หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จงอธิบายผลกระทบของกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
จงอธิบายผลกระทบของกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่มีผลที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งให้เสนอแนวทางในการแ้ก้ไขที่เหมาะสม
สังคม 11/12/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
แปลก คนไทยนำกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่ยอดแย่เข้ามาใช้ กับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการกิน การแต่งกาย การพูด การประพฤติ เช่น กินอาหารฟาสฟูด แต่งกายไม่ตรงตามฤดูกาล (ไม่รวมถึงกาลเทศะ) การพูดที่นำคำต่างชาติเข้ามาใช้แบบผิดความหมาย การประพฤติที่ต่อต้านผู้ใหญ่ นี่แค่พื้นฐานทั้งหมดนี้ ในวัฒนธรรมตะวันตกมีคนที่ประพฤติในทางที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดมาข้างต้น ก็คือเค้ามีวัฒนธรรมที่ดีอยู่ด้วยเพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปลึกถึงวัฒนธรรมอันดีของเค้า ทีนี้จะแก้อย่างไร ก็คงต้องเป็นครูผู้ชี้แนะโดยนำตัวอย่างพฤติกรรมไม่ดีมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นหนังหรือการแสดงบทบาทสมมุติให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงคือมองเห็นภาพตรงหน้า
17/12/56 โพสต์โดย ประวัติศาสตร์คืออนาคต
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย ด้านสังคม เป็นอย่างไร ??
ถ้าวัฒนธรรมไทยกำลังจะสูญไปกับวัฒนธรรมตะวันตก คุณมีวิธีแก้ไขอย่างไร
ประเทศที่มีลักษณะการดำรงชีวิตคล้ายกับตะวันตก
วัฒนธรรมตะวันตกด้านภาษาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ประเทศไทยมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตแล้วต่างประเทศมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตหรือเปล่า
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู