หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ไหน
วัฒนธรรม 28/5/53 โพสต์โดย โซล
คำตอบ
1 จาก 2
กุสินารา เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ 4 ในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมัลละ อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำคู่กับเมือง ปาวา เป็นที่ตั้งของ สาลวโนทยาน หรือป่าไม้สาละที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
28/5/53 โพสต์โดย kugan
2 จาก 2
28/5/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ๘
วันนี้ คือ วันอัฏฐมีบูชา
ประวัติการตรัสรู้ ฉบับย่อ
คำสอนพระพุทธเจ้าสรุปแล้วจริงๆมีนิดเดียวเอง
ทราบว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไม่มีการหัวเราะมีแต่ยิ้มเท่านั้น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู