หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิชาพุทธศาสนา
ที่อยู่ในหลักสูตรการศึกษาของไทย ใครควรจะเป็นผู้สอนดีที่สุดคะ ถ้าไม่ใช่ครูที่บรรจุอยู่ในองค์กร แต่เป็นผู้มีความรู้ในธรรม เช่น พระภิกษุ ผู้ศึกษาธรรม หรือประชาชนทั่วไปที่ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม อย่างถูกต้องตามหลักพระไตรปิฎก จะดีมั้ยคะ ทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไร
พุทธศาสนา 2/1/56 โพสต์โดย บังเอิญรู้
คำตอบ
1 จาก 4
ครูสอนได้ครับ...เพราะเป็นปริยัติเบื้องต้น..ไม่ได้ลึกซึ้งอะไร

พระ..ก็นิมนต์ท่านมาสอนปฏิบัติกรรมฐาน..จิตตภาวนา...เป็นคอร์ส ๆ ไป...อันนี้ครูก็ต้องอบรมด้วย


ครับผม
2/1/56 โพสต์โดย Incorrigible
2 จาก 4
ในอดีตที่ผ่านมา หลายๆ โรงเรียนก็มีพระภิกษุสงฆ์มาสอนในวิชานี้ค่ะ
ทั้งยังมีผู้ศึกษาธรรมเป็นอย่างดีมาช่วยชี้แนะพร้อมกันด้วยนะ แต่อาจไม่ใช่ทุกโรงเรียน
เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างของแต่ละองค์กรนั้นๆ กระมังนะ
2/1/56 โพสต์โดย ღ...ใจ...ღ
3 จาก 4
สมัยเรียนมีพระที่จบป.โทมาสอนนะ เข้าใจง่าย ไม่ยาก เนื่องจากสอนพื้นฐานทั่วไปไม่ได้เน้นลึกซึ้งแบบบรรลุธรรม นิพพานอะไรขนาดนั้น มักจะสอนเป็นหัวข้อหลักธรรมต่างๆส่วนมากนร.ก็เรียนเพื่อสอบมากกว่าจะนำไปใช้ในชีวิตจริง
3/1/56 โพสต์โดย Butch
4 จาก 4
ผู้สอนได้ ต้องมีความรู้แบบไม่คลาดเคลื่อนเลยทีเดียว ถ้าเป็นพระ ก็เรียกว่าพระธรรมกถึก
การกล่าวต้องเป็นสิ่งที่อ้างถึงได้ในพระไตรปิฎก ไม่กล่าวโดยความเห็นของตน

ผู้ที่สอนนั้นเสี่ยงต่อความบาปมหันต์จากการบิดเบือนคำสอนด้วย ต้องตกนรกหมกไหม้เป็นเวลา
ยาวนานทีเดียว หากสอนผิดๆ ถูกๆ ทำให้คนเข้าใจหลักธรรมผิด  อันนี้การสอนต้องระวัง
เป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่ว่าใครก็สอนได้นะ  

ผู้สอนและตอบได้อย่างลึกซึ้งถึงพระธรรมวินัยแล้ว ต้องมีพื้นฐานด้านอภิธรรมพอสมควรด้วย
ไม่เช่นนั้น การอธิบายพระสูตร หรือพระวินัย จะอธิบายไม่กระจ่าง ลึกซึ้ง และหาเหตุผลไม่เจอ
13/8/56 โพสต์โดย webchit
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชาวพุทธควรศึกษาธรรมเพื่อช่วยให้ศาสนาไม่อ่อนแอ
แก่นธรรม ที่คุณต้องการบอกคนอื่น ๆ
ขั้นตอน การศึกษาพุทธศาสนา
วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา
ข้อสงสัย พุทธศาสนาของข้าพเจ้า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู