดังนี้ คือ

1.  จับด้ามมีดด้วยมือขวา  มือซ้ายแตะใบมีด  หันด้านคมออกให้คมมีดทำมุมกับหน้าหินลับประมาณ 15 – 30 องศา   ลับกับหินด้านหยาบก่อน  ถูกลับไปกลับมาหลายๆครั้ง  จนมีดคม จึงกลับคมมีดลับอีกด้านหนึ่ง  หันด้านคมเข้าหาตัว  ลับมีดจนคม
2.กลับหินลับมีดเอาหน้าละเอียดขึ้นนำมาลับอีกครั้ง  โดยถูมีดกับหินวนไปมาเพื่อตกแต่งคมมีดอีกครั้งหนึ่ง
3.เวลาลับมีด  ควรใส่น้ำเล็กน้อยเพื่อจะให้ลื่นลับมีดได้สะดวกขึ้น  เมื่อลับเสร็จแล้วล้างให้สะอาด  เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิม เก็บเข้าที่
1.4   ถังน้ำ   ใช้สำหรับตักน้ำมารดพืชต่างๆ  โดยใช้มือวักน้ำจากถัง  หรือนำมาใส่บัวรดน้ำและใช้ในกิจกรรมต่างๆของเกษตรกรรม

1.5   บัวรดน้ำ   ใช้สำหรับรดน้ำต้นกล้า  หรือต้นพืชที่มีขนาดเล็ก  เพื่อป้องกันกิ่งก้านของพืชช้ำเสียหาย

1.6   กรรไกรตัดกิ่งไม้  ใช้สำหรับตัดและแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก

1.7   กรรไกรตัดหญ้า  ใช้สำหรับตัดหญ้าในพื้นสนามหรือแต่งรั้วต้นไม้

1.8    เลื่อยตัดกิ่งไม้   ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่

การใช้  การทำความสะอาด และการเก็บรักษาเครื่องมือเกี่ยวกับพืช

     1.  ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน  เช่น  กรรไกรตัดกิ่ง  ควรใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็ก  แต่ถ้าเรานำไปใช้ตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่   ก็จะทำให้ชำรุดเสียหายได้

     2.   กรรไกรตัดกิ่งไม้  เมื่อใช้เสร็จต้องปิดล็อกทันที

     3.  ขณะใช้เครื่องใช้  ของมีคม  ไม่ควรหยอกล้อเล่นกันเพราะพลาดพลั้งอาจเกิดอันตรายได้

      4.   หลังจากใช้งานเสร็จ  ต้องทำความสะอาด  เช็ดให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิม  เก็บเข้าที่ทันที

2. เครื่องมือเกษตรที่ใช้เกี่ยวกับดิน

2.1   ส้อมพรวน    ใช้สำหรับพรวนดินรอบๆต้นพืชให้ร่วมซุย

2.2   ช้อนปลูก      ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นพืช  ตักย้ายต้นกล้า ตักดิน และตักปุ๋ย

2.3   พลั่ว             ใช้สำหรับตักดิน ปุ๋ย และอื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมเกษตรกรรม

2.4   เสียม            ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกพืช เป็นหลุมที่มีขนาดเล็กและลึก

2.5   คราด            ใช้สำหรับเก็บเศษหญ้า  เศษใบไม้  และใช้แต่งหน้าดิน บนแปลงปลูกพืช

2.6   จอบ             ใช้สำหรับถากหญ้า  ขุดดิน  พรวนดิน  ย่อยดิน และขุดหลุมใหญ่ๆ

การใช้  การทำความสะอาด และการเก็บรักษาเครื่องมือเกี่ยวกับดิน

1.ก่อนใช้งาน  ควรตรวจดูแลให้อยู่ในสภาพแข็งแรงทนทาน  เพราะชิ้นส่วนอาจหลุดกระเด็นไปก่อให้เกิดอันตรายได้
2.ขณะใช้งานต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง  ใช้ให้เหมาะสมกับงาน  และไม่นำมาหยอกล้อเล่นกัน เพราะอาจเกิดอันตรายได้
3.เมื่อใช้งานเสร็จ  ควรทำความสะอาด  เช็ดให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
21/7/53 โพสต์โดย โซเฟียส
3 จาก 3
โอโห มีเยอะมากนะครับ มีด จอบ เสียบ เคียว รถไถนา มีดดายหญ้า บัวรดน้ำ

มีดตัดกิ่ง ถังพ่นยา เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
22/7/53 โพสต์โดย สายหมอก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บริษัทอินเด็กซ์รุกเกษตร-นวมินทร์อยู่แถวไหน
ทฤษฎี 2 สูง โดยสรุปคือ สินค้าเกษตร(ข้าว)ราคา สูง ค่าแรงงาน สูง เป็นทางรอดจริงหรือ?
ตอม่อที่เกษตร นวมิน เค้าสร้างไว้ไมคับ
อยากถามเกี่ยวกับมหาลัยทั้ง 3 ครับ
เข้าเล่มวิทยานิพนธ์แบบปกหนาอักษรทอง หน้า ม.เกษตร เล่มละ 250 บาท รอ 3 วัน ถือว่าแพงไหม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู