หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
"มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้" คือจบป.ตรี สาขาอะไรก็ได้ใช่หรือไม่?
"มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้" คือจบป.ตรี สาขาอะไรก็ได้ใช่หรือไม่?
การศึกษา | หางาน | บัณฑิต | ไลฟ์สไตล์ 29/11/54 โพสต์โดย Serotonin
คำตอบ
1 จาก 4
ทางการศึกษา  หรือทางอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้
29/11/54 โพสต์โดย E22IWS
2 จาก 4
"ปริญญาตรีทางการศึกษา"  หมายถึง
ครุศาสตร์บัณฑิต(สาขา........)
หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต(สาขา........)
ที่เกี่ยวข้องกับงานสอน ครับ ไม่ใช่สาขาอะไรก็ได้
30/11/54 โพสต์โดย น้องปั๊บ
3 จาก 4
คือจบ  
คุรุศาสตร์  วิชาเอกอะไรก็ได้
ศึกษาศาสตร์  วิชาเอกอะไรก็ได้
8/12/54 โพสต์โดย akkarach
4 จาก 4
โครงการปั้มน้ำมันหมู่บ้านราคาถูก
• เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความความยากจนที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจภาคประชาชน
• เป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพการหารายได้  ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืน
• เป็นโครงการที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาของหมู่บ้านและชุมชนด้วยตนเอง
• เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน
**************
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำมันจาก
- บริษัท เชฟร่อน ประเทศไทย
- บริษัท คาลเท็กซ์ ประเทศไทย
- บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด
- ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
**************
เป้าหมายการดำเนินโครงการ
1. ต้องการให้ชุมชนและเกษตรกร ได้ใช้น้ำมันในราคาถูกกว่าหน้าปั้ม 35 สตางค์ต่อลิตร
2. ต้องการให้ชุมชนมีรายได้จากการบริหารปั้มน้ำมัน 60 สตางค์ต่อลิตร
3. ต้องการให้ชุมชนและเกษตรการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ต้องการให้ชุมชนและเกษตรกรได้ใช้นำมันเชื้อเพลิงคุณภาพดีจากโรงกลั่นโดยตรง
5. ต้องการลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ของภาคเกษตรกรรมที่ใช้เครื่องจักร เช่น รถไถนา รถเกี่ยวข้าว เครื่องสูบน้ำ โรงสีข้าว รถขนส่งในหมู่บ้าน ฯลฯ ได้ใช้น้ำมันราคาถูก
6. ต้องการให้เป็นจุดแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้า ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
7. ต้องการให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น แก็ส จุดชำระค่าบริการทุกชนิด มากกว่า 100 รายการ ราคาต่ำกว่าท้องตลาด น้ำมันพืช ราคาต่ำกว่าท้องตลาด 3 บาท ต่อลิตร
8. เป้าหมายของโครงการ ขั้นต่ำจังหวัดละ 100 ปั้ม
******************
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 340,000 บาท
(ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากธนาคารออมสินทั่วประเทศ)
อุปกรณ์ที่ได้รับ
- ตู้จ่ายน้ำมัน 2 ตู้ เบนซิน 91 และ ดีเซล
- โครงหลังคาพร้อมฐาน ขนาดมาตรฐาน มั่นคง  แข็งแรง ทนทาน
- น้ำมันดีเซล สำรองตู้ละ 20,000 บาท (ประมาณ 400-600 ลิตร)
- น้ำมันเบนซิน สำรองตู้ละ 20,000 บาท (ประมาณ 400-600 ลิตร)
- รับประกัน 4 ปี เต็ม
**************

เอกสารการเข้าร่วมโครงการ
(1 หมู่บ้านหรือชุมชนต่อ 1 ปั้ม )
พิจารณาการได้รับเอกสารก่อนหลัง
• สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน   4    ชุด
• รูปถ่ายสถานที่ติดตั้งปั้มน้ำมัน (ระบุจุดติดตั้ง)   จำนวน   4   ชุด
• แผนที่เส้นทางเพื่อติดตั้งปั้ม (ระบุจุดติดตั้ง)        จำนวน   4   ชุด
• สำเนาเอกสารสิทธิที่ดินที่จะติดตั้งปั้ม               จำนวน  4    ชุด
(กรณีเช่าให้แนบสัญญาเช่า+สำเนาบัตรประชาขน + ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน)  
• ผู้ขอเข้าร่วมโครงการ  เป็นผู้ชำระค่าดำเนินการต่างๆ เช่น  จดทะเบียน  ขออนุญาต ฯ  จำนวน 17,000 บาท  (ชำระจองสิทธิ์ก่อน 2,000 บาท คงเหลือที่ต้องชำระภายหลังอีก 15,000 บาท )
                                                      ****************************
สนใจขอเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามได้ที่  080 6668153  คุณ ภูวสิษฐ์   วิริยาธนานันต์
รับสมัครผู้ดูแลโครงการฯ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ด่วนครับ
15/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วุฒิการศึกษาพื้นฐานปัจจุบัน วุฒิอะไรคะ
กูรูว่าสมัยนี้ต้องเรียนจบชั้นไหนเป็นอย่างต่ำคะ
รับสมัครงานวุฒิขั้นต่ำม.6 วุฒิป.ตรี กับ ม.6 อะไรที่เขาน่าจะรับพิจารณาก่อน ?
อยากขอคำแนะนำในการศึกษาต่อป.ตรีหน่อยครับ
มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ เอกปฐมวัย(เรียนเสาร์-อาทิตย์) มัยค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู