หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การต่อทะเบียนรถยนต์เค้าทำกันยังไง ต้องเอาใบอะไรไป แล้วหน้าตาใบต่างๆมันเป็นยังไง
ปัญหาคาใจ 15/10/54 โพสต์โดย ยอมเจ็บเพราะรัก
คำตอบ
1 จาก 1
การต่อทะเบียนรถยนต์ คือ การชำระภาษีรถยนต์ประจำปี

ช่องทางการเสียภาษีประจำปี สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
- เสียภาษีรถแบบทั่วไทยได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกสำนักงาน
- ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ห้างสรรพสินค้า ( Shop Thru for Tax )
- บริการรับชำระภาษี แบบเลื่อนล้อต่อภาษี ( Drive Thru for Tax )
ช่องทางอื่น ๆ ในการเสียภาษีประจำปี
- ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ
- จุดบริการที่มีสัญลักษณ์ PAY POINT

--------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานที่ใช้
๑. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
๒. หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยังไม่สิ้นอายุ
๓. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน
    หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป)
18/10/54 โพสต์โดย Chumpot
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รถมอไซค์ซี3ไม่มีทะเบียนแต่มีใบซื้อขายตำรวจจะจับไหม
โอนทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนกรุงเทพ ที่ไหน
ทะเบียนสมรสหนึ่งใบ
ท่านคิดว่า ควรยกเลิกใบออนุญาต ขับรถตลอดชีพไหมครับ
สมัครเข้าเรียน ม.4 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู