หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำถามที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต
บางคนรู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต
บางคนเจาะจงลงไปกว่านั้น คือรู้สึกว่าความเจ็บปวดขณะกำลังจะตายน่ากลัวที่สุด
แต่บางคนฟังเรื่องเกี่ยวกับนรก ก็รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดในสากลจักรวาลน่าสะพรึงกลัวยิ่งไปกว่านรกอีก
แล้ว
แต่ความจริงก็คือยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น!
ความมืดอันใดน่ากลัวที่สุด?
ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสกะพระสาวกของพระองค์ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกันตนรกมีแต่
ความทุกข์ มืดคลุ้มเป็นหมอกมัว สัตว์ในโลกันตนรกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์
ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากถึงขนาดนี้

เมื่อพระองค์ท่านตรัสแล้วก็ทรงเงียบอยู่ กระทั่งมีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ฟังแล้วโลกันตนรกช่างมืดมากเหลือเกิน แต่จะยังมีความมืดอย่างอื่นที่ยิ่งไปกว่านั้น น่า
สะพรึงกลัวยิ่งไปกว่าความมืดแห่งโลกันตนรกหรือไม่พระเจ้าข้า?
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า ดูกรภิกษุ ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืด
แห่งโลกันตนรกนั้นมีอยู่ แล้วท่านก็สาธยายมีใจความโดยสรุปคือ ความไม่รู้ตามจริงนั่นเองที่มืดยิ่ง
กว่าโลกันตนรก
พวกเราไม่รู้อะไรตามจริงบ้าง? คือ…

๑) ไม่รู้ว่ากายใจอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานทั้งปวงนี้ เป็นทุกข์ (นึกว่าเป็นสุข เป็นของดีที่น่ามีน่า
เป็น)
๒) ไม่รู้ว่าความอาลัยยึดติดในกายใจนี้ เป็นเหตุแห่งทุกข์ (นึกว่าจำเป็นต้องหลงอยู่เช่นนี้อย่างไม่
มีทางเลือก)
๓) ไม่รู้ว่าความพ้นขาดจากการหลงยึดผิดๆ เป็นความดับทุกข์ (นึกว่าการดับทุกข์เด็ดขาดถาวร
ชนิดไม่กลับกำเริบใหม่เป็นไปไม่ได้)
๔) ไม่รู้ว่าการตั้งมุมมองไว้ตรงตามจริง แล้วเพียรตั้งสติดูอยู่จนจิตตั้งมั่นรู้แจ้ง เป็นวิธีดับทุกข์

(นึกว่าคลายความกระวนกระวายได้เพียงด้วยการเสพกาม หรืออย่างดีที่สุดคือการเข้าฌานไปเป็นพรหม
เพื่อมีชีวิตอมตะชั่วนิรันดร์)

แค่ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นทางดับทุกข์เท่านี้ เหตุใดจึงได้ชื่อว่าเป็นความมืดที่น่ากลัว
เสียยิ่งกว่าโลกันตนรก? ขอให้พิจารณาว่าความมืดของโลกันตนรกนั้น ยังมีวันสว่าง ยังมีทางเปิดให้สัตว์
ไปอุบัติในภพอื่นหลังจากใช้กรรมหมดสิ้นแล้ว แต่ความไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่รู้ว่าอะไร
เป็นบุญเป็นบาปนั้น ส่งสัตว์ให้ตกต่ำลงไปยิ่งกว่าโลกันตนรก เช่นถ้าพลาดทำอนันตริยกรรมก็มี
หวังถึงอเวจีมหานรกได้

โลกันตนรกเป็นแค่ภพแห่งความทุกข์ภพหนึ่ง แต่ความไม่รู้ หรือความมีอวิชชานั่นแหละ
นำไปสู่ภพแห่งความทุกข์ต่างๆ ทั้งที่มืดมนกว่าโลกันตนรก และทั้งที่แผดเผาเท่าอเวจีมหานรก
และสำคัญกว่าอะไรคือโลกันตนรกนั้นวันหนึ่งจะสิ้นสุดสภาพเองเมื่อแรงส่งของวิบากกรรมหมด
ลง แต่อวิชชาจะไม่มีวันสิ้นสุดสภาพด้วยตนเองเลย หากปราศจากเหตุคือปัญญารู้ทางดับทุกข์
เรากำลังเป็นหนึ่งในผู้ติดกับดักแห่งความมืดอยู่หรือไม่?
กับดักมีอยู่มากมายหลายชนิด แต่ไม่มีกับดักใดน่าพรั่นพรึงยิ่งไปกว่ากับดักที่เหนี่ยวเราไว้ให้ติด
อยู่กับความเสี่ยงต่อนรกอย่างไร้วันจบวันสิ้น ระหว่างการเดินทางไกลอันไม่เป็นที่รู้ เรามีโอกาสพลาดได้
ทุกขณะ ขอเพียงคบคนพาลเป็นมิตร หรือเพียงมีคนคิดชั่วอยู่ในเรือน
กับดักอันนำไปสู่ภพที่มืดอย่างยืดเยื้อไร้วันจบสิ้นก็คือความไม่รู้ตามจริง
ปัญหาคาใจ 4/11/52 โพสต์โดย Sirichut
คำตอบ
1 จาก 9
ยาวจังเลยครับ

แว็บไป ดูตีสิบ - ชิงร้อยชิงล้านก่อน
4/11/52 โพสต์โดย TONUN
2 จาก 9
ขอบคุณมากค่ะ

ดีจัง  อ่านแล้วยิ่งยืนยันความคิดความเชื่อของตัวเองว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว

บุญรักษาเจ้าของคำถามจ้ะ
4/11/52 โพสต์โดย work
3 จาก 9
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวมาอ่านต่อครับ
4/11/52 โพสต์โดย Wanat
4 จาก 9
ไม่รู้                    ...............................ก็ทุกข์

รู้เรื่องไม่ควรรู้  รู้ไม่จริง ........................ก็ทุกข์

รู้ความจริง..........................................ก็ทุกข์

แต่การไม่รู้ตน           ทุกข์กว่า

และการแยกได้ว่า อะไรคือทุกข์ นั้นแหละ เราจะไม่ทุกข์

และเมื่อขจัดทุกข์ได้ เราก็สุข ได้
4/11/52 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 9
ทุกขัง อนัตตา
4/11/52 โพสต์โดย Uraiwon
6 จาก 9
8 E 8 8 อรุณสวัสดิ์ เมืองแกลงสวัสดิ์
6/11/52 โพสต์โดย มาดามมก
7 จาก 9
ขอบคุณมากๆๆๆจ้า.....
7/11/52 โพสต์โดย kungems
8 จาก 9
ขอบใจจ้า
7/11/52 โพสต์โดย คนรักที่รักไม่ได้
9 จาก 9
ยาวจังครับ
ขอไม่ตอบดีกว่า
แต่ก้เข้ามาละ
ตอบหน่อยดีกว่า
...ดี?...ไม่ดี?
.........
ครับๆน่ากลัวนะเนี้ย
9/11/52 โพสต์โดย Emojo
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าชาติภพนี้ผมฆ่าตัวตายชาติภพใหม่ผมจะกลายเป็นอะไรครับ
Hellยมโลก 320 ขุม อุสสทนรก 128 ขุม มหานรก 8 ขุม โลกันตนรก ยมโลกโทษเบาเพราะมีทำบุญบ้าง
นรก มีความเป็นมาอย่างไร ทำบาปอะไร
ภพชาติหน้า สวรรค์ นรก มีจริงหรือ
เมื่อไรยมบาลจะเอาคนชั่วไปเสียที
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู