หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักการทำรายงานที่ถูกต้องทำยังไงค่ะขอบคุณค่ะ
ข้อมูล 13/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
ขั้นตอนการเขียนรายงาน  

การเขียนรายงานมีขั้นตอนในการเขียนได้ดังนี้
๑.  การกำหนดข้อเรื่อง ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องที่ผู้ทำรายงานมีความรู้ความสามารถ และสามารถหาแหล่งความรู้ได้
๒.   ขอบเขตของเรื่อง ก่อนที่จะทำการเขียนรายงานต้องทำการกำหนดขอบเขตของข้อมูล ครอบคลุมทุกข้อของรายงาน แต่ละข้อต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างดี การลำดับเนื้อหาสอดคล้องกัน
๓.  แหล่งข้อมูล หรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนรายงานจะต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่จะเขียนรายงาน อาจใช้วิธีการค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสารในห้องสมุด การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ในแขนงนั้นๆ  การใช้แบบสอบถาม การทดลองปฏิบัติ หรือ   การศึกษาดูงานด้วยตนเอง

อ้างอิง http://www.paktho.ac.th/student/thai1/index1_3.html
13/9/54 โพสต์โดย Aoom Auj
2 จาก 2
มีหน้าปก มีแผ่นรองหน้าปก มีคำนำ สารบัญ เนื้อหา  ภาคผนวก บรรณานุกรม
13/9/54 โพสต์โดย ต้าร์พาเพลิน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมาย หลักการ และการอนุรักษ์ของพลังงานลม
ทำรายงานเกียวกับร้านค้าที่ตัวเองอยากทำ
ช่วยทำรายงานวิชา ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์หน่อยน่ะค่ะ
"พูดเป็น" คือ
อยากทราบ ที่มา ชนิด คุณสมบัติ การผลิต ของโลหะเงิน ครับ ช่วยทีนะครับ จะเอาไปทำรายงาน
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู