หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
Byte (ไบต์) คืออะไร
อินเทอร์เน็ต | นักกีฬา 9/6/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ไบต์ (อังกฤษ: byte) หมาย ถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูล 1  ตัวอักษรตามรหัสแอสกี (เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง ฯลฯ) หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (-128  ถึง 127 เมื่อคิดเครื่องหมาย หรือ 0 ถึง 255 เมื่อไม่คิดเครื่องหมาย) โดยปกติแล้ว 1 ไบต์จะประกอบด้วยข้อมูลเลขฐานสองจำนวน 8 บิต และใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำหรือสื่อบันทึกข้อมูลว่า สามารถเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักษร

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน่วยวัดที่ใช้กันนั้น นิยมวัดเป็นกิโลไบต์ (Kilobyte) เมกะไบต์ (Megabyte) จิกะไบต์ (Gigabyte) และเทระไบต์ (Terabyte) ซึ่งแต่ละหน่วยวัดมีค่าตัวคูณต่างกัน 1,024 หรือ 210 หน่วย แต่มนุษย์จะประมาณค่าตัวคูณไว้ที่ 1,000 หน่วยเพื่อความสะดวกในการคำนวณ หน่วยวัดแต่ละหน่วยสามารถสรุปได้ดังนี้

1 กิโลไบต์ = 1,024 ไบต์

1 เมกะไบต์ = 1,048,576 ไบต์ หรือ 1,024 กิโลไบต์

1 จิกะไบต์ = 1,073,741,824 ไบต์ หรือ 1,024 เมกะไบต์

1 เทระไบต์ = 1,099,511,627,776 ไบต์ หรือ 1,024 จิกะไบต์

นอกจากนี้ยังมี เพตะไบต์ (Petabyte) เอกซะไบต์ (Exabyte) เซตตะไบต์ (Zettabyte) และยอตตะ ไบต์ (Yottabyte) ซึ่งมีค่าตัวคูณ 1,024 หน่วยถัดจากเทระไบต์เป็นต้นไป แต่ยังไม่มีสื่อบันทึกข้อมูลใดสามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้นในปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้ เพื่อลดความสับสนระหว่างค่าตัวคูณ 1,024 (210) หน่วยและ 1,000 (103) หน่วย ทาง SI จึงได้มีหน่วยสำหรับฐาน 2 แยกออก มา เช่นจากกิโลไบต์ เป็น กิบิไบต์แทนByte

ระบบคอมพิวเตอร์โดยส่วน ใหญ่ Byte (ไบต์) เป็นหน่วยของข้อมูลที่เป็นเลขฐานสอง 8 หลัก โดย byte เป็นหน่วยที่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้แสดงตัวอักษร ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ต่าง ๆ byte สามารถเก็บข้อความของบิตที่ ต้องการใช้ในหน่วยที่ใหญ่ตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมประยุกต์ (เช่นกลุ่มของบิตที่สร้างเป็นภาพสำหรับโปรแกรม เพื่อแสดงภาพหรือข้อความของบิต ซึ่งเป็นภาษาเครื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์)

ในระบบคอมพิวเตอร์บางระบบ ใช้ 4 ไบต์ ประกอบเป็น 1 word โดยโพรเซสเซอร์ของคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบให้หน่วยมีประสิทธิภาพในการอ่าน และประมวลผลแต่ละคำสั่ง ในโพรเซสเซอร์บางรุ่นสามารถดูแลคำสั่งแบบ 2-byte หรือ 1-byte

Byte มีคำย่อ เป็น "B" (bit ใช้คำย่อเป็นอักษรตัวเลข "b") หน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ จะวัดเป็นทวีคูณของไบต์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ขนาด 820 MB หมายถึง ข้อมูล 820 ล้านไบต์ หรือ megabyte ทวีคูณของไบต์ มีพื้นฐานจากยกกำลังของ 2 และ แสดงออกเป็นเลขฐานสิบ เช่น 1 megabyte (1 ล้านไบต์) ซึ่งมีค่าจริงคือ 1,048,576 ไบต์ (แต่ยังมีความสับสนจากผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ และดิกชันนารีบางส่วน ชี้ว่าไบต์ของหน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ควรจะคำนวณด้วยกำลังของ 10 ดังนั้น megabyte จะต้องเป็น 1 ล้านไบต์แบบเลขฐานสิบ)

http://chonrat.multiply.com/journal/item/16
9/6/53 โพสต์โดย PS_Hope
2 จาก 4
พูดง่ายๆ ก็คือ เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูล 1 ตัวอักษร (เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง ฯลฯ) หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน โดยปกติแล้ว 1 ไบต์จะประกอบด้วยข้อมูลเลขฐานสองจำนวน 8 บิต (หรือ 8 ตัว) และใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำหรือสื่อบันทึกข้อมูลว่า สามารถเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักษรครับ
9/6/53 โพสต์โดย Buffer
3 จาก 4
ระนาบ
1/9/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
ไว้สำหรับเก็บข้อมูล

1 ไบต์จะประกอบด้วยข้อมูลเลขฐานสองจำนวน 8 บิต
ใช้เป็นหน่วยวัดขนาดของหน่วยความจำหรือสื่อบันทึกข้อมูลว่า สามารถเก็บข้อมูลได้กี่ตัวอักษร
เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง สมมุติ เพื่อความเข้าใจ
00000000 = A     00010001 = ก
00000001 = B     00010010 = ข
00000010 = C     00010011 = ค
4/9/53 โพสต์โดย nok.2323
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวอักษรในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ใช้ netsupport manager แล้วเข้าเนตไม่ได้
CPU Scheduling คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร
pc3200/pc2700คืออะไร
ddr5 คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู