หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัจจัยการผลิตเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติมีอะไรบ้าง
การศึกษา | รายงาน | มหาวิทยาลัย 2/6/54 โพสต์โดย พยัคฆ์ดำ
คำตอบ
1 จาก 3
ไม่มีความรู้ด้านนี้ แต่หาเว็บมาให้ค่ะ
2/6/54 โพสต์โดย ♥ พี่อ้อม ♥
2 จาก 3
ระบบปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ (กระบวนการจัดการ และการผลิตในสำนักงาน)
http://www.google.co.th/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fvclass.mgt.psu.ac.th%2F~parinya%2FIntro2IT%2Funinet%2F11-4535118-4535173-chap11.doc&rct=j&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4&ei=EIDoTfS0KYPkrAfB2fyWAQ&usg=AFQjCNFxjFEDrPlBnHvKQoE_gOidlaCq-A&sig2=hG9BC6mQ8F7iQwsAMqZvjg&cad=rja
3/6/54 โพสต์โดย darawam.d2
3 จาก 3
ปัจจัยการสร้างระบบสำนักงาน

http://uhost.rmutp.ac.th/kanlayanee.so/L4/4-4-3.htm
3/6/54 โพสต์โดย darawam.d2
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำไมเรียกเทคโนโลยีสื่อสาร ว่า สำนักงานอัตโนมัติ
การพิจารณาเลือกปัจจัยการผลิตทางเศรษฐศาสตร์ ทำยังไงครับ
o/a คืออะไร
ระเบียนงานสารบรรณเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการออกหนังสือรับรอง อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกอง/สำนักงานใด
บทบาทของเอกสารในสำนักงานมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู