หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พระสังฆราชใหม่ของประเทศไทยคือใคร
พระสังฆราชใหม่ของประเทศไทยคือใคร
ปรมัตถ์ 9/4/52 โพสต์โดย กมล
คำตอบ
1 จาก 8
แต่งตั้งแล้วเหรอ...
สมเด็จเกี่ยววัดสระเกศเพียงรักษาการณ์อยู่ไม่ใช่เหรอ
9/4/52 โพสต์โดย สุโขสโมสร
2 จาก 8
ตกใจหมด เหอๆ -*-
9/4/52 โพสต์โดย Freehand
3 จาก 8
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  (เจริญ สุวัฑฒโน)


สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2532   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิถลอดุลยเดช
พระองค์มีพระนามเดิมว่า  เจริญ คชวัตร  ประสูติที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2456  ทรงศึกษาที่โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม เมื่อพระชนมายุได้ 8 พรรษา และบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดเทวสังฆาราม เมื่อพระชนมายุ 14 พรรษา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2470  ได้ไปเรียนภาษาบาลีที่วัดเสน่หา จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2472 ได้มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร  
ศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ตามลำดับดังนี้
พ.ศ. 2472  สอบได้นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. 2473  สอบได้นักธรรมชั้นโท และเปรียญธรรม 3 ประโยค
พ.ศ. 2475  สอบได้นักธรรมชั้นเอก และเปรียญธรรม 4 ประโยค
พ.ศ. 2476  อุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม  จำพรรษาที่วัดนี้ 1 พรรษา แล้วกลับมาวัดบวรนิเวศวิหาร อุปสมบทซ้ำเป็นธรรมยุติ  และสอบไล่เปรียญธรรม 5 ประโยค
พ.ศ. 2477,2478,2481 และ 2484  สอบได้เปรียญธรรม 6,7,8 และ 9 ประโยคตามลำดับ
พ.ศ. 2484  เป็นสมาชิกสังฆสภาโดยตำแหน่ง  เป็นกรรมการสังคายนาพระธรรมวินัย และเป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. 2489  เป็นพระวินัยธรชั้นอุทธรณ์  และเป็นกรรมการสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2490  ได้รับพระทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระโศภณคณาภรณ์ และเป็นกรรมมหามงกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2493  เป็นกรรมการเถรสมาคม คณะธรรมยุต ประเภทชั่วคราว
พ.ศ. 2494  เป็นกรรมการอำนวยการมหามงกุฎราชวิทยาลัย และเป็นกรรมการแผนกตำราของมหามงกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2495  เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในพระราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2496  เป็นกรรมการตรวจชำระ คัมภีร์ฎีกา
พ.ศ. 2497  เป็นกรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุตประเภทถาวร
พ.ศ. 2498  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในพระราชทินนามเดิม
พ.ศ. 2499  เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ และเสด็จประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมวราภรณ์ และรักษาการวินัยธรชั้นฎีกา
พ.ศ. 2501  เป็นกรรมการคณะธรรมยุติ  และเป็นกรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการพระศาสนา และมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)
พ.ศ. 2503  เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครองสั่งการองค์การปกครองฝ่ายธรรมยุติ
พ.ศ. 2504  เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นผู้อำนวยการมหามงกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย เป็นผู้รักษาการณ์เจ้าคณะธรรมยุตภาคทุกภาค และเป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2506  เป็นกรรมการเถรสมาคม ซึ่งเป็นกรรมการชุดแรก ตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2515  เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ และได้รับโปรดเกล้า ฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระราชาคณะในพระราชทินนามนี้ มีขึ้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฬ้า ฯ เป็นฝ่ายวิปัสสนาธุระ  พระอาจารย์สุก วัดท่าหอย พระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานสมศักดิ์นี้เป็นองค์แรก และต่อมาก็มิได้พระราชทานสมณศักดิ์นี้แก่พระเถระรูปใดอีกเลย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2363 ถึงปี พ.ศ. 2515 เป็นเวลาถึง 152 ปี
พ.ศ. 2517  เป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุต
พ.ศ. 2528  เป็นรองประธานกรรมการสังคีติการสงฆ์ ในการสังคายนาพระธรรมวินัย ตรวจชำระพระไตรปิฎก และเป็นสังฆปาโมกข์ปาลิวิโสธกะพระวินัยปิฎก เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2531  รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นนายกกรรมการมหามงกุฎราชวิทยาลัย และเป็นนายกสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย

http://www.heritage.thaigov.net/religion/cardinal/index7.htm#top
9/4/52 โพสต์โดย sam2551
4 จาก 8
9/4/52 โพสต์โดย sam2551
5 จาก 8
ไปไกลถึงขนาด เลยนะ ฟุ้งไปกันใหญ่โต  กลับมาอยู่ปัจจุบันเถอะท่าน (ตบหน้าตัวเองซัก 3 ที)
ว่าแต่ เมื่อไรบ้านเมืองจะสงบสุขอย่างจริงจังซักที สงสัยต้อง..........(ปลงซะ ...)
9/4/52 โพสต์โดย เต๋อ
6 จาก 8
ถึงคุณกมล  แม้ว่าคำถามนี้จะไม่ใช่คำถามการเมืองเหลืองแดงก็ตาม

นี่คือพระราชวินิจฉัย พระราชอำนาจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่ะ
9/4/52 โพสต์โดย ทะเลใส ทรายขาว
7 จาก 8
ถามทำไม  อยากรู้ค่ะ
9/4/52 โพสต์โดย ทะเลใส ทรายขาว
8 จาก 8
ต้องการอะไร..? หืมมมม...
9/4/52 โพสต์โดย สุโขสโมสร
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
คุณ นธี รักประเทศไทยหรือป่าวรักในหลวงหรือป่าว
วันวิสาขบูชาในประเทศไทย มีประวัติความเป็มมาอย่างไร
พระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าคือใคร
พระสหายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีใครบ้าง
ทำไม ถงอี ถึงไม่ได้เป็นพระมเหสี ครับ ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู