หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎก
กฎแห่งกรรม ในพระไตรปิฎก

สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดในโลกนี้คือกฎธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติตอบสนองต่อทุกๆ คนเท่าเทียมกันหมด ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนรวยหรือคนจน เป็นคนมีอำนาจหรือคนธรรมดา ก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด คนที่ร่ำรวยมหาศาลไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ และคนที่มีอำนาจมากก็ไม่สามารถบังคับให้ทุกๆ สิ่งเป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติหรือตามเหตุปัจจัย เราสร้างเหตุใดไว้ ผลก็ย่อมเกิดมาจากเหตุอันนั้น หากทำกรรมดีย่อมจะได้รับผลดี ทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วตอบแทน ดังเรื่องที่เคยมีมาแต่ครั้งอดีตกาลว่า

ตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลก มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่า ธนปาลกะ เป็นผู้ไม่มีศรัทธา ไม่มีความเลื่อมใส เป็นคนตระหนี่ขี้เหนียว เป็นนัตถิกทิฏฐิบุคคล (บุคคลที่เห็นว่าผลบุญผลบาปไม่มี บิดามารดาไม่มี ความดีความชั่วไม่มี) จึงไม่เคยให้ทานรักษาศีลเลย

หลังจากตายแล้วจึงไปบังเกิดเป็นเปรตใน ทะเลทรายชื่อว่า กันตาระ มีรูปร่างสูงเท่าลำต้นตาล มีผิวหนังหยาบปูดขึ้น ผมยุ่งเหยิง น่าสะพรึง กลัวมาก ความเป็นอยู่ของเปรตตนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบาก อดอยากหิวโหย ไม่ได้กินข้าวแม้แต่เมล็ดเดียว หรือ กระทั่งน้ำสักหยด ตลอดเวลา ๕๕ ปี ลำคอและริมฝีปาก แห้งผาก อำนาจของความหิวกระหาย ทำให้กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา!!

หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ขณะนั้นมีพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถี ได้บรรทุกสินค้าเต็มเกวียน ๕๐๐ เล่ม เดินทางไปยังอุตตราปถชนบทเพื่อขายสินค้า พอขายหมดแล้วก็บรรทุกสินค้าอย่างอื่นกลับมาด้วย เมื่อเดินทางมาถึงแม่น้ำแห้งขอดสายหนึ่งในเวลาเย็น จึงปลดเกวียนพักแรมหนึ่งคืน

ฝ่ายเปรตที่กำลังหิวกระหายอย่างหนักนั้น เดินพล่านไปพล่านมา มองเห็นแม่น้ำจึงรีบตรงดิ่งเข้าไปเพื่อดื่มน้ำ แต่กลับไม่เห็นน้ำเลยแม้แต่หยดเดียว จึงผิดหวังอย่างมากจนหมดเรี่ยวแรง ล้มลงเหมือนต้นตาลรากขาดฉะนั้น

พวกพ่อค้าเห็นเช่นนั้น จึงพากันถามเปรต ว่า “ท่านเปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ซูบผอม สะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น เหลือแต่กระดูกซี่โครง ท่านเป็นใครกันหนอ”

เปรตตอบว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นเปรต ผู้ทุกข์ยาก เกิดในยมโลก ตอนมีชีวิตอยู่ได้กระทำกรรมชั่วไว้ หลังจากตายแล้วจึงมาเกิดเป็นเปรตที่มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและมีแต่ความ ทุกข์ทรมานเช่นนี้”

เมื่อเปรตบอกเช่นนั้นแล้ว พ่อค้าอยากจะรู้ว่าเขาเคยทำกรรมอะไรไว้ จึงพากันถามถึงกรรมที่เขาได้กระทำมา

เปรตได้เล่าประวัติของตนให้พวกพ่อค้าฟังว่า ในกาลก่อน มีพระนครของพระเจ้าทสันนราช ชื่อว่า เอรกัจฉะ ในอดีตข้าพเจ้าเคยเป็นเศรษฐีอยู่ในพระนครนั้น ชื่อว่า ธนปาลเศรษฐี ข้าพเจ้ามีเงิน ๘๐ เล่มเกวียน และทองคำ แก้วมุกดา แก้ว ไพฑูรย์ มากมายเหลือคณานับ

แม้ว่าข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมาย แต่ก็ไม่ชอบทำบุญทำทาน จิตใจมีแต่ความตระหนี่ถี่เหนียว หวงแทนทรัพย์สมบัติ เวลาจะรับประทานอาหารก็ต้องปิดประตูห้องเพราะคิดว่า พวกยาจกขอทานทั้งหลายจะมองเห็น แล้วจะเข้ามาขอทรัพย์สมบัติต่างๆ ข้าพเจ้าเป็นคนไม่มีศรัทธา ได้ด่าพวกยาจกขอทาน และห้ามปรามมหาชนที่ทำบุญให้ทานอยู่ตลอดเวลา

ข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า ผลของการให้ทานไม่มี ผลของการสำรวมกาย วาจา และใจ ก็ไม่มี ข้าพเจ้าได้ทำลายสระน้ำ บ่อน้ำต่างๆ ที่มีคนขุดไว้
อักษรศาสตร์ | ธรรมะ 22/5/53 โพสต์โดย สติง
คำตอบ
1 จาก 6
กฎแห่งสัจจธรรมอมตะ
ทำดีได้ดี
ทำชั่วได้ชั่ว
ไม่มีแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้
22/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 6
จะอย่างไรก็ไม่พ้น เกิด แก เจ็บ และตาย
22/5/53 โพสต์โดย BAD GIRL
3 จาก 6
หากผู้ใดทราบถึงผลแห่งทานแล้ว
เขาจะไม่ยอมกิน ยอมใช้ทรัพย์ในปัจุบันก่อน
จะขนขวาย ทำบุญทานก่อนเสมอ เพราะเห็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่นั้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------
พึงระลึกไว้ว่าที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้ คือบุญที่พร่องลงทุกวัน จึงต้องหมั่นสั่งสมบุญทาน
ไม่มีคำว่ามากไป เพราะสังสารวัฏนั้นยาวนานนัก
เราอาจพลาดพลั้งไปเป็นมิจฉาทิฐิในอนาคต อาจสร้างผลเลวร้ายเหมือนเรื่อง ธนปาลเศรษฐี
ก็เห็นมีแต่บุญของเราเท่านั้นที่จะพอช่วยตนเองได้ก่อน ไม่ต้องคอยให้คนอื่นมาช่วย ซึ่งอาจยาวนานเป็นพุทธันดร เป็นล้านปี
22/5/53 โพสต์โดย ผมรวยแล้วไม่โกง
4 จาก 6
สวัสดีค่ะ พี่นัทสึโตะ สบายดีรึเปล่าคะ
22/5/53 โพสต์โดย LOVELOVELOVE
5 จาก 6
ไม่มีใครพ้นกฏแห่งกรรมไปได้แม้แต่คนเดียว กฏหมายอาจจะหนีพ้น ธรรมชาติให้ทุกอย่างมาสมดุลแ้ล้ว

หมั่นความดีรักษาศีล ทำทาน สร้างบารมีกันไว้ให้เยอะๆ อย่าได้ประมาทในชีิวิตเป็นอันขาดค่ะ ท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านค่ะ
22/5/53 โพสต์โดย Noidiamond
6 จาก 6
ทำดี ย่อมได้ดี ทำดี ย่อมได้ซี  ทำดี ย่อมได้บี  สุดท้าย......ทำดี ย่อมได้เอ
26/5/53 โพสต์โดย Missing You
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศล ผลจะส่งถึงได้หรือ ถ้ากรรมเป็นของแต่ละคน
อยากถามเกี่ยวกับเรื่องกรรม ว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด จะต้องชดใช้กรรมเหมือนกันหมดหรือไม่
คนที่ฆ่าตัวตาย
เวลาของจิต
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู