หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติความเป็นมาของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของลาว
ประวัติความเป็นมาของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของลาว
ประวัติศาสตร์ 1/8/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
อาเซียน

ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 ได้เป็นประธาน คณะกรรมการประจำอาเซียนเมื่อกรกฎาคม 2547 ไทยได้ให้ความร่วมมือแก่ลาวเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วม ในอาเซียนได้อย่างทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่า ทั้งในกรอบความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ลาวเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 โดยได้จัดการดูงานให้เจ้าหน้าที่ลาว ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดตั้งศูนย์ข่าว มูลค่าประมาณ 11.80 ล้านบาท และให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุงสนามบินวัดไตมูลค่าประมาณ 320 ล้านบาท
1/8/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันมีกี่ประเทศ และติมอร์เป็นสมาชิกอาเซียนหรือยัง
ประวัติ อาเซียน
ปัจจุบันอาเซี่ยนมีสมาชิกจำนวน
เมื่อมีการเปิดประเทศในอาเซียน ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าผลเสียอะไรบ้าง
เห็นด้วยหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยของไทย เปลี่ยนเวลาเรียนตามประเทศในอาเซียน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู