หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขอความหมายและความแตกต่างของ แปรผกผัน กับ แปรผันตรง หน่อยครับ บริษัท block web อื่นที่ไม่ใช่ google ครับ
ขอความหมายและความแตกต่างของ แปรผกผัน กับ แปรผันตรง หน่อยครับ บริษัท block web อื่นที่ไม่ใช่ google ครับ

ขอบคุณครับ
สงสัย | ความหมาย 31/3/53 โพสต์โดย SOso
คำตอบ
1 จาก 2
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันไง
31/3/53 โพสต์โดย khunfean
2 จาก 2
:: การแปรผัน ::
เป็นความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 2 ปริมาณ โดยทั่วไป มี 2 รูปแบบ ครับ
1. "การแปรผันตรง" หมายถึง เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่ม อีกปริมาณหนึ่งก็เพิ่มตาม ในทางกลับกัน เมื่อปริมาณหนึ่งลด อีกปริมาณก็จะลดไปด้วย
การแปรผันตรงของ y กับ x เขียนแทนได้เป็น y ^ x
จะถูกเปลี่ยนเป็นสมการคือy = kx เมื่อ k คือค่าคงที่ของการแปรผัน


2. "การแปรผกผัน" หมายถึง เมื่อปริมาณหนึ่งเพิ่ม อีกปริมาณหนึ่งจะลด
การแปรผกผันของ y กับ x เขียนแทนได้เป็น y ^ 1/x
จะถูกเปลี่ยนเป็นสมการคือ y = k/x ครับในที่นี้ เจ้าเครื่องหมาย ^ ใช้แทนเครื่องหมายแปรผัน
31/3/53 โพสต์โดย npn
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยหน่อย.การแปรผัน(วิธีทำ)
พื้นที่ฐาน (a) ของทรงกระบอก แปรผกผันกับความสูง (h) โดยค่าคงตัวของการแปรผันคือ
ช่วยคิดหน่อยครับ (การแปรผัน)
ความสูง (h) ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน แปรผกผันกับความยาวฐาน (b) โดยค่าคงตัวของการแปรผันคือ 120
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู