หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง
ดนตรี 4/9/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เป่า โดยเครื่องดีดได้แก่ จะเข้และจ้องหน่อง เครื่องสีได้แก่ ซอด้วงและซออู้ เครื่องตีได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทอง ระนาดทุ้มเล็ก ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉาบและกรับ เครื่องเป่าได้แก่ ขลุ่ยและปี่ ลักษณะเด่นของดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง คือ วงปี่พาทย์ของภาคกลางจะมีการพัฒนาในลักษณะผสมผสานกับดนตรีหลวง โดยมีการพัฒนาจากดนตรีปี่และกลองเป็นหลักมาเป็นระนาดและฆ้องวงพร้อมทั้งเพิ่มเครื่องดนตรี มากขึ้นจนเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีการขับร้องที่คล้ายคลึงกับปี่พาทย์ของหลวง ซึ่งเป็นผลมาจากการถ่ายโยงทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมราษฎร์และหลวง
4/9/54 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
นิทานพื้นบ้าน ภาคกลาง มีเรื่องอะไรบ้าง
การอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
ขอประวัติของ นายคำหมา แสงงา ศิลปินแห่งชาติหน่อยครับ
การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน
ขอเนื้อเพลงพื้นบ้านค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู