หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระสันตะปาปามีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้ จริงหรือ
ศาสนา | แชท 2/8/54 โพสต์โดย รักการอ่าน
คำตอบ
1 จาก 1
ในนิกายออร์โธด็อกซ์ได้มีกล่าวไว้ดังนี้

นิกายออร์โธด็อกซ์แปลว่าถูกต้อง นับถือในประเทศทางฝั่งยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย โดยแยกตัวออกไปจากพระศาสนจักรของกษัตริย์แห่งกรุงสแตนติโนเปิล เพราะเหตุผลไม่อยากอยู่ภายใต่อำนาจขององค์สันตะปาปา ซึ่งมีอำนาจมากสูงกว่ากษัตริย์(คือมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้)ในสมัยนั้น โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อความเชื่อ ข้อความเชื่อของนิกายออร์โธดอกซ์เหมือนกับข้อความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิก มีพระอัยกา เป็นประมุข นิกายออร์โธดอกซ์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระศาสนจักรตะวันออก มีผู้นับถือรวมกันประมาณ 500 ล้านคน

ดังนั้นองค์สันตะปาปา จึงมีอำนาจมากสูงกว่ากษัตริย์(คือมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้)ในสมัยนั้น
2/8/54 โพสต์โดย day1977
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมใช่คำว่า "แต่งตั้ง" เป็นนา่ยกรัฐมนตรี
ทำไมกษัตริย์ในเเคว้นเยอรมันจึงสนับสนุนบาทหลวง มาร์ติน ลูเธอร์
ใครเป็นผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์คนแรก
สำเร็จราชการคืออะไร
เมืองอุปราชคืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู