หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เทอร์โมมิเตอร์คืออะไร
ฟิสิกส์ | วิทยาศาสตร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 9
เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
30/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 9
เทอร์โมมิเตอร์คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของสิ่งของ และร่างกายคน หรือ สัตว์ เทอร์โมมิเตอร์มี 2 ชนิด ได้แก่
1. เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่วๆไป
2. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายคนโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 37 - 42 องศาเซลเซียส ปลายข้างหนึ่งเป็นกระเปาะ เหนือกระเปาะจะมีลักษณะโค้งงอ มีรูตีบเพื่อกันไม่ให้ของเหลวกลับเข้าสูกระเปาะทันที
ของเหลวที่นิยมใช้บรรจุในเทอร์โมมิเตอร์ึืคือ ปรอท และ แอลกอฮอล์
24/2/53 โพสต์โดย l304T
3 จาก 9
เทอร์โมมิเตอร์ที่ผลิตเพื่อใช้งาน จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. Partial Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว
ในการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิ ต้องจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในของเหลวจนระดับผิวของของเหลว
ถึงขีด Immersion Ring เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบที่มี Accuracy น้อยที่สุด เพราะอุณหภูมิของ Stem
ส่วนที่อยู่บนอากาศส่งผลกระทบต่อการวัด ดังนั้นจึงต้องควบคุมอุณหภูมิ ภายในห้อง หรือสถานที่ที่ทำการวัดด้วย
(Accuracy บอกค่าความผิดพลาดจากค่าจริง)

2. Total Immersion Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ออกแบบไว้ให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว โดย
ความลึกของตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่จุ่มในของเหลวนั้นจะต้องอยู่ที่หรือ ระดับของผิวของเหลวที่ระดับของเหลวใน
Capillary ชี้ บอกค่าอุณหภูมิ ในขณะใช้งานนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิห้องหรือสถานที่
ที่ทำการวัด

3. Complete Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ในการใช้งานต้องจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์
ให้จมหมดทั้งตัว ซึ่งตัวทำอุณหภูมิต้องเป็นกระจก ในกรณีที่ใช้หม้อต้ม และเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้สามารถใช้วัด
อุณหภูมิของอากาศได้ เพราะถือว่าเทอร์โมมิเตอร์นี้จุ่มทั้งตัวอยู่ในอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบ Max-Min
28/6/53 โพสต์โดย เด็ฟใหม่
4 จาก 9
เทอร์มอมิเตอร์ คือเครื่องมือสำหรับวัดระดับความร้อน เมื่อได้รับความร้อน และหดตัวเมื่อคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของเทอร์มอมิเตอร์ คือปรอทหรือแอลกอฮอล์ที่ผสมกับสีแดง เมื่อแอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความร้อน จะขยายตัวขึ้นไปตามหลอดแก้วเล็กๆ เหนือกระเปาะแก้ว และจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิลดลง
     สาเหตุที่ใช้แอลกอฮอล์หรือปรอทบรรจุลงในเทอร์มอมิเตอร์เพราะของเหลวทั้งสองนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และไม่เกาะผิวของหลอดแก้ว แต่ถ้าเป็นของเหลวชนิดอื่น เช่นน้ำจะเกาะผิวหลอดแก้ว เมื่อขยายตัวหรือหดตัว จะติดค้างอยู่ในหลอดแก้วไม่ยอมกลับมาที่กระเปาะ
เทอร์โมมิเตอร์ที่ผลิตเพื่อใช้งาน จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. Partial Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว
ในการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิ ต้องจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในของเหลวจนระดับผิวของของเหลว
ถึงขีด Immersion Ring เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบที่มี Accuracy น้อยที่สุด เพราะอุณหภูมิของ Stem
ส่วนที่อยู่บนอากาศส่งผลกระทบต่อการวัด ดังนั้นจึงต้องควบคุมอุณหภูมิ ภายในห้อง หรือสถานที่ที่ทำการวัดด้วย
(Accuracy บอกค่าความผิดพลาดจากค่าจริง)

2. Total Immersion Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ออกแบบไว้ให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว โดย
ความลึกของตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่จุ่มในของเหลวนั้นจะต้องอยู่ที่หรือ ระดับของผิวของเหลวที่ระดับของเหลวใน
Capillary ชี้ บอกค่าอุณหภูมิ ในขณะใช้งานนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิห้องหรือสถานที่
ที่ทำการวัด

3. Complete Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ในการใช้งานต้องจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์
ให้จมหมดทั้งตัว ซึ่งตัวทำอุณหภูมิต้องเป็นกระจก ในกรณีที่ใช้หม้อต้ม และเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้สามารถใช้วัด
อุณหภูมิของอากาศได้ เพราะถือว่าเทอร์โมมิเตอร์นี้จุ่มทั้งตัวอยู่ในอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบ Max-Min
28/4/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 9
ฝ่ายประกันคุณภาพ
Liquid in Glass Thermometer หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันในชื่อ เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว
ที่มีใช้งานกันอยู่ทั่วไปนั้นมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงการใช้งานอย่างถูกต้อง
ให้ตรงตามข้อกำหนดของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนั้น ๆ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของ
เทอร์โมมิเตอร์กันก่อนดังนี้ส่วนประกอบที่สำคัญของเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว

1. Bulb คือ ส่วนกระเปาะแก้วที่ภายในบรรจุของเหลวที่มีความไว ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

2. Stem คือ ก้านแท่งแก้ว ภายในเป็นท่อเล็ก ๆ (Capillary) ให้ของเหลวขยายตัววิ่งเข้าไปเมื่อได้รับอุณหภูมิ

3. Scale คือ ขีดแสดงอุณหภูมิที่ติดอยู่บน Stem บอกค่าอุณหภูมิ โดยดูจากระดับของเหลวใน Capillary

4. Contraction Chamber เป็นส่วนขยายกว้างใน Capillary มีไว้ป้องกันไม่ให้ของเหลวหดตัวเข้าไป
ในกระเปาะเมื่อวัดอุณหภูมิต่ำเกินไป (บางตัวไม่มี)

5. Expansion Chamber เป็นส่วนขยายกว้างใน Capillary ด้านบนสุดของเทอร์โมมิเตอร์ มีไว้ป้องกัน
ไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์แตก เมื่อวัดอุณหภูมิสูงเกินไป

6. Immersion Ring มีเฉพาะเทอร์โมมิเตอร์แบบ Partial Immersion Thermometer เป็นขีดบอกเพื่อให้
จุ่มเทอร์โมมิเตอร์จนผิวของเหลวอยู่ที่ขีดนี้ เพื่อวัดอุณหภูมิของของเหลว

ของเหลวที่ใส่ในเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้มักเป็นปรอท แต่ยังมีของเหลวชนิดอื่นที่ใช้ เช่น แอลกอฮอล์ โทลูอีน
เพนเทน เป็นต้น

การทำงานของ Liquid in Glass Thermometer ใช้การขยายตัวของของเหลวที่ใช้บรรจุ ซึ่งขยายตัวมากกว่า
แท่งแก้วที่เป็น Body ความสูงของของเหลวใน Capillary จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์ที่ผลิตเพื่อใช้งาน จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. Partial Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว
ในการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิ ต้องจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในของเหลวจนระดับผิวของของเหลว
ถึงขีด Immersion Ring เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบที่มี Accuracy น้อยที่สุด เพราะอุณหภูมิของ Stem
ส่วนที่อยู่บนอากาศส่งผลกระทบต่อการวัด ดังนั้นจึงต้องควบคุมอุณหภูมิ ภายในห้อง หรือสถานที่ที่ทำการวัดด้วย
(Accuracy บอกค่าความผิดพลาดจากค่าจริง)

2. Total Immersion Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ออกแบบไว้ให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว โดย
ความลึกของตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่จุ่มในของเหลวนั้นจะต้องอยู่ที่หรือ ระดับของผิวของเหลวที่ระดับของเหลวใน
Capillary ชี้ บอกค่าอุณหภูมิ ในขณะใช้งานนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิห้องหรือสถานที่
ที่ทำการวัด

3. Complete Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ในการใช้งานต้องจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์
ให้จมหมดทั้งตัว ซึ่งตัวทำอุณหภูมิต้องเป็นกระจก ในกรณีที่ใช้หม้อต้ม และเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้สามารถใช้วัด
อุณหภูมิของอากาศได้ เพราะถือว่าเทอร์โมมิเตอร์นี้จุ่มทั้งตัวอยู่ในอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบ Max-Min

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะแก้ว เราสามารถทราบชนิดของเทอร์โมมิเตอร์
นั้นๆ ได้จาก Specification of Thermometer ก็หวังว่าจะบังเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านและผู้ที่ต้องใช้งานโดยตรง
เพื่อให้มีความถูกต้องมากที่สุดในการวัดอุณหภูมิ
6/6/54 โพสต์โดย I am dek bodin
6 จาก 9
เทอร์โมมิเตอร์ที่ผลิตเพื่อใช้งาน จะมีด้วยกัน 3 แบบ คือ

1. Partial Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้ถูกออกแบบไว้เพื่อให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว
ในการจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิ ต้องจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงในของเหลวจนระดับผิวของของเหลว
ถึงขีด Immersion Ring เทอร์โมมิเตอร์ชนิดนี้เป็นแบบที่มี Accuracy น้อยที่สุด เพราะอุณหภูมิของ Stem
ส่วนที่อยู่บนอากาศส่งผลกระทบต่อการวัด ดังนั้นจึงต้องควบคุมอุณหภูมิ ภายในห้อง หรือสถานที่ที่ทำการวัดด้วย
(Accuracy บอกค่าความผิดพลาดจากค่าจริง)

2. Total Immersion Thermometer เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ออกแบบไว้ให้ใช้วัดอุณหภูมิของของเหลว โดย
ความลึกของตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่จุ่มในของเหลวนั้นจะต้องอยู่ที่หรือ ระดับของผิวของเหลวที่ระดับของเหลวใน
Capillary ชี้ บอกค่าอุณหภูมิ ในขณะใช้งานนั้น ๆ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องควบคุมอุณหภูมิห้องหรือสถานที่
ที่ทำการวัด

3. Complete Immersion Thermometer เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ ในการใช้งานต้องจุ่มตัวเทอร์โมมิเตอร์
ให้จมหมดทั้งตัว ซึ่งตัวทำอุณหภูมิต้องเป็นกระจก ในกรณีที่ใช้หม้อต้ม และเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้สามารถใช้วัด
อุณหภูมิของอากาศได้ เพราะถือว่าเทอร์โมมิเตอร์นี้จุ่มทั้งตัวอยู่ในอากาศ เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบ Max-Min
6/6/54 โพสต์โดย I am dek bodin
7 จาก 9
เทอร์โมมิเตอร์คือ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของสิ่งของ และร่างกายคน หรือ สัตว์ เทอร์โมมิเตอร์มี 2 ชนิด ได้แก่
1. เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่วๆไป
2. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายคนโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 37 - 42 องศาเซลเซียส ปลายข้างหนึ่งเป็นกระเปาะ เหนือกระเปาะจะมีลักษณะโค้งงอ มีรูตีบเพื่อกันไม่ให้ของเหลวกลับเข้าสูกระเปาะทันที
ของเหลวที่นิยมใช้บรรจุในเทอร์โมมิเตอร์ึืคือ ปรอท และ แอลกอฮอล์
21/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ไม่รุ้
3/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
เทอร์มอมิเตอร์คือสิ่งที่ใช้วัดอุณหภูมิ ไม่ว่าจะร้อนหรือเย็น ส่วนน้ำในเปาะเทอร์มอมิเตอร์คือ อ่านต่อตรงลิงค์
28/2/56 โพสต์โดย daily101
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เสาควอเตอร์เวฟ คืออะไร
LC ในพวก อนิเม การ์ตูน คืออะไร
ใครคือช่างแอร์เหรอครับ?
ดาวเทียมไทยคม ทำหน้าที่อะไร
สนามแม่เหล็กเกิดจากอะไร >>> ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู